Chứng chỉ Tuân thủ dành cho Office 365

Chào mừng bạn đến với nơi chúng tôi chia sẻ cam kết của mình và thông tin về bảo mật, quyền riêng tư cũng như tuân thủ.

Xem tất cả các video có liên quan đến bảo mật Từ Bên trong Đám mây

Shawn Veney tiết lộ cách Office 365 đáp ứng được phần lớn yêu cầu của ngành.
Phát video trong trang về tính tuân thủ liên tục của Office 365
Trang Microsoft Online Services hiển thị thông tin về tuân thủ quy định, đọc Câu hỏi thường gặp về tuân thủ quy định

Tuân thủ quy định

Tìm hiểu cách cam kết minh bạch của chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn tuân thủ các yêu cầu kiểm soát.

Tìm hiểu thêm

Trang Trung tâm Tin cậy của Microsoft hiển thị thông tin về FISMA/FedRAMP, đọc Câu hỏi thường gặp về FISMA/FedRAMP

FISMA/FedRAMP

Tìm hiểu cách cam kết về minh bạch của chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn tuân thủ các yêu cầu kiểm soát của FedRAMP/FISMA.

Đọc thêm (bằng tiếng Anh)

Trang Câu hỏi thường gặp về Các điều khoản Mẫu của Liên minh châu Âu, đọc câu hỏi thường gặp về việc tuân thủ theo Các điều khoản Mẫu của Liên minh châu Âu

Các điều khoản Mẫu của Liên minh châu Âu

Tìm hiểu cách cam kết minh bạch của chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn tuân thủ các yêu cầu theo quy định của Liên minh châu Âu.

Đọc Câu hỏi thường gặp

Trang Trung tâm Tin cậy của Microsoft, đọc thông tin về HIPAA/HITECH

HIPAA/HITECH

Tìm hiểu cách cam kết minh bạch của chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn tuân thủ các yêu cầu kiểm soát của HIPAA/HITECH.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)

Trang Các đề xuất về tuân thủ trong Trung tâm Tin cậy của Microsoft, đọc câu hỏi thường gặp về việc kiểm tra, cấp phép và các chứng chỉ tuân thủ Office 365

Trung tâm Tin cậy của Microsoft: Các tiêu chuẩn về tuân thủ

Đọc bộ chứng chỉ về tuân thủ, kiểm tra và cấp phép toàn diện của chúng tôi để thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)

Đóng video
eU7mcuOuSMk
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.