Phát triển doanh nghiệp của bạn với các tính năng bảo mật và tuân thủ mới nhất trong Office 365 Enterprise E5. Tìm hiểu thêm

Hoạt động minh bạch từ Office 365

Chào mừng bạn đến với nơi chúng tôi chia sẻ cam kết và thông tin về bảo mật, quyền riêng tư cũng như tuân thủ.
Robert Dring thảo luận về các cam kết theo hợp đồng của Office 365 với khách hàng với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây
Phát video trong trang về hoạt động minh bạch từ Office 365

Nội dung có thể không có ở mọi ngôn ngữ

Việc di chuyển sang dịch vụ điện toán đám mây không có nghĩa là mất khả năng nắm được điều gì đang xảy ra. Với Office 365, điều này không có nghĩa như vậy. Chúng tôi hướng đến tính minh bạch trong các hoạt động của mình nên bạn có thể giám sát trạng thái dịch vụ, theo dõi sự cố và xem tính sẵn có theo lịch sử thời gian.
Hiển thị tất cả
  • Bạn được hỗ trợ qua điện thoại 24/7 về các sự cố nghiêm trọng.
  • Chúng tôi có các quy trình DevOps, nghĩa là chuyển cấp 24/7 đến nhóm phát triển thực để giải quyết các sự cố không thể giải quyết được bởi các bộ phận hoạt động.
  • Chúng tôi tiến hành xem lại kỹ lưỡng tất cả các sự cố dịch vụ, bất kể mức độ ảnh hưởng, đồng thời, chia sẻ phân tích nếu tổ chức của bạn bị ảnh hưởng.
  • Chúng tôi cam kết cung cấp thời gian hoạt động tối thiểu 99,9% với đảm bảo được hỗ trợ tài chính.

Thời gian hoạt động trên toàn cầu gần đây:

2015
99,98 %
Q4
2016
99,98 %99,98 %99,99 %99,99 %
Quý 1Quý 2Quý 3Q4
2017
99,99 %99,97 %99,98 %
Quý 1Quý 2Quý 3

Tiểu bang Minnesota bảo vệ dữ liệu của mình bằng Office

Biểu tượng Tiểu bang Minnesota

Mức độ bảo mật và độ tin cậy mạnh mẽ mà Microsoft đã cung cấp cùng với Office 365 là rất cần thiết — chúng tôi sẽ không đồng ý với một giải pháp lưu trữ khi không đảm bảo rằng dữ liệu của Tiểu bang được an toàn. — Tarek Tomes

Đọc toàn bộ câu chuyện

Khám phá tài nguyên Office 365

Trung tâm Tin cậy áp dụng cho những dịch vụ trực tuyến nào?

Tìm hiểu xem Trung tâm Tin cậy áp dụng cho những dịch vụ trực tuyến cụ thể nào của Microsoft và những dịch vụ trực tuyến nào nằm ngoài phạm vi của Trung tâm Tin cậy.

Đọc danh sách

Khung Tuân thủ Tiêu chuẩn và Quy định Ngành của Office 365

Khung tuân thủ này được thiết kế nhằm giúp khách hàng thấy được sự tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn ngành của Office 365.

Đọc tài liệu

10 tiêu chuẩn tuân thủ hàng đầu của Office 365

Để giúp bạn xác định mức bảo mật và độ tin cậy của các dịch vụ năng suất trong đám mây, chúng tôi đã xác định những nội dung cần cân nhắc về quyền riêng tư và bảo mật nhằm bổ sung thông tin giúp bạn đưa ra quyết định.

Xem lại các tính năng

Danh sách các nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ hiện tại

Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu phụ tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư tương đương với chúng tôi và để minh bạch, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi đang sử dụng nhà thầu phụ nào cùng với công việc mà họ thực hiện.

Xem lại danh sách

Quyền truy nhập dữ liệu của bên thứ ba

Đọc Câu hỏi thường gặp này để tìm hiểu thêm về quyền truy nhập dữ liệu của bên thứ ba.

Đọc Câu hỏi thường gặp

Quyền truy nhập quản trị

Chúng tôi biết rằng quyền truy nhập vào dữ liệu trong đám mây là một mối quan tâm lớn. Điều này nghĩa là biết rằng bạn có thể truy nhập dữ liệu của mình và biết được khi có ai đó đã truy nhập dữ liệu. Hãy đọc xem ai có thể truy nhập thông tin của bạn và truy nhập trong trường hợp nào.

Đọc Câu hỏi thường gặp

Báo cáo Yêu cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ

Tài liệu rõ ràng về các biện pháp đã được thiết lập của chúng tôi nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý của chính phủ về dữ liệu khách hàng và chi tiết hiện tại theo yêu cầu.

Đọc báo cáo

Báo cáo Yêu cầu Thực thi Pháp luật

Báo cáo này đề cập chi tiết số lượng yêu cầu pháp lý đối với dữ liệu khách hàng mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan hành pháp trên toàn thế giới và cách Microsoft đã phản hồi các yêu cầu đó.

Đọc báo cáo

Trung tâm Minh bạch của Microsoft

Microsoft tiết lộ một số thông tin nhằm giúp các bên liên quan đánh giá cách chúng tôi đáp ứng các cam kết về quyền công dân của mình.

Truy nhập vào trung tâm

Blog Office

Trang Cổng thông tin Tin cậy của Office 365, tìm hiểu về Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ của Office 365

Thông báo về Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ của Office 365

Cổng thông tin này sẽ giúp bạn đánh giá cách Office 365 duy trì tuân thủ các yêu cầu theo quy định của bạn và cách bạn có thể giảm thiểu rủi ro khi chuyển sang Office 365.

Kiểm tra trang bằng kính lúp ở trên cùng, tìm hiểu về các chức năng ghi nhật ký và báo cáo trong Office 365

Thông báo về chức năng ghi nhật ký và báo cáo hoạt động mới cho Office 365

Các chức năng mới như báo cáo hoạt động và ghi nhật ký toàn diện của Office 365 giúp bạn nắm rõ hơn về các hành động được thực hiện đối với nội dung của mình và khả năng kiểm soát quyền truy nhập vào dữ liệu của bạn trong Office 365 tốt hơn.

Logo Office 365, tìm hiểu về lưu trữ đối với dữ liệu không phải của Microsoft trong Office 365

Thông báo về lưu trữ dữ liệu không phải của Microsoft trong Office 365

Việc hợp tác với Actiance và Globanet cho phép Office 365 mở rộng giải pháp lưu trữ để bao quát một mảng rộng các nguồn dữ liệu của bên thứ ba, trong đó có cộng tác thông qua tài liệu, IM, mạng xã hội, theo chiều dọc và SMS/nhắn tin văn bản.

5EPN0zaQ2Lw
Đóng video bật lên
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.