Phát triển doanh nghiệp của bạn với các tính năng bảo mật và tuân thủ mới nhất trong Office 365 Enterprise E5. Tìm hiểu thêm

Hoạt động minh bạch từ Office 365

Chào mừng bạn đến với nơi chúng tôi chia sẻ cam kết của mình và thông tin về bảo mật, quyền riêng tư cũng như tuân thủ.
Robert Dring thảo luận về các cam kết theo hợp đồng của Office 365 với khách hàng với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đám mây
Phát video trong trang về hoạt động minh bạch từ Office 365
Việc di chuyển sang dịch vụ điện toán đám mây không có nghĩa là mất khả năng nắm được điều gì đang xảy ra. Với Office 365, điều này không có nghĩa như vậy. Chúng tôi hướng đến tính minh bạch trong các hoạt động của mình nên bạn có thể giám sát trạng thái dịch vụ, theo dõi sự cố và xem tính sẵn có theo lịch sử thời gian.
Hiển thị tất cả
  • Bạn được hỗ trợ qua điện thoại 24/7 về các sự cố nghiêm trọng.
  • Chúng tôi có các quy trình DevOps, nghĩa là chuyển cấp 24/7 đến nhóm phát triển thực để giải quyết các sự cố không thể giải quyết được bởi các bộ phận hoạt động.
  • Chúng tôi tiến hành xem lại kỹ lưỡng tất cả các sự cố dịch vụ, bất kể mức độ ảnh hưởng, đồng thời, chia sẻ phân tích nếu tổ chức của bạn bị ảnh hưởng.
  • Chúng tôi cam kết cung cấp thời gian hoạt động tối thiểu 99,9% với đảm bảo được hỗ trợ tài chính.

Thời gian hoạt động trên toàn cầu gần đây:

2016
99,99%
Q4
2017
99,99%99,97%99,98%99,99%
Q1Q2Q3Q4
2018
99,99%99,98%99,97%
Q1Q2Q3

Tiểu bang Minnesota bảo vệ dữ liệu của mình bằng Office

Biểu tượng Tiểu bang Minnesota

Mức độ bảo mật và độ tin cậy mạnh mẽ mà Microsoft đã mang tới cùng với Office 365 là rất cần thiết — chúng tôi sẽ không đồng ý với một giải pháp lưu trữ khi không đảm bảo rằng dữ liệu của Tiểu bang được an toàn. — Tarek Tomes

Đọc toàn bộ câu chuyện

Khám phá tài nguyên Office 365

Trung tâm Tin cậy áp dụng cho những dịch vụ trực tuyến nào?

Tìm hiểu xem Trung tâm Tin cậy áp dụng cho những dịch vụ trực tuyến cụ thể nào của Microsoft và những dịch vụ trực tuyến nào nằm ngoài phạm vi của Trung tâm Tin cậy.

Đọc danh sách

Khung tuân thủ tiêu chuẩn và quy định ngành của Office 365

Khung tuân thủ này được thiết kế nhằm giúp khách hàng thấy được sự tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn ngành của Office 365.

Đọc tài liệu

10 tiêu chuẩn tuân thủ hàng đầu của Office 365

Để giúp bạn xác định mức bảo mật và độ tin cậy của các dịch vụ năng suất trong đám mây, chúng tôi đã xác định những nội dung cần cân nhắc về quyền riêng tư và bảo mật nhằm bổ sung thông tin giúp bạn đưa ra quyết định.

Xem lại các tính năng

Danh sách các nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ hiện tại

Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu phụ tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư tương đương với chúng tôi và để minh bạch, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi đang sử dụng nhà thầu phụ nào cùng với công việc mà họ thực hiện.

Xem lại danh sách

Tổng quan về Tính minh bạch của Microsoft

Tìm hiểu cách Microsoft thể hiện sự minh bạch trong các chính sách về quyền riêng tư, vị trí lưu trữ dữ liệu, điều khiển bảo mật và giới hạn truy nhập dữ liệu đối với các dịch vụ đám mây.

Tìm hiểu thêm

Quyền truy nhập quản trị

Chúng tôi biết rằng quyền truy nhập vào dữ liệu trong đám mây là một mối quan tâm lớn. Điều này nghĩa là biết rằng bạn có thể truy nhập dữ liệu của mình và biết được khi có ai đó đã truy nhập dữ liệu. Hãy đọc xem ai có thể truy nhập thông tin của bạn và truy nhập trong trường hợp nào.

Đọc Câu hỏi thường gặp

Báo cáo Yêu cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ

Tài liệu rõ ràng về các biện pháp đã được thiết lập của chúng tôi nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý của chính phủ về dữ liệu khách hàng và chi tiết hiện tại theo yêu cầu.

Đọc báo cáo

Báo cáo Yêu cầu thực thi pháp luật

Báo cáo này đề cập chi tiết số lượng yêu cầu pháp lý đối với dữ liệu khách hàng mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan hành pháp trên toàn thế giới và cách Microsoft đã phản hồi các yêu cầu đó.

Đọc báo cáo

Trung tâm Minh bạch của Microsoft

Microsoft tiết lộ một số thông tin nhằm giúp các bên liên quan đánh giá cách chúng tôi đáp ứng các cam kết về quyền công dân của mình.

Truy nhập trung tâm

5EPN0zaQ2Lw
Đóng video bật lên
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.