Phát triển doanh nghiệp của bạn với các tính năng bảo mật và tuân thủ mới nhất trong Office 365 Enterprise E5. Tìm hiểu thêm

Quyền riêng tư có chủ ý từ Office 365

Chào mừng bạn đến với nơi chúng tôi chia sẻ cam kết và thông tin về bảo mật, quyền riêng tư cũng như tuân thủ.
Kamal Janardhan sẽ trình bày cách bạn sở hữu và kiểm soát dữ liệu của mình.
Phát video trong trang về cách bạn sở hữu và kiểm soát dữ liệu riêng của mình trong Office 365

Nội dung có thể không có ở mọi ngôn ngữ

Khi bạn giao phó dữ liệu của mình cho Office 365, bạn vẫn là chủ sở hữu duy nhất của dữ liệu đó: bạn vẫn bảo lưu các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với dữ liệu mà bạn lưu trữ trong Office 365. Chính sách của chúng tôi là không khai thác dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc sử dụng dữ liệu của bạn ngoại trừ cho các mục đích nhất quán với việc cung cấp dịch vụ năng suất trong đám mây cho bạn.
 
Hiển thị tất cả
  • Bạn là chủ sở hữu dữ liệu; Microsoft là người giám hộ hoặc người xử lý dữ liệu của bạn.
  • Dữ liệu là của bạn, vì vậy, bất cứ khi nào bạn chọn ngừng sử dụng dịch vụ, bạn có thể mang dữ liệu theo.
  • Chúng tôi không khai thác dữ liệu của bạn vì mục đích quảng cáo.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích nhất quán với việc cung cấp dịch vụ mà bạn thuê chúng tôi thực hiện. Các Kỹ sư Microsoft không có quyền truy nhập thường trực vào bất kỳ hoạt động dịch vụ nào. Tìm hiểu thêm về Customer Lockbox for Office 365.
  • Chúng tôi thường xuyên tiết lộ số lượng yêu cầu thực thi pháp luật mà mình nhận được qua các báo cáo về tính minh bạch.
  • Nếu một chính phủ tiếp cận chúng tôi nhằm truy nhập vào dữ liệu khách hàng, chúng tôi sẽ chuyển hướng yêu cầu điều tra đó đến bạn, tức khách hàng, bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi đã thách thức và sẽ thách thức tại tòa án bất cứ yêu cầu pháp lý không hợp lệ nào ngăn cản việc tiết lộ yêu cầu của chính phủ về dữ liệu khách hàng.
  • Tính năng kiểm soát quyền riêng tư cho phép bạn đặt cấu hình người nào trong tổ chức của bạn có quyền truy nhập và thông tin họ có thể truy nhập.
  • Các thành phần thiết kế ngăn chặn việc trộn lẫn dữ liệu của bạn với dữ liệu của các tổ chức sử dụng Office 365 khác.
  • Việc kiểm tra và giám sát toàn diện ngăn người quản trị truy nhập trái phép vào dữ liệu của bạn.

Caldera sử dụng Office 365 để bảo vệ quyền riêng tư

Logo Caldera Health, đọc về cách Caldera Health sử dụng Office 365 để đảm bảo quyền riêng tư

Chúng tôi muốn di chuyển đến một hệ thống bảo mật hơn, giúp bảo vệ quyền riêng tư của tài liệu và giao tiếp qua email của chúng tôi.
—Damian White

Đọc toàn bộ câu chuyện

Quyền riêng tư trong Office 365

Tìm hiểu cách Microsoft giải quyết các sự cố về quyền riêng tư liên quan đến dịch vụ trực tuyến và điện toán đám mây.

10 tính năng bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu

Xem lại các cân nhắc hàng đầu về bảo mật và quyền riêng tư nhằm giúp bạn xác định độ tin cậy và tính bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cũng như dịch vụ của họ.

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong đám mây

Đọc để biết bằng cách nào phương thức của Microsoft giúp đảm bảo dữ liệu thuộc về khách hàng của chúng tôi trong các dịch vụ dành cho doanh nghiệp luôn được riêng tư.

lHnxXh8pl6Q
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.