Phát triển doanh nghiệp của bạn với các tính năng bảo mật và tuân thủ mới nhất trong Office 365 Enterprise E5. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Tin cậy Office 365

Chào mừng bạn đến với nơi chúng tôi chia sẻ cam kết và thông tin về bảo mật, quyền riêng tư cũng như tuân thủ.
Trong video này, Julia White trả lời câu hỏi "Vì sao có thể tin cậy Office 365?"
Phát video trong trang trả lời câu hỏi "Vì sao có thể tin cậy Office 365?"

Nội dung có thể không có ở mọi ngôn ngữ

Với Office 365, dữ liệu là của bạn. Do bạn sở hữu. Do bạn kiểm soát. Và dữ liệu đó vẫn là của bạn dù bạn quyết định không sử dụng dịch vụ nữa. Những nguyên tắc cốt lõi trong phương pháp của chúng tôi để tạo và duy trì niềm tin của bạn là:

Bảo mật tích hợp

 • Bảo mật ở cấp dịch vụ thông qua phòng vệ chuyên sâu
 • Kiểm soát của khách hàng trong dịch vụ
 • Cách thức vận hành và tăng cường bảo mật tốt nhất

Quyền riêng tư có chủ ý

 • Không sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo
 • Bạn có nhiều biện pháp kiểm soát quyền riêng tư
 • Bạn có thể mang dữ liệu theo khi bạn muốn

Tuân thủ liên tục

 • Quy trình chủ động nhằm đáp ứng các nhu cầu tuân thủ ngày càng cao
 • Khả năng kiểm soát của khách hàng để đảm bảo việc tuân thủ của tổ chức
 • Được xác minh độc lập nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao

Hoạt động minh bạch

 • Bạn biết vị trí lưu trữ dữ liệu của mình và những ai có quyền truy nhập
 • Có thể thấy mức sẵn dùng và các thay đổi đối với dịch vụ
 • Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính

Kindred đáp ứng yêu cầu bảo mật của họ với Office 365

Logo Kindred Healthcare

Với Office 365, Microsoft có thể đáp ứng tất cả yêu cầu bảo mật của chúng tôi, bên cạnh nhu cầu về tuân thủ theo quy định và pháp lý. —Charles Wardrip

Đọc toàn bộ câu chuyện

Thời gian hoạt động hàng quý: 99,9 %

Bạn nên biết điều gì đang xảy ra. Với Office 365, chúng tôi hướng đến tính minh bạch trong hoạt động để bạn có thể giám sát dịch vụ, theo dõi sự cố và xem tình trạng sẵn có theo thời gian.

Sách trắng về bảo mật Office 365

Khi bạn cân nhắc đến việc chuyển tổ chức của mình lên các dịch vụ đám mây, bạn thường sẽ cân nhắc thêm về vấn đề bảo mật. Hãy đọc những điều mà Office 365 đang thực hiện để giải quyết những lo ngại của bạn.

10 tính năng bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu

Xem lại các cân nhắc hàng đầu về bảo mật và quyền riêng tư nhằm giúp bạn xác định độ tin cậy và tính bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cũng như dịch vụ của họ.

sAaO_maYowY
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.