Phát triển doanh nghiệp của bạn với các tính năng bảo mật và tuân thủ mới nhất trong Office 365 Enterprise E5. Tìm hiểu thêm

Trung tâm Tin cậy Office 365

Chào mừng bạn đến nơi chúng tôi chia sẻ cam kết của mình và thông tin về bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ.
Trong video này, Julia White trả lời câu hỏi "Vì sao có thể tin cậy Office 365?"
Phát video
Với Office 365, dữ liệu là của bạn. Do bạn sở hữu. Do bạn kiểm soát. Và dữ liệu đó vẫn là của bạn dù bạn quyết định không sử dụng dịch vụ nữa. Những nguyên tắc cốt lõi trong phương pháp của chúng tôi để tạo và duy trì niềm tin của bạn là:

Bảo mật tích hợp

 • Bảo mật ở cấp dịch vụ thông qua phòng vệ chuyên sâu
 • Kiểm soát của khách hàng trong dịch vụ
 • Cách thức vận hành và tăng cường bảo mật tốt nhất

Quyền riêng tư có chủ ý

 • Dữ liệu của bạn không được sử dụng để quảng cáo
 • Bạn có nhiều biện pháp kiểm soát quyền riêng tư
 • Bạn có thể mang dữ liệu theo khi bạn muốn

Tuân thủ liên tục

 • Quy trình chủ động nhằm đáp ứng các nhu cầu tuân thủ ngày càng tăng
 • Khả năng kiểm soát của khách hàng để đảm bảo việc tuân thủ của tổ chức
 • Được xác minh độc lập nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao

Hoạt động minh bạch

 • Bạn biết vị trí lưu trữ dữ liệu của mình và những ai có quyền truy nhập
 • Có thể thấy mức sẵn dùng và các thay đổi đối với dịch vụ
 • Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
Logo cho Kindred Healthcare

Với Office 365, Microsoft có thể đáp ứng tất cả yêu cầu bảo mật của chúng tôi ngoài nhu cầu về tuân thủ quy định và pháp lý.—Charles Wardrip

Đọc toàn bộ câu chuyện (chỉ có bằng tiếng Anh)
Thời gian hoạt động mỗi quý: 99,9%

Thời gian hoạt động mỗi quý: 99,9%

Bạn nên biết điều gì đang xảy ra. Với Office 365, chúng tôi hướng đến tính minh bạch trong hoạt động để bạn có thể giám sát trạng thái dịch vụ, theo dõi sự cố và xem tình trạng sẵn có theo thời gian.

Sách trắng về bảo mật Office 365

Sách trắng về bảo mật Office 365

Khi bạn cân nhắc việc chuyển tổ chức của mình sang dịch vụ điện toán đám mây, bạn sẽ cần cân nhắc thêm về vấn đề bảo mật. Hãy đọc xem Office 365 thực hiện những gì để giải quyết những lo ngại của bạn.

10 tính năng bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu

10 tính năng bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu

Xem lại các cân nhắc hàng đầu về bảo mật và quyền riêng tư nhằm giúp bạn xác định độ tin cậy và tính bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ của họ.

Các blog Office

Các blog Office chỉ có bằng tiếng Anh

Hình ảnh Rudra Mitra đang thảo luận về bảo vệ dữ liệu dành cho Office 365

Từ Bên trong Đám mây—Có biện pháp bảo vệ nào cho dữ liệu của bạn trong Office 365?

Đọc thông tin mới nhất về những khoản đầu tư liên tục của chúng tôi nhằm bảo vệ dữ liệu khách hàng như Phòng ngừa Mất Dữ liệu (DLP), Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao (ATP) và Bảo vệ Thông minh.
Hình ảnh Exchange Online Protection

Tiên phong trong cuộc chiến chống mối đe dọa email nguy hiểm

Tìm hiểu về những tính năng mới tuyệt vời chủ động xác định và chặn các mối đe dọa email nguy hiểm nhất đối với các dịch vụ Exchange Online Protection và Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao.
Webcast về Kỹ thuật Office MVA

Các khóa học của Viện Hàn lâm Ảo của Microsoft—Bảo mật Office 365

Ba khóa học về bảo mật Office 365 hiện được cung cấp thông qua Viện Hàn lâm Ảo của Microsoft: Exchange Online Protection (EOP); Mã hóa trong Office 365; và Phòng ngừa mất dữ liệu (DLP) trong Office 365.
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.
sAaO_maYowY