Office 365
  • Công việc trở nên tốt hơn với Office 365

Vẫn là Office quen thuộc, cộng thêm các công cụ giúp bạn cùng nhau làm việc tốt hơn để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn—mọi lúc mọi nơi.

Phát video
Office 365—công cụ hỗ trợ công việc mà bạn có thể tin cậy. Mọi lúc. Ở mọi nơi.
Office 365—công cụ hỗ trợ công việc mà bạn có thể tin cậy. Mọi lúc. Ở mọi nơi.
Office 365
  • Office hoàn chỉnh của bạn trên điện toán đám mây

Office 365 có các ứng dụng bạn đã biết, luôn được cập nhật và có thể truy nhập từ hầu như bất kỳ nơi nào.

Office 365—công cụ hỗ trợ công việc mà bạn có thể tin cậy. Mọi lúc. Ở mọi nơi.
Office 365
  • Công việc trở nên tốt hơn với Office 365

Vẫn là Office quen thuộc, cộng thêm các công cụ giúp bạn cùng nhau làm việc tốt hơn để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn—mọi lúc mọi nơi.

Vẫn quen thuộc, chỉ tốt hơn

Office 365 tự động cập nhật để bạn luôn có các tính năng mới nhất của Word, Excel, PowerPoint và nhiều hơn nữa.

Hoàn tất công việc mọi nơi

Dù bạn đang làm việc trực tuyến hay ngoại tuyến, từ máy tính, máy tính bảng hay điện thoại, bạn vẫn có thể sử dụng Office 365.

Nhận được nhiều hơn từ tiền của bạn

Với chi phí trả trước thấp và có thể linh hoạt thêm người dùng cũng như dịch vụ khi cần thiết, Office 365 mang lại tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) mà bạn cần để thành công.
Đóng

Xem cách hoạt động của Office 365

Hoàn thành công việc ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào bạn đang sử dụng.
7f1b8fb5-65d3-41e3-b686-e1cdef472023
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.
{"pmgControls":[ {"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#d6b91d80-b9ca-e8d8-6708-4bac704015d8|#pmgPopupID"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#d83ddb65-0e15-2eac-ab6e-e0551ab01a46|#pmgPopupID"}]}