Office 365 được xây dựng cho doanh nghiệp của bạn.
Giờ đây với Office 2016 hoàn toàn mới.

Vẫn là Office quen thuộc, cộng thêm các công cụ giúp bạn cùng nhau làm việc tốt hơn để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn—mọi lúc mọi nơi.

Office 365 được xây dựng cho doanh nghiệp của bạn.
Giờ đây với Office 2016 hoàn toàn mới.

Vẫn là Office quen thuộc, cộng thêm các công cụ giúp bạn cùng nhau làm việc tốt hơn để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn—mọi lúc mọi nơi.
Office 365 được xây dựng cho doanh nghiệp của bạn. Giờ đây với Office 2016 hoàn toàn mới
Office 365 được xây dựng cho doanh nghiệp của bạn. Giờ đây với Office 2016 hoàn toàn mới
Office 365 được xây dựng cho doanh nghiệp của bạn. Giờ đây với Office 2016 hoàn toàn mới

Office 2016 hoàn toàn mới sẵn dùng trong Office 365

Vẫn quen thuộc, chỉ tốt hơn

Office 365 tự động cập nhật để bạn luôn có các tính năng mới nhất của Word, Excel, PowerPoint và nhiều hơn nữa.

Hoàn tất công việc mọi nơi

Dù bạn đang làm việc trực tuyến hay ngoại tuyến, từ máy tính, máy tính bảng hay điện thoại, bạn vẫn có thể sử dụng Office 365.

Nhận được nhiều hơn từ đầu tư của bạn

Với chi phí trả trước thấp và có thể linh hoạt thêm người dùng cũng như dịch vụ khi cần thiết, Office 365 mang lại tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) mà bạn cần để thành công.
{"pmgControls":[ {"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target2"}]}