Outlook Customer Manager

Theo dõi và phát triển mối quan hệ khách hàng của bạn ngay trong Outlook.

Được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ.
A laptop screen showing Outlook Customer Manager within Outlook.
A computer screen with zoomed in sections showing customer information

Lưu giữ thông tin khách hàng ở một nơi duy nhất

Tốn ít thời gian hơn cho việc quản lý dữ liệu và dành nhiều thời gian với khách hàng hơn. Outlook Customer Manager tự động sắp xếp thông tin, bao gồm email, cuộc họp, cuộc gọi, ghi chú, tác vụ, giao dịch và thời hạn ở cùng một nơi.

Không bao giờ bỏ lỡ những điều quan trọng

Không còn bỏ lỡ email từ khách hàng và các tác vụ trong hộp thư đến của bạn. Đảm bảo những điều quan trọng luôn được lưu tâm hàng đầu nhờ lời nhắc kịp thời và danh sách hợp nhất các liên hệ cùng giao dịch quan trọng nhất.
An image of Outlook with a zoomed in section showing a deal in Outlook Customer Manager
Microsoft Surface Book with a zoomed in view of the Sharing button

Đạt được sự thống nhất giữa các thành viên trong nhóm

Chia sẻ thông tin khách hàng với toàn bộ nhóm để khách hàng có trải nghiệm nhất quán dù họ trò chuyện với ai.

Bắt đầu thật đơn giản

Với Outlook Customer Manager, bạn không phải cài đặt phần mềm mới hoặc dành nhiều ngày để đào tạo nhóm của mình. Và vì dữ liệu của bạn nằm trong Office 365 nên bạn sẽ không lãng phí thời gian quý báu để thiết lập các trình kết nối tới phần mềm hoặc dịch vụ khác hay để quản lý các sản phẩm riêng lẻ.
Computer screen displaying a zoomed-in section of Outlook Customer manager in Outlook

Logo_Cloud2020_84x70
"Outlook Customer Manager là một công cụ tuyệt vời giúp bạn nhanh chóng nắm được cách thức sử dụng CRM và tận hưởng lợi ích từ việc tiếp cận khách hàng một cách toàn diện."

-Ian Bourne, Giám đốc Điều hành, Cloud2020


Sở hữu tất cả với Office 365 Business Premium

Outlook Customer Manager và các ứng dụng doanh nghiệp mới là một phần trong Office 365 Business Premium. Làm việc hiệu quả với các ứng dụng Office, email, dung lượng lưu trữ tệp, tính năng chia sẻ và nhiều tiện ích khác luôn được cập nhật.
multiple devices with Office 365 apps
iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.