Các giải pháp tuân thủ

Các công cụ tích hợp sẵn tận dụng trí thông minh nhằm giảm rủi ro

Các giải pháp giúp bạn đánh giá rủi ro tuân thủ một cách thông minh, quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm cũng như đáp ứng các yêu cầu pháp lý một cách hiệu quả

Đánh giá và quản lý tuân thủ từ một vị trí

Khi sử dụng các dịch vụ Microsoft Cloud, bạn có thể đánh giá rủi ro tuân thủ và cải thiện chức năng bảo vệ dữ liệu với Trình quản lý Tuân thủ1, đồng thời có được thông tin chuyên sâu về việc tuân thủ bảo vệ dữ liệu trong Service Trust Portal.
A tablet displaying Compliance Manager in Office 365
Image_GainControl_877x675

Bảo vệ và quản trị dữ liệu quan trọng nhất của bạn trong suốt vòng đời của dữ liệu

Khi dữ liệu tăng lên, hãy triển khai chiến lược quản trị dữ liệu toàn diện để tự động phân loại, quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên nhiều thiết bị, ứng dụng và dịch vụ đám mây, đồng thời áp dụng chiến lược quản trị mã hóa và truy nhập bằng các chức năng như:

Đáp ứng hiệu quả các yêu cầu pháp lý và hơn thế nữa nhờ tận dụng AI

Sử dụng các công cụ Khám phá điện tử tại chỗ phong phú trong Microsoft 365 để tìm thông tin có liên quan về mặt pháp lý ngay cả trong dữ liệu phi cấu trúc. Đồng thời dễ dàng liên tục nắm bắt thông tin chuyên sâu về tất cả hoạt động trong môi trường của bạn qua tính năng kiểm tra và một API hoạt động toàn diện.
A laptop displaying eDiscovery in Office 365

Bạn đã sẵn sàng đạt được trạng thái tuân thủ với Office 365 chưa?


Bài viết về các giải pháp tuân thủ

Lập kế hoạch cho một tương lai bảo mật của công ty bạn


Xem thêm từ Office 365

Logo_Exelon_155x40

Exelon tin tưởng sức mạnh của Customer Lockbox

Tìm hiểu lý do công ty năng lượng nằm trong danh sách Fortune 100, Exelon lựa chọn Customer Lockbox dành cho Office 365 để tăng cường bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.
Logo_MSMechanics_112x40

Xem hoạt động của Quản trị Dữ liệu Nâng cao Office 365

Tìm hiểu xem các tính năng Office 365 ADG có thể mang tới khả năng hiển thị phong phú và thông tin trên nền điện toán đám mây để giúp bạn quản trị dữ liệu của mình tốt hơn trong suốt vòng đời dữ liệu như thế nào.

Tuân thủ GDPR với Microsoft Cloud

Các cách khác để bảo vệ tổ chức của bạn

Các giải pháp tích hợp, toàn diện dành riêng cho doanh nghiệp của bạn

Icon representing productivity

Hoàn thành nhiều việc hơn

Sở hữu các ứng dụng Office với AI tích hợp sẵn, cùng khả năng lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến.
Icon representing teamwork

Làm việc cùng nhau tốt hơn

Làm việc nhóm tốt hơn, công cụ tốt hơn để bạn có thể làm việc từ mọi nơi.
Icon representing security

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Giúp bảo vệ công ty của bạn khỏi rò rỉ và các mối đe dọa bên ngoài với các công cụ quyền riêng tư và tuân thủ tích hợp sẵn.
Icon representing simplicity

Được đơn giản hóa cho bạn

Dễ dàng thiết lập cũng như quản lý người dùng, thiết bị và dữ liệu, giúp bạn có thêm thời gian để tập trung vào doanh nghiệp của mình.
1Trình quản lý Tuân thủ là một giải pháp trên toàn bộ Đám mây Microsoft, giúp các tổ chức hiểu rõ và quản lý bối cảnh tuân thủ phức tạp. Dịch vụ này cho phép các tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro liên tục với Điểm tuân thủ, cung cấp thông tin chuyên sâu hữu dụng, giúp cải thiện chức năng bảo vệ dữ liệu, đồng thời đơn giản hóa quy trình với các công cụ cộng tác tích hợp sẵn và công cụ báo cáo sẵn sàng cho kiểm tra.