Choose your billing country/region:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"Renew|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

Cảm ơn bạn đã sử dụng Office 365

Gia hạn thuê bao ngay hôm nay bằng cách chọn một trong các tùy chọn bên dưới. Thuê bao của bạn sẽ được gia hạn từ ngày kết thúc thuê bao hiện tại. 
Gia hạn thuê bao Office 365 ngay hôm nay
Office 365

Cảm ơn bạn đã sử dụng Office 365

Gia hạn thuê bao ngay hôm nay bằng cách chọn một trong các tùy chọn bên dưới. Thuê bao của bạn sẽ được gia hạn từ ngày kết thúc thuê bao hiện tại. 
Gia hạn thuê bao Office 365 ngay hôm nay
Office 365

Cảm ơn bạn đã sử dụng Office 365

Gia hạn thuê bao ngay hôm nay bằng cách chọn một trong các tùy chọn bên dưới. Thuê bao của bạn sẽ được gia hạn từ ngày kết thúc thuê bao hiện tại. 
Đang tảiĐang tải...

Office 365 Home

Dành cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại

Office 365 Personal

Dành cho 1 PC hoặc máy Mac, 1 máy tính bảng và 1 điện thoại

Gia hạn ngay hôm nay để tiếp tục sử dụng ứng dụng:

Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft PowerPointMicrosoft OneNote
Microsoft OutlookMicrosoft PublisherMicrosoft Access

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Luôn cập nhật các phiên bản của Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Giờ đây bao gồm cả các ứng dụng Office 2016. 
Truy nhập trên nhiều thiết bị

Truy nhập trên nhiều thiết bị

Trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac, máy tính bảng (bao gồm iPad® và máy tính bảng Android™) và điện thoại. 
Lưu trữ trên đám mây không giới hạn với OneDrive

1 TB dung lượng lưu trữ đám mây

Lưu tài liệu, ảnh và video của bạn trên PC hay máy Mac hoặc lưu trữ tất cả những mục đó trên đám mây và truy nhập khi di chuyển với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive cho mỗi người dùng (tối đa 5 người dùng đối với người đăng ký Office 365 Home).
Số phút gọi điện qua Skype hàng tháng

60 phút gọi Skype hàng tháng

Duy trì kết nối với bạn bè và gia đình trên khắp thế giới với 60 phút gọi Skype hàng tháng cho mỗi người dùng (tối đa 5 người đối với thuê bao Office 365 Home) để gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định.

Câu hỏi thường gặp

HiệnẨn
Tôi có được giữ lại thời gian đăng ký còn lại của mình nếu gia hạn sớm không?
Có. Khi bạn gia hạn sớm sang cùng một gói Office 365 mà bạn đã có, thì thời gian bổ sung sẽ được cộng vào thuê bao hiện có của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn còn lại hai tháng trên thuê bao Office 365 Home hiện tại của mình và bạn gia hạn thêm một năm (12 tháng), thì thuê bao của bạn sẽ kéo dài 14 tháng.
HiệnẨn
Làm cách nào để tôi quản lý thuê bao Office 365 của mình?
Để quản lý thông tin thanh toán, cài đặt hoặc loại bỏ Office khỏi PC hoặc máy Mac bổ sung, đồng thời quản lý các bản cài đặt Office trên các thiết bị khác bất kỳ lúc nào, hãy truy nhập www.office.com/myaccount.
HiệnẨn
Khi nào thuê bao của tôi bắt đầu?
Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn, thì thuê bao của bạn sẽ bắt đầu khi bạn hoàn tất việc mua hàng. Có thể mua thuê bao tự động gia hạn từ Office365.com, MicrosoftStore.com, iTunes® và một số nhà bán lẻ khác. Nếu bạn đã mua thuê bao trả trước, thì thuê bao của bạn sẽ bắt đầu khi bạn kích hoạt thuê bao của mình và đi đến trang Tài khoản của Tôi. Có thể mua thuê bao trả trước từ nhà bán lẻ hoặc người bán lại, hoặc đại lý hỗ trợ của Microsoft.
HiệnẨn
Tôi có thể chia sẻ các lợi ích thuê bao của mình với các thành viên trong gia đình không?
Nếu bạn có thuê bao Office 365 Home hiện hoạt, thì bạn có thể chia sẻ nó với tối đa bốn thành viên trong gia đình bạn. Mỗi thành viên gia đình được bạn chia sẻ thuê bao đều có thể sử dụng mọi bản cài đặt sẵn có của bạn trên PC, máy Mac, iPad, máy tính bảng Android, máy tính bảng Windows, iPhones® hoặc điện thoại Android, truy nhập 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive và quản lý bản cài đặt của riêng họ từ www.office.com/myaccount.
Để thêm ai đó vào thuê bao của bạn, hãy truy nhập www.office.com/myaccount và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm người dùng. Mỗi người mà bạn thêm sẽ nhận được email kèm theo các bước mà họ cần thực hiện. Sau khi họ đã chấp nhận và hoàn tất các bước, thì các thông tin của họ, bao gồm bản cài đặt mà họ đang dùng sẽ xuất hiện trên trang Tài khoản của Tôi. Bạn có thể ngừng chia sẻ thuê bao của mình với ai đó hoặc loại bỏ thiết bị mà họ đang sử dụng tại www.office.com/myaccount.
HiệnẨn
Điều gì xảy ra khi tôi chuyển đổi thuê bao từ Office 365 Home sang Office 365 Personal hoặc sang Office 365 University?
Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể có một thuê bao hiện hoạt. Nếu bạn kích hoạt thuê bao Office 365 Personal hoặc Office 365 University trước khi thuê bao Office 365 Home của bạn hết hạn, thì thời gian còn lại trên thuê bao Office 365 Home của bạn sẽ được chuyển sang thuê bao Office 365 Personal hoặc Office 365 University (tùy theo thuê bao mà bạn đã chọn). Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ được phép cài đặt Office trên số lượng thiết bị mà gói thuê bao mới của bạn cho phép—1 PC hoặc máy Mac, cộng với 1 máy tính bảng và 1 điện thoại đối với Office 365 Personal, và tối đa 2 PC, máy Mac hoặc máy tính bảng, cộng với 2 điện thoại đối với Office 365 University. Bạn sẽ ngay lập tức mất đi lợi ích của Office 365 Home trong việc cài đặt Office trên tối đa 5 PC và/hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại. Bạn có thể chọn chờ cho đến khi thuê bao Office 365 Home của mình hết hạn trước khi kích hoạt Office 365 Personal hoặc Office 365 University để không bị mất bản cài đặt.
HiệnẨn
Tại sao tôi không thể có cả thuê bao Office 365 Home và thuê bao Office 365 Personal hoặc Office 365 University?
Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể có một thuê bao hiện hoạt. Bạn có thể chuyển đổi thuê bao Office 365 Home của mình sang Office 365 Personal hay Office 365 University, hoặc bạn có thể chờ cho đến khi thuê bao hiện tại của bạn hết hạn trước khi kích hoạt thuê bao Office 365 Personal hay Office 365 University.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#showHideAll|pmg-float-right|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}