Chọn Office của bạn

Office – giờ đây đã được cải thiện với đăng ký Office 365. Sở hữu các ứng dụng Office trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm được tối ưu hóa trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều lợi ích khác để bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi.

Bạn đang tìm thêm thông tin?

Xem các tùy chọn dành cho:

Office 365 Home

Một giải pháp dành cho gia đình trên mọi thiết bị của bạn. Tích hợp các ứng dụng Office cao cấp dành cho tối đa 6 người.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
Outlook

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Chia sẻ với cả gia đình của bạn – cho tối đa 6 người.
 • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và Access*
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (tính năng sẽ khác nhau)
 • Để sử dụng trên nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android)​.
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người
 • Phát hiện mã độc tống tiền và phục hồi tệp. Đồng bộ và chia sẻ bảo mật
 • Cộng tác trực tuyến trên tài liệu cùng người khác
 • Bảo mật nâng cao của Outlook.com, không có quảng cáo và hộp thư 50 GB dành cho tối đa 6 người dùng
 • Hỗ trợ cao cấp qua trò chuyện hoặc điện thoại cùng chuyên gia của Microsoft.
 • Đăng ký hàng tháng hay hàng năm – đều do bạn quyết định. Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi bị hủy bỏ.
 • *Publisher và Access chỉ dành cho PC

Office 365 Personal

Một giải pháp cho bạn trên mọi thiết bị của bạn. Tích hợp các ứng dụng Office cao cấp cho 1 người.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
Outlook

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Dành cho một người
 • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Publisher và Access*
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (tính năng sẽ khác nhau)
 • Để sử dụng trên nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android).
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive
 • Phát hiện mã độc tống tiền và phục hồi tệp
 • Đồng bộ và chia sẻ bảo mật
 • Cộng tác trực tuyến trên tài liệu cùng người khác
 • Bảo mật nâng cao cho Outlook.com, không có quảng cáo và hộp thư 50 GB
 • Hỗ trợ cao cấp qua trò chuyện hoặc điện thoại cùng chuyên gia của Microsoft.
 • Đăng ký hàng tháng hay hàng năm – đều do bạn quyết định. Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi bị hủy bỏ.
 • *Publisher và Access chỉ dành cho PC

Office Home & Student 2019

Những yếu tố cơ bản để các cá nhân hoàn thành mọi việc. Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên PC hoặc máy Mac.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office: Word, Excel và PowerPoint. Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (tính năng sẽ khác nhau)
 • Một giấy phép có thể dùng cho 1 PC hoặc máy MacMách nước kèm theo thông tin về yêu cầu đối với hệ điều hành

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn.

Office Home & Business 2019

Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một PC hoặc máy Mac.
{OMACHomeAndBiz2019|price}

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với bạn bè và gia đình trên các dự án chung.