Chọn Office của bạn

Tìm hiểu xem Office nào phù hợp với bạn.
Xem các tùy chọn cho doanh nghiệp
Office – giờ đây còn tốt hơn nữa với đăng ký Office 365. Sở hữu các ứng dụng Office được cài đặt trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm tối ưu trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều tính năng khác, từ đó bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi. Tìm hiểu thêm về Office 365.

Office 365
Home

Office 365
Personal

Office Home &
Student 2016

Office Home &
Business 2016

Office
Professional 2016

{HomeAndStud2016|price}
{HomeAndBiz2016|price}
{OPro2016|price}
Tùy chọn mua hàng
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua
một lần
Mua
một lần
Mua
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt Biểu tượng Mách nước
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cũng bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (chỉ PC)
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cũng bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (chỉ PC)
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Bao gồm Outlook
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn có
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 for Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu tài khoản Microsoft.
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 PC
1 PC
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước
Tận hưởng trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Lưu trữ đám mây trên OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Mỗi người 1 TB dung lượng lưu trữ cho tối đa 5 người dùng
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype Biểu tượng Mách nước
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Mỗi người được 60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Với các bản cập nhật thường xuyên, bạn sẽ luôn có được các tính năng và ứng dụng Office mới nhất.
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký hiện hoạt
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.
Office dành cho sinh viên
Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.
Office Online
Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.
Gia hạn cho đăng ký Office 365 của tôi
Office – giờ đây còn tốt hơn nữa với đăng ký Office 365. Sở hữu các ứng dụng Office được cài đặt trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm tối ưu trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều tính năng khác, từ đó bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi. Tìm hiểu thêm về Office 365.

Office 365 Home

Office 365 Personal

Office Home & Student
2016 for Mac

Tùy chọn mua hàng
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt Biểu tượng Mách nước
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cũng bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (chỉ PC)
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cũng bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (chỉ PC)
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Số bản cài đặt sẵn có.
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 for Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu tài khoản Microsoft.
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước
Tận hưởng trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Lưu trữ đám mây trên OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Mỗi người 1 TB dung lượng lưu trữ cho tối đa 5 người dùng
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype Biểu tượng Mách nước
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Mỗi người được 60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Với các bản cập nhật thường xuyên, bạn sẽ luôn có được các tính năng và ứng dụng Office mới nhất.
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại là hoàn toàn miễn phí đối với những người đăng ký hiện tại
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.
Office Home & Business 2016 for Mac
Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 máy Mac.
{OMACHomeAndBiz2016|price}
Office dành cho sinh viên
Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.
Office Online
Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×