Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn Office của bạn

Tìm hiểu xem Office nào phù hợp với bạn.

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office Home &
Student 2013

Office Home

& Student 2013

Office Home &
Business 2013

Office Home &

Business 2013

Office Professional 2013

Office Professional 2013

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office cho Mac
Home and Student 2011

Office cho Mac

Home and Student 2011

Office cho Mac
Home and Business 2011

Office cho Mac

Home and Business 2011

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office Home &
Student 2013

Office Home

& Student 2013

Office Home &
Business 2013

Office Home &

Business 2013

Office Professional 2013

Office Professional 2013

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

{HomeAnnual|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
mỗi năm
 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

{O365PersonalYear|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
mỗi năm

{OHS2013|price}

{OHB2013|price}

{OPro2013|price}

Tùy chọn mua hàng
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Được bao gồm
Có cả Outlook
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Các bản cài đặt sẵn dùng 
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 PC
1 PC
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
1 TB dung lượng
cho 1 người dùng
Được bao gồm
15 GB
Được bao gồm
15 GB
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
60 phút/tháng
cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp
Office 365 là cách tốt nhất để nhận và trải nghiệm Office 2016 cho Mac. Gói mua phần mềm một lần đối với Office 2016 cho Mac cũng sẽ sẵn có vào cuối năm nay. Office 2011 cho Mac hiện đã sẵn có để mua một lần.

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office cho Mac
Home and Student 2011

Office cho Mac

Home and Student 2011

Office cho Mac
Home and Business 2011

Office cho Mac

Home and Business 2011

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
mỗi tháng
mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

{HomeAnnual|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
mỗi tháng
mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • {HomeAnnual|price}
mỗi năm
mỗi năm
 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

{O365PersonalYear|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • {O365PersonalYear|price}
mỗi năm
mỗi năm

{OMacHomeAndStudent2011|price}

{OMacHomeAndBiz|price}

Tùy chọn mua hàng
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Được bao gồm
Có cả Outlook
Các bản cài đặt sẵn dùng 
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 máy Mac
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
1 TB dung lượng
cho 1 người dùng
Được bao gồm
15 GB
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
60 phút/tháng
cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp
HiệnẨn

Office cho PC

HiệnẨn

Office 365 Home

 • {HomeM2M|price}
mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Đăng ký

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Các bản cài đặt sẵn dùng 
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office 365 Personal

 • {O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Đăng ký

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Student 2013

{OHS2013|price}

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Business 2013

{OHB2013|price}

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Office Professional 2013

{OPro2013|price}

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Office cho Mac

HiệnẨn

Office 365 Home

 • {HomeM2M|price}
mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Đăng ký

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Các bản cài đặt sẵn dùng 
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office 365 Personal

 • {O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Đăng ký

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Student 2011 cho Mac

{OMacHomeAndStudent2011|price}

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Business 2011 cho Mac

{OMacHomeAndBiz|price}

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Có cả Outlook
Các bản cài đặt sẵn dùng 
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Office có sẵn những công cụ khác, có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Office cho sinh viên

Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án chung.

Gia hạn thuê bao Office 365

HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Office có sẵn những công cụ khác, có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Office cho sinh viên

Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.
Xem tùy chọn

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án chung.
Tìm hiểu thêm

Gia hạn thuê bao Office 365

Tìm hiểu thêm
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN2|#pmgPinnedNavStart2|top|.pmgLinkHighLighted|true||680|.pmg-pinned-end-point2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection5"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB6|.priceSelection6"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdowCntOption7|.dropdownBtn7|#selectedBtn7|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB7|.priceSelection7"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdowCntOption8|.dropdownBtn8|#selectedBtn8|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB8|.priceSelection8"} ]}