Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn Office của bạn

Tìm hiểu xem Office nào phù hợp với bạn.

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365 Personal

Office 365

Personal

Office Home &
Student 2016

Office Home

& Student 2016

Office Home &
Business 2016

Office Home &

Business 2016

Office Professional 2016

Office Professional 2016

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365

Personal

Office Home & Student 2016 for Mac

Office Home & Student 2016 for Mac

Office Home & Business 2016 for Mac

Office Home & Business 2016 for Mac

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365

Personal

Office Home &
Student 2016

Office Home

& Student 2016

Office Home &
Business 2016

Office Home &

Business 2016

Office Professional 2016

Office Professional 2016

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

{HomeAnnual|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
mỗi năm
 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

{O365PersonalYear|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
mỗi năm

{HomeAndStud2016|price}

{HomeAndBiz2016|price}

{OPro2016|price}

Tùy chọn mua hàng
Thuê bao
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Thuê bao
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Được bao gồm
Bao gồm Outlook
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 PC
1 PC
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
1 TB dung lượng
cho 1 người dùng
Được bao gồm
15 GB
Được bao gồm
15 GB
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
60 phút/tháng
cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được bao gồm
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm

Office 365
Home

Office 365

Home

Office 365
Personal

Office 365

Personal

Office Home & Student 2016 for Mac

Office Home & Student 2016 for Mac

Office Home & Business 2016 for Mac

Office Home & Business 2016 for Mac

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

{HomeAnnual|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

{O365PersonalYear|price}

mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
{OMACHomeAndStud2016|price}
{OMACHomeAndBiz2016|price}
Tùy chọn mua hàng
Thuê bao
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Thuê bao
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Được bao gồm
Được bao gồm
Bao gồm Outlook
Số bản cài đặt sẵn dùng
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 máy Mac
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
1 TB dung lượng
cho 1 người dùng
Được bao gồm
15 GB
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Được bao gồm
60 phút/tháng
cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được bao gồm
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office cho PC

HiệnẨn

Office 365 Home

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Thuê bao

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office 365 Personal

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Thuê bao

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Student 2016

{HomeAndStud2016|price}

Tùy chọn mua hàng
Gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Business 2016

{HomeAndBiz2016|price}

Tùy chọn mua hàng
Gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Office Professional 2016

{OPro2016|price}

Tùy chọn mua hàng
Gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Office cho Mac

HiệnẨn

Office 365 Home

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeM2M|price} mỗi tháng

{HomeAnnual|price} mỗi năm (Tiết kiệm {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Thuê bao

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office 365 Personal

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price} mỗi tháng

{O365PersonalYear|price} mỗi năm (Tiết kiệm {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
Tùy chọn mua hàng

Thuê bao

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook,
Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Được bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được bao gồm
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Student 2016 cho Mac

{OMACHomeAndStud2016|price}
Tùy chọn mua hàng
Gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Business 2016 cho Mac

{OMACHomeAndBiz2016|price}
Tùy chọn mua hàng
Gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Được bao gồm
Bao gồm Outlook
Số bản cài đặt sẵn dùng
1 máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại 
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
15 GB
Skype Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những chủ thuê bao hiện hoạt
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm tuỳ chọn khác?

Office có những công cụ khác mà có thể đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Office cho sinh viên

Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.

Gia hạn thuê bao Office 365

HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm tuỳ chọn khác?

Office có những công cụ khác mà có thể đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Office cho sinh viên

Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.
Xem tùy chọn

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.
Tìm hiểu thêm

Gia hạn thuê bao Office 365

Tìm hiểu thêm
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN2|#pmgPinnedNavStart2|top|.pmgLinkHighLighted|true||680|.pmg-pinned-end-point2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection5"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB6|.priceSelection6"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdowCntOption7|.dropdownBtn7|#selectedBtn7|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB7|.priceSelection7"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdowCntOption8|.dropdownBtn8|#selectedBtn8|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB8|.priceSelection8"} ]}