Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn Office của bạn

Tìm hiểu xem Office nào phù hợp với bạn.

Chọn

Office của bạn

Office 365
Home

Office 365 Personal

Office Home &
Student 2013

Office Home &
Business 2013

Office Professional 2013

{HomeM2M|price}

mỗi tháng
Văn bản

{HomeM2M|price}

mỗi tháng

Tiết kiệm {HomeAnnual|save}
với gói đăng ký hàng năm

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng

Tiết kiệm {O365PersonalYear|save}
với gói đăng ký hàng năm

{OHS2013|price}

{OHB2013|price}

{OPro2013|price}

Tùy chọn mua hàng
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Đăng ký
(hàng tháng hoặc hàng năm)
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Mua hàng
một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Đã chọn
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Đã chọn
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Đã chọn
Đã chọn
Có cả Outlook
Đã chọn
Có cả Outlook,
Publisher, Access
Bản cài đặt khả dụng
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 PC
1 PC
1 PC
Máy tính bảng và điện
thoại
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
1 TB dung lượng
cho 1 người dùng
Đã chọn
15 GB
Đã chọn
15 GB
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Đã chọn
Đã chọn
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã chọn
Đã chọn
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Office 365 Home

{HomeM2M|price}

/tháng
Tiết kiệm {HomeAnnual|save} với gói đăng ký hàng năm
Tùy chọn mua hàng

Đăng ký

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Đã chọn
Bản cài đặt khả dụng
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng

Luôn cập nhật
Đã chọn
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã chọn
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office 365 Personal

{O365PersonalMonth|price}

/tháng
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với gói đăng ký hàng năm
Tùy chọn mua hàng

Đăng ký

(hàng tháng hoặc hàng năm)

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Đã chọn
Bản cài đặt khả dụng
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Đã chọn
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã chọn
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Student 2013

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Đã chọn
Bản cài đặt khả dụng
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà
HiệnẨn

Office Home & Business 2013

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Đã chọn
Bản cài đặt khả dụng
Đã chọn
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Office Professional 2013

Tùy chọn mua hàng
Mua hàng một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Đã chọn
Bản cài đặt khả dụng
Đã chọn
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp
HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Office có sẵn những công cụ khác, có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Office cho học sinh

Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.
Xem tùy chọn

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.
Tìm hiểu thêm

Gia hạn đăng ký Office 365

Tìm hiểu thêm

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Office có sẵn những công cụ khác, có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Office cho học sinh

Sinh viên và giảng viên đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.

Gia hạn đăng ký Office 365

{ "pmgControls": [

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}] }