Chọn Office của bạn

Office – giờ đây còn tốt hơn nữa với đăng ký Office 365. Sở hữu trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm được tối ưu hóa trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều tính năng khác để bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi.

Bạn đang tìm thêm lựa chọn khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Office 365 Home

Các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Publisher (chỉ dành cho PC)
Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 PC hoặc máy Mac Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại Mách nước về các yêu cầu đối với thiết bị di động
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng, tối đa 5 người dùng
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac với dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Với Skype, thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng, cho tối đa 5 người dùng Mách nước về các yêu cầu và ngoại lệ đối với Skype
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật. Tìm hiểu thêm
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí

Office 365 Personal

Các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Publisher (chỉ dành cho PC)
Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 1 PC hoặc máy Mac Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 1 máy tính bảng và 1 điện thoại Mách nước về các yêu cầu đối với thiết bị di động
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac với dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng
 • Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút mỗi tháng cho 1 người dùng Mách nước về các yêu cầu và ngoại trừ đối với Skype
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật. Tìm hiểu thêm
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí

Office Home & Student 2016 for PC

Các ứng dụng được cài đặt cho 1 PC.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint và OneNote Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên 1 PC Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành

Office Home & Business 2016

Các ứng dụng được cài đặt cho 1 PC để sử dụng trong các doanh nghiệp gia đình hoặc doanh nghiệp rất nhỏ khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên 1 PC Mách nước kèm theo thông tin cho các yêu cầu về hệ điều hành

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với bạn bè và gia đình trên các dự án chung.

Gia hạn đăng ký Office 365 của tôi

Office – giờ đây còn tốt hơn nữa với đăng ký Office 365. Sở hữu trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm được tối ưu hóa trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều tính năng khác để bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi.

Bạn đang tìm thêm lựa chọn khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Office 365 Home

Các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 PC hoặc máy Mac Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại Mách nước về các yêu cầu đối với thiết bị di động
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac với dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng, tối đa 5 người dùng
 • Với Skype, thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng, cho tối đa 5 người dùng Mách nước về các yêu cầu và ngoại lệ đối với Skype
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí

Office 365 Personal

Các ứng dụng đã cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 1 PC hoặc máy Mac Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 1 máy tính bảng và 1 điện thoại Mách nước về các yêu cầu đối với thiết bị di động
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac với dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng
 • Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút mỗi tháng cho 1 người dùng Mách nước về các yêu cầu và ngoại trừ đối với Skype
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí

Office Home & Student 2016 for Mac

Các ứng dụng được cài đặt cho 1 máy Mac.

Tích hợp các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote

Dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint và OneNote Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 1 máy Mac Mách nước về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac với dung lượng lưu trữ trực tuyến

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Office Home & Business 2016 for Mac

Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 máy Mac.
{OMACHomeAndBiz2016|price}

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với bạn bè và gia đình trên các dự án chung.

Chọn Office của bạn

Office – giờ đây còn tốt hơn nữa với đăng ký Office 365. Sở hữu trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm được tối ưu hóa trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều tính năng khác để bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi.

Bạn đang tìm thêm lựa chọn khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với bạn bè và gia đình trên các dự án chung.

Gia hạn đăng ký Office 365 của tôi

Office – giờ đây còn tốt hơn nữa với đăng ký Office 365. Sở hữu trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac, trải nghiệm được tối ưu hóa trên mọi máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây trên OneDrive cùng nhiều tính năng khác để bạn có được sức mạnh và sự linh hoạt giúp hoàn thành công việc gần như ở mọi nơi.

Bạn đang tìm thêm lựa chọn khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Bạn đang tìm kiếm các tùy chọn khác?

Office có những công cụ khác có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Office Home & Business 2016 for Mac

Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 máy Mac.
{OMACHomeAndBiz2016|price}

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với bạn bè và gia đình trên các dự án chung.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×