Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, quyền truy nhập vào tài liệu trên nhiều thiết bị, 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến cùng nhiều tiện ích khác, nhờ đó bạn có sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn thành công việc từ hầu hết mọi nơi.
Mua Office 365
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, quyền truy nhập vào tài liệu trên nhiều thiết bị, 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến cùng nhiều tiện ích khác, nhờ đó bạn có sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn thành công việc từ hầu hết mọi nơi.
Mua Office 365
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, quyền truy nhập vào tài liệu trên nhiều thiết bị, 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến cùng nhiều tiện ích khác, nhờ đó bạn có sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn thành công việc từ hầu hết mọi nơi.

Office 365 Personal

Office 365 Home

Chọn gói Office 365 phù hợp với bạn
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên.
Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
Office cho bạn
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với thuê bao hàng năm
{O365PersonalYear|price}
mỗi năm
Office cho hộ gia đình
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
Tiết kiệm {HomeAnnual|save} với thuê bao hàng năm
{HomeAnnual|price}
mỗi năm
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Bao gồm tất cả các ứng dụng mới của Office 2016 cho Mac trong Office 365!
Được bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại của bạn Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB cho 1 người dùng
Được bao gồm
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp
HiệnẨn

Office 365 Personal

Office cho bạn
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save}  với thuê bao hàng năm
{O365PersonalYear|price}
mỗi năm
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên.
Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Bao gồm tất cả các ứng dụng mới của Office 2016 cho Mac trong Office 365!
Được bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại của bạn Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB cho 1 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp
HiệnẨn

Office 365 Home

Office cho hộ gia đình
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
Tiết kiệm {HomeAnnual|save}  với thuê bao hàng năm
{HomeAnnual|price}
mỗi năm
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên.
Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Bao gồm tất cả các ứng dụng mới của Office 2016 cho Mac trong Office 365!
Được bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại của bạn Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Được bao gồm
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Được bao gồm
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định trên 60 quốc gia Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Được bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp

Bạn đang tìm kiếm Office ở dạng mua một lần?

Chọn một hệ điều hành
Tương thích với Windows 7 trở lên
Office Home & Student 2013
Office Home & Business 2013
Office Professional 2013
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC
Chỉ 1 PC
Chỉ 1 PC
Các ứng dụng Office được bao gồm:
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
{OHS2013|price}
{OPro2013|price}
HiệnẨn
Office Home & Student 2013
{OHS2013|price}
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC

Các ứng dụng Office được bao gồm:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
HiệnẨn
Office Home & Business 2013
{OHB2013|price}
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC

Các ứng dụng Office được bao gồm:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
HiệnẨn
Office Professional 2013
{OPro2013|price}
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC

Các ứng dụng Office được bao gồm:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
Office 365 là cách tốt nhất để nhận và trải nghiệm Office 2016 cho Mac. Gói mua phần mềm một lần đối với Office 2016 cho Mac cũng sẽ sẵn có vào cuối năm nay. Office 2011 cho Mac hiện đã sẵn có để mua một lần.
Office cho Mac Home and Student 2011
Office cho Mac Home and Business 2011
Cài đặt trên:
Chỉ 1 máy Mac
Chỉ 1 máy Mac
Các ứng dụng Office được bao gồm: Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
{OMacHomeAndStudent2011|price}
{OMacHomeAndBiz|price}
HiệnẨn
Office cho Mac Home and Student 2011
{OMacHomeAndStudent2011|price}
Cài đặt trên:
Chỉ 1 máy Mac

Các ứng dụng Office được bao gồm: Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
HiệnẨn
Office cho Mac Home and Business 2011
{OMacHomeAndBiz|price}
Cài đặt trên:
Chỉ 1 máy Mac

Các ứng dụng Office được bao gồm: Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Tải Office cho sinh viên
So sánh tất cả tùy chọn
Dùng thử Office miễn phí
Gia hạn thuê bao Office 365
Tải Office cho sinh viên
Xem tùy chọn
So sánh tất cả tùy chọn
Xem so sánh
Dùng thử Office miễn phí
Bắt đầu
Gia hạn thuê bao Office 365
Tìm hiểu thêm
HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm các ứng dụng Office độc lập?

Tương thích với Windows 7 trở lên
Word
{MsWrd2013|price}
Excel
{MsXls2013|price}
PowerPoint
{MsPpt2013|price}
OneNote
{MsOne2013|price}
Outlook
{MsOlk2013|price}
Publisher
{MsPub2013|price}
Access
{MsAcc2013|price}

Câu hỏi thường gặp

HiệnẨn
Làm thế nào để biết PC hoặc máy Mac của tôi có thể chạy Office hay không?
Office hỗ trợ các PC chạy Windows 7 trở lên và máy Mac chạy Mac OS X 10.10 trở lên đối với Office 2016 cho Mac. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Để biết thêm thông tin, hãy xem trọn bộ yêu cầu hệ thống.
HiệnẨn
Những người có phiên bản Office cũ hơn có thể mở tài liệu tôi tạo bằng Office 365 hoặc Office 2013 không?
Người dùng Office 2007, Office 2010, Office 365 hoặc Office 2013 có thể mở tài liệu đã tạo mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Khách hàng sử dụng các phiên bản Office trước có thể cần tải xuống và cài đặt gói tương thích.
HiệnẨn
Cần phải truy nhập Internet để sử dụng Office?
Truy nhập Internet là bắt buộc để cài đặt và kích hoạt tất cả các phiên bản mới nhất của bộ Office và tất cả các gói đăng ký của Office 365. Đối với các gói Office 365, truy nhập Internet cũng cần thiết để quản lý tài khoản đăng ký của bạn, chẳng hạn như để cài đặt Office trên PC khác hoặc thay đổi tùy chọn thanh toán. Truy nhập Internet cũng được yêu cầu để truy nhập vào các tài liệu lưu trữ trên OneDrive, trừ khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive trên máy tính. Bạn cũng nên kết nối Internet thường xuyên để duy trì cập nhật cho phiên bản Office của mình và hưởng lợi từ các bản nâng cấp tự động. Nếu bạn không kết nối Internet ít nhất mỗi 39 ngày, thì các ứng dụng của bạn sẽ đi vào chế độ giảm chức năng, nghĩa là bạn có thể xem hoặc in tài liệu của mình, nhưng không thể sửa hay tạo tài liệu mới. Để kích hoạt lại ứng dụng Office của bạn, hãy kết nối lại với Internet.
Bạn không cần phải kết nối với Internet để sử dụng các ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, Excel và PowerPoint vì các ứng dụng đó đã được cài đặt đầy đủ trên máy tính của bạn.
HiệnẨn
OneDrive là gì?
OneDrive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ tài liệu, ghi chú, ảnh, nhạc, video hoặc các loại tệp khác. Với OneDrive bạn có thể truy nhập vào tệp của mình từ hầu như bất kỳ thiết bị nào cũng như có thể chia sẻ chúng với người khác. Tất cả người dùng OneDrive sẽ nhận được 15 GB dung lượng lưu trữ với OneDrive mà không tốn phí. Đăng ký OneDrive.
HiệnẨn
Tôi có kiểm soát được tài liệu của mình bằng thuê bao Office 365 không?
Có. Tài liệu mà bạn đã tạo là hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có thể chọn lưu trữ chúng trực tuyến trên OneDrive hoặc cục bộ trên PC hay máy Mac của mình. Tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hủy thuê bao của mình.
HiệnẨn
Những phút gọi điện với Skype là gì?
Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi qua Internet bằng máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác của bạn. Hãy gọi, gọi video, nhắn tin tức thời cho người khác bằng tài khoản Skype miễn phí, hoặc bạn có thể sử dụng các phút gọi Skype để gọi bạn bè hoặc gia đình, cho dù họ có tài khoản Skype trên điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của họ hay chưa.
Bạn có thể sử dụng các phút gọi Skype từ bất kỳ thiết bị nào có cài đặt Skype, cho dù đó là điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác, tùy theo tính sẵn dùng của quốc gia/khu vực. Mỗi thuê bao Office 365 hiện hoạt được hưởng 60 phút gọi Skype mỗi tháng; phần cấp phát này sẽ đặt lại sau mỗi tháng.
Gọi đến điện thoại di động chỉ dành cho các quốc gia đã chọn. Số phút gọi qua Skype chỉ sẵn có tại các quốc gia nhất định. Xem chi tiết đầy đủ.
HiệnẨn
Điều gì xảy ra nếu tôi mua hoặc đổi nhiều thuê bao Office 365?
Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể có một thuê bao liên kết với nó. Nếu bạn sử dụng cùng một tài khoản Microsoft đó để mua hoặc đổi nhiều thuê bao Office 365, thì bạn kéo dài thời gian cho thuê bao của mình tối đa là 5 năm. Lưu ý rằng làm như vậy không làm tăng số lượng thiết bị mà bạn có thể cài đặt Office hay tăng mức dung lượng lưu trữ trực tuyến sẵn dùng với thuê bao đó.
HiệnẨn
Làm thế nào để tôi có thể hủy thuê bao tự động gia hạn Office 365 của mình?
  • Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn từ Microsoft qua MicrosoftStore.com hoặc Office.com, bạn có hai tùy chọn hủy:
    • Bạn có thể hủy trực tuyến bằng cách truy nhập www.office.com/myaccount và tắt các tùy chọn tự động gia hạn trong khu vực thanh toán và hóa đơn. Bằng cách này, thuê bao của bạn sẽ tự động hết hạn khi hết thời gian đăng ký còn lại của bạn.
    • Để hủy bỏ ngay lập tức, hãy liên hệ Hỗ trợ của Microsoft và yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức.
  • Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn từ Apple qua iTunes Store, thì bạn cần phải hủy thuê bao của mình với Apple. Tìm hiểu thêm.
  • Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn từ nhà bán lẻ khác, thì bạn có thể phải hủy thuê bao của mình với nhà bán lẻ đó. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách truy nhập www.office.com/myaccount và tìm kiếm trong khu vực thanh toán và hóa đơn. Nếu bạn nhìn thấy “Đã mua từ [Tên Nhà bán lẻ]”, thì bạn có thể cần phải hủy thuê bao của mình với nhà bán lẻ đó.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container|#selected|#selection|.dropdownCntOption|.deviceSelection|#selectedDevice|pmgBgF5F5F5|#selectedBtn|.dropdownBtn"}]}