Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, quyền truy cập vào tài liệu trên nhiều thiết bị, 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến cùng nhiều tiện ích khác, nhờ đó bạn có sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn thành công việc từ hầu hết mọi nơi.
Mua Office 365
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, quyền truy cập vào tài liệu trên nhiều thiết bị, 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến cùng nhiều tiện ích khác, nhờ đó bạn có sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn thành công việc từ hầu hết mọi nơi.
Mua Office 365
Office 365

Mua Office 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, quyền truy cập vào tài liệu trên nhiều thiết bị, 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến cùng nhiều tiện ích khác, nhờ đó bạn có sức mạnh và sự linh hoạt để hoàn thành công việc từ hầu hết mọi nơi.

Office 365 Home

Office 365 Personal

Chọn gói Office 365 phù hợp với bạn
Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên. Cần có tài khoản Microsoft.
Office cho hộ gia đình
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
Văn bản
Tiết kiệm {HomeAnnual|save} với gói đăng ký hàng năm
Văn bản
Office cho bạn
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
Văn bản
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với gói đăng ký hàng năm
Văn bản
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
1TB cho 1 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng

Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng

Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng bên trong
HiệnẨn

Office 365 Home

Office cho hộ gia đình
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
Văn bản
Tiết kiệm {HomeAnnual|save} với gói đăng ký hàng năm
Văn bản
Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên. Cần có tài khoản Microsoft.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng

HiệnẨn

Office 365 Personal

Office cho bạn
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
Văn bản
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với gói đăng ký hàng năm
Văn bản
Tương thích với Windows 7 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên. Cần có tài khoản Microsoft.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1TB cho 1 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng

Bạn đang tìm kiếm Office ở dạng mua một lần?

Tương thích với Windows 7 trở lên
Office Home & Student 2013
Office Home & Business 2013
Office Professional 2013
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC
Chỉ 1 PC
Chỉ 1 PC
Các ứng dụng Office được bao gồm:
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
{OHS2013|price}
Văn bản
{OHB2013|price}
Văn bản
{OPro2013|price}
Văn bản
HiệnẨn
Office Home & Student 2013
{OHS2013|price}
Văn bản
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC

Các ứng dụng Office được bao gồm:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
HiệnẨn
Office Home & Business 2013
{OHB2013|price}
Văn bản
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC

Các ứng dụng Office được bao gồm:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
HiệnẨn
Office Professional 2013
{OPro2013|price}
Văn bản
Cài đặt trên:
Chỉ 1 PC

Các ứng dụng Office được bao gồm:

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Tải Office cho học sinh
So sánh tất cả các tùy chọn
Dùng thử Office miễn phí
Gia hạn đăng ký Office 365
Tải Office cho học sinh
Xem tùy chọn
So sánh tất cả các tùy chọn
Xem so sánh
Dùng thử Office miễn phí
Bắt đầu
Gia hạn đăng ký Office 365
Tìm hiểu thêm
HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm các ứng dụng Office độc lập?

Tương thích với Windows 7 trở lên
Word
{MsWrd2013|price}
Văn bản
Excel
{MsXls2013|price}
Văn bản
PowerPoint
{MsPpt2013|price}
Văn bản
OneNote
{MsOne2013|price}
Văn bản
Outlook
{MsOlk2013|price}
Văn bản
Publisher
{MsPub2013|price}
Văn bản
Access
{MsAcc2013|price}
Văn bản

Câu hỏi thường gặp

HiệnẨn
Có gì mới trong Office?
Bên cạnh những tính năng ứng dụng mới, Office hiện có sẵn ở các gói đăng ký Office 365 thuận tiện.
Các gói Office 365 bao gồm các ứng dụng cùng với các dịch vụ khác được hỗ trợ qua Internet, bao gồm cả lưu trữ trực tuyến với OneDrive và những phút gọi điện với Skype để sử dụng ở nhà. Bạn có thể sử dụng gói Office 365 trên PC, máy Mac và máy tính bảng Windows. Gói Office 365 được cung cấp ở dạng đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.
Bộ Office 2013 có các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint và Outlook; các ứng dụng đó được cung cấp ở dạng mua một lần để sử dụng trên một PC.
HiệnẨn
Làm cách nào biết được máy tính của tôi có thể chạy Office mới hay không?
Office hỗ trợ PC chạy Windows 7 trở lên và Mac chạy Mac OS X 10.6 trở lên. Để biết thêm thông tin, hãy xem các yêu cầu hệ thống đầy đủ.
Người dùng Office 2007, Office 2010, Office 365 hoặc Office 2013 có thể mở tài liệu được tạo mà không phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào. Những khách hàng sử dụng phiên bản Office cũ hơn có thể cần phải tải xuống và cài đặt gói tương thích.
HiệnẨn
Cần phải truy cập Internet để sử dụng Office?
Bạn cần phải truy cập Internet để cài đặt và kích hoạt tất cả phiên bản mới nhất của các gói Office cũng như tất cả các gói đăng ký Office 365. Đối với các gói Office 365, bạn cũng cần phải truy cập Internet để quản lý tài khoản đăng ký của mình, ví dụ: để cài đặt Office trên các PC khác hoặc để thay đổi tùy chọn thanh toán. Ngoài ra, bạn cần phải truy cập Internet để truy cập các tài liệu được lưu trữ trên OneDrive nếu bạn không cài đặt ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn. Bạn cũng nên kết nối với Internet thường xuyên để luôn cập nhật phiên bản Office của mình và hưởng lợi từ các bản nâng cấp tự động. Nếu bạn không kết nối với Internet ít nhất 39 ngày, các ứng dụng của bạn sẽ chuyển sang chế độ giảm chức năng, nghĩa là bạn có thể xem hoặc in tài liệu của mình nhưng không thể chỉnh sửa tài liệu đó hoặc tạo tài liệu mới. Để kích hoạt lại các ứng dụng Office của bạn, hãy kết nối lại với Internet.
Bạn không cần phải kết nối với Internet để sử dụng các ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, Excel và PowerPoint vì các ứng dụng đó đã được cài đặt đầy đủ trên máy tính của bạn.
HiệnẨn
OneDrive là gì?
OneDrive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ tài liệu, ghi chú, ảnh, nhạc, video hoặc các loại tệp khác. Với OneDrive, bạn có thể truy cập các tệp của mình từ hầu hết mọi thiết bị và có thể chia sẻ các tệp đó với những người khác. Tất cả người dùng OneDrive đều nhận được 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí với OneDrive. Đăng ký OneDrive.
HiệnẨn
Tôi có kiểm soát được tài liệu của mình bằng gói đăng ký Office 365 không?
Có. Tài liệu mà bạn đã tạo hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có thể chọn lưu trữ tài liệu đó trực tuyến trên OneDrive hoặc cục bộ trên PC hay máy Mac của mình. Tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hủy đăng ký.
HiệnẨn
Những phút gọi điện với Skype là gì?
Với những phút gọi điện với Skype, bạn có thể gọi đến điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bạn bè hay gia đình, cho dù họ có một tài khoản Skype hay không.
Bạn có thể sử dụng những phút gọi điện với Skype từ bất kỳ thiết bị nào đã cài đặt Skype, cho dù đó là điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác, tùy thuộc vào tính khả dụng của quốc gia/khu vực. Mỗi gói đăng ký Office 365 đang hoạt động được hưởng 60 phút gọi điện với Skype/tháng, cho mỗi người dùng; hạn mức này được đặt lại mỗi tháng.
Các cuộc gọi đến điện thoại di động chỉ dành cho một số quốc gia chọn lọc. Những phút gọi điện với Skype có sẵn ở một số quốc gia chọn lọc. Xem chi tiết đầy đủ.
HiệnẨn
Điều gì xảy ra nếu tôi mua hoặc đổi nhiều gói đăng ký Office 365?
Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể liên kết với một gói đăng ký. Nếu bạn sử dụng cùng một tài khoản Microsoft để mua hoặc đổi nhiều gói đăng ký Office 365, bạn sẽ gia hạn thời gian cho đăng ký của mình, tối đa là 5 năm. Xin lưu ý rằng làm như vậy không tăng số lượng thiết bị mà bạn có thể cài đặt Office hoặc tăng dung lượng lưu trữ trực tuyến có sẵn cho gói đăng ký đó.
HiệnẨn
Tôi làm cách nào để hủy gói đăng ký tự động gia hạn Office 365 của mình?
  • Nếu bạn đã mua gói đăng ký tự động gia hạn từ Microsoft qua MicrosoftStore.com hoặc Office.com, bạn có hai tùy chọn hủy:
    • Bạn có thể hủy trực tuyến bằng cách truy cập www.office.com/myaccount và tắt tùy chọn tự động gia hạn trong khu vực lập hóa đơn và thanh toán. Bằng cách này, đăng ký của bạn sẽ tự động hết hạn khi thời gian đăng ký còn lại kết thúc.
    • Để hủy ngay lập tức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft và yêu cầu hủy ngay lập tức.
  • Nếu bạn đã mua gói đăng ký tự động gia hạn từ Apple qua iTunes Store, bạn cần phải hủy gói đăng ký của mình với Apple. Tìm hiểu thêm.
  • Nếu bạn đã mua gói đăng ký tự động gia hạn từ một nhà bán lẻ khác, có thể bạn phải hủy đăng ký của mình với nhà bán lẻ đó. Bạn có thể xác nhận hủy bằng cách truy cập www.office.com/myaccount rồi xem khu vực lập hóa đơn và thanh toán. Nếu thấy “Đã mua từ [Tên Nhà bán lẻ]“ thì bạn cần phải hủy đăng ký của mình với nhà bán lẻ đó.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"}]}