Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Mua Office

Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac. 

Office—tuyệt vời hơn nữa với thuê bao Office 365. Nhận các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac của bạn, một trải nghiệm được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive và nhiều hơn nữa, giúp bạn có sức mạnh và khả năng linh hoạt để hoàn thành công việc từ bất kỳ nơi nào.
Mua Office

Mua Office

Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac. 

Office—tuyệt vời hơn nữa với thuê bao Office 365. Nhận các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac của bạn, một trải nghiệm được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive và nhiều hơn nữa, giúp bạn có sức mạnh và khả năng linh hoạt để hoàn thành công việc từ bất kỳ nơi nào.
Mua Office

Mua Office

Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac.

Office—tuyệt vời hơn nữa với thuê bao Office 365. Nhận các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC hoặc máy Mac của bạn, một trải nghiệm được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive và nhiều hơn nữa, giúp bạn có sức mạnh và khả năng linh hoạt để hoàn thành công việc từ bất kỳ nơi nào.
Mua Office

Mua Office

Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac.

Office—tuyệt vời hơn nữa với thuê bao Office 365. Nhận được các ứng dụng Office 2016 trên máy tính, ứng dụng di động Office trên điện thoại và máy tính bảng, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive và nhiều hơn nữa.
Mua Office
Xem tùy chọn cho:

Office 365 Personal

Office 365 Home

Office Home &

Student 2016

Office nào phù hợp với bạn?
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
Xem tùy chọn cho:
Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với thuê bao hàng năm
{O365PersonalYear|price}
mỗi năm
mỗi năm
 • {O365PersonalYear|price}
 • mỗi năm
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
 • {O365PersonalMonth|price}
 • mỗi tháng
Tiết kiệm {HomeAnnual|save} với thuê bao hàng năm
{HomeAnnual|price}
mỗi năm
mỗi năm
 • {HomeAnnual|price}
 • mỗi năm
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
 • {HomeM2M|price}
 • mỗi tháng
{HomeAndStud2016|price}
gói mua một lần
 • {HomeAndStud2016|price}
 • gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Đồng thời bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (Chỉ dành cho PC)
Đã bao gồm
Đồng thời bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (Chỉ dành cho PC)
Đã bao gồm
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
1 PC hoặc máy Mac
5 PC hoặc máy Mac
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Đã bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
1TB cho 1 người dùng
Đã bao gồm
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký hiện tại
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office 365 Personal

Tiết kiệm {O365PersonalYear|save} với thuê bao hàng năm
{O365PersonalYear|price}
mỗi năm
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Đồng thời bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (Chỉ dành cho PC)
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
1TB cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký hiện tại
Đã bao gồm
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office 365 Home

Tiết kiệm {HomeAnnual|save} với thuê bao hàng năm
{HomeAnnual|price}
mỗi năm
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Đồng thời bao gồm:
Outlook (PC và Mac)
Publisher, Access (Chỉ dành cho PC)
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký hiện tại
Đã bao gồm
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office Home & Student 2016

 • {HomeAndStud2016|price}
 • gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký hiện tại
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm

Bạn đang tìm kiếm Office ở dạng mua một lần?

Tương thích với Windows 7 trở lên. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10.
Office Home & 
Business 2016
Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 PC 
{HomeAndBiz2016|price}
Office Professional 
2016
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access cho 1 PC
{OPro2016|price}
Office Home & Student
2016 for Mac
Word, Excel, PowerPoint và OneNote cho 1 máy Mac
{OMACHomeAndStud2016|price}
Office Home & Business
2016 for Mac
Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 máy Mac
{OMACHomeAndBiz2016|price}
HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm Office ở dạng mua một lần?

Tương thích với Windows 7 trở lên. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10.
Office Home & Business 2016
Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 PC 
{HomeAndBiz2016|price}
Office Professional 2016
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access cho 1 PC
{OPro2016|price}
Office Home & Student 2016 for Mac
Word, Excel, PowerPoint và OneNote cho 1 máy Mac
{OMACHomeAndStud2016|price}
Office Home & Business 2016 for Mac
Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook cho 1 máy Mac
{OMACHomeAndBiz2016|price}

Bạn đang tìm kiếm tùy chọn khác?

Tải Office cho học sinh
So sánh tất cả các tùy chọn
Dùng thử Office miễn phí
Gia hạn thuê bao Office 365
Tải Office cho học sinh
Xem tùy chọn
So sánh tất cả các tùy chọn
Xem so sánh
Dùng thử Office miễn phí
Bắt đầu
Gia hạn thuê bao Office 365
Tìm hiểu thêm
HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm các ứng dụng Office độc lập?

Tương thích với Windows 7 trở lên. Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10.
PowerPoint
{MsPpt2016|price}
Publisher
{MsPub2016|price}
Access
{MsAcc2016|price}

Câu hỏi thường gặp

HiệnẨn
Làm thế nào để biết PC hoặc máy Mac của tôi có thể chạy Office hay không?
Office hỗ trợ các PC chạy Windows 7 trở lên và máy Mac chạy Mac OS X 10.10 trở lên đối với Office 2016 cho Mac. Để biết thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu đối với iPad® và máy tính bảng Android™ hãy xem toàn bộ yêu cầu hệ thống.
HiệnẨn
Những người có phiên bản Office cũ hơn có thể mở tài liệu tôi tạo bằng Office 365 hoặc Office 2016 không?
Các ứng dụng Office 2007, Office dành cho Mac 2008, Office 2010, Office dành cho Mac 2011, Office 365, Office 2013 và Office 2016 có thể mở tài liệu mà không cần thực hiện thêm bất cứ thao tác nào. Khách hàng sử dụng phiên bản Office cho Windows cũ hơn có thể cần tải xuống và cài đặt gói tương thích.
HiệnẨn
Có cần phải truy nhập Internet để dùng Office không?
Cần phải truy nhập Internet để cài đặt và kích hoạt tất cả các phiên bản mới nhất của bộ Office và tất cả các gói thuê bao Office 365. Đối với các gói Office 365, truy nhập Internet cũng cần thiết để quản lý tài khoản thuê bao của bạn, chẳng hạn như để cài đặt Office trên PC khác hoặc thay đổi tùy chọn thanh toán. Truy nhập Internet cũng được yêu cầu để truy nhập vào các tài liệu lưu trữ trên OneDrive, trừ khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive trên máy tính. Bạn cũng nên kết nối Internet thường xuyên để duy trì cập nhật cho phiên bản Office của mình và hưởng lợi từ các bản nâng cấp tự động. Nếu bạn không kết nối Internet ít nhất mỗi 39 ngày, thì các ứng dụng của bạn sẽ đi vào chế độ giảm chức năng, nghĩa là bạn có thể xem hoặc in tài liệu của mình, nhưng không thể sửa hay tạo tài liệu mới. Để kích hoạt lại ứng dụng Office của bạn, hãy kết nối lại với Internet.
Bạn không cần phải kết nối với Internet để sử dụng các ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, Excel và PowerPoint vì các ứng dụng đó đã được cài đặt đầy đủ trên máy tính của bạn.
HiệnẨn
OneDrive là gì?
OneDrive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để lưu trữ tài liệu, ghi chú, ảnh, nhạc, video hoặc các loại tệp khác. Với OneDrive bạn có thể truy nhập vào tệp của mình từ hầu như bất kỳ thiết bị nào cũng như có thể chia sẻ chúng với người khác. Đăng ký OneDrive.
HiệnẨn
Tôi có kiểm soát được tài liệu của mình bằng thuê bao Office 365 không?
Có. Tài liệu mà bạn đã tạo là hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có thể chọn lưu trữ chúng trực tuyến trên OneDrive hoặc cục bộ trên PC hay máy Mac của mình. Tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hủy thuê bao của mình.
HiệnẨn
Phút gọi Skype là gì?
Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi qua Internet bằng máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác của bạn. Hãy gọi, gọi video, nhắn tin tức thời cho người khác bằng tài khoản Skype miễn phí, hoặc bạn có thể sử dụng các phút gọi Skype để gọi bạn bè hoặc gia đình, cho dù họ có tài khoản Skype trên điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của họ hay chưa.
Bạn có thể sử dụng các phút gọi Skype từ bất kỳ thiết bị nào có cài đặt Skype, cho dù đó là điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác, tùy theo tính sẵn dùng của quốc gia/khu vực. Mỗi thuê bao Office 365 hiện hoạt được hưởng 60 phút gọi Skype mỗi tháng; phần cấp phát này sẽ đặt lại sau mỗi tháng.
Tính năng gọi đến số di động chỉ dành cho các quốc gia nhất định. Số phút gọi qua Skype chỉ sẵn có tại các quốc gia nhất định. Xem chi tiết đầy đủ.
HiệnẨn
Điều gì xảy ra nếu tôi mua hoặc đổi nhiều thuê bao Office 365?
Tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể có một thuê bao liên kết với nó. Nếu bạn sử dụng cùng một tài khoản Microsoft đó để mua hoặc đổi nhiều thuê bao Office 365, thì bạn kéo dài thời gian cho thuê bao của mình tối đa là 5 năm. Lưu ý rằng làm như vậy không làm tăng số lượng thiết bị mà bạn có thể cài đặt Office hay tăng mức dung lượng lưu trữ trực tuyến sẵn dùng với thuê bao đó.
HiệnẨn
Tôi làm cách nào để hủy thuê bao tự động gia hạn Office 365 của mình?
 • Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn từ Microsoft qua MicrosoftStore.com hoặc Office.com, bạn có hai tùy chọn hủy:
  • Bạn có thể hủy trực tuyến bằng cách truy nhập www.office.com/myaccount và tắt các tùy chọn tự động gia hạn trong khu vực thanh toán và hóa đơn. Bằng cách này, thuê bao của bạn sẽ tự động hết hạn khi hết thời gian đăng ký còn lại của bạn.
  • Để hủy bỏ ngay lập tức, hãy liên hệ Hỗ trợ của Microsoft và yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức.
 • Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn từ Apple qua iTunes Store, thì bạn cần phải hủy thuê bao của mình với Apple. Tìm hiểu thêm.
 • Nếu bạn đã mua thuê bao tự động gia hạn từ nhà bán lẻ khác, thì bạn có thể phải hủy thuê bao của mình với nhà bán lẻ đó. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách truy nhập www.office.com/myaccount và tìm kiếm trong khu vực thanh toán và hóa đơn. Nếu bạn nhìn thấy “Mua từ [Tên Nhà bán lẻ]”, thì bạn sẽ cần phải hủy thuê bao của mình với nhà bán lẻ đó.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},
{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame4|.pmgJS-target4"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container|#selected|#selection|.dropdownCntOption|.deviceSelection|#selectedDevice|pmgBgF5F5F5|#selectedBtn|.dropdownBtn"}]}