Office 365 Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc mua Microsoft Office. Sản phẩm bạn đang tìm cách mua có thể không có sẵn tại quốc gia/khu vực của bạn hoặc có thể bạn đã gán sai quốc gia/khu vực thanh toán.

Nếu bạn đang tìm cách mua Office 365 Home hoặc Office 365 Personal, hãy xem bảng dưới đây và chọn quốc gia/vùng lãnh thổ thanh toán. Nếu quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn không được liệt kê dưới đây, vui lòng đến Microsoft Store hoặc cửa hàng bán lẻ tại địa phương của mình để xem những sản phẩm Office có sẵn cho bạn.

Đi tới Microsoft Store

Mua Office 365 Home hoặc Office 365 Personal