Office 365 Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới Microsoft Office. Sản phẩm bạn muốn sử dụng có thể không sẵn có dưới dạng bản dùng thử miễn phí ở quốc gia/khu vực của bạn hoặc bạn đã chỉ định sai khu vực/quốc gia thanh toán.

Nếu bạn muốn dùng thử Office 365 Home, hãy xem bảng dưới đây, rồi chọn quốc gia/khu vực thanh toán của mình.

Đi đến Microsoft Store

Dùng thử Office 365 Home