Office 365 Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc mua Microsoft Office. Sản phẩm bạn đang tìm cách mua có thể không có sẵn tại quốc gia/khu vực của bạn hoặc có thể bạn đã gán sai quốc gia/khu vực thanh toán.

Nếu bạn đang tìm cách mua Office 365 Home hoặc Office 365 Personal, hãy kiểm tra bảng dưới đây và chọn quốc gia/khu vực thanh toán. Nếu quốc gia/khu vực của bạn không được liệt kê dưới đây, vui lòng đến Microsoft Store hoặc cửa hàng bán lẻ trong khu vực của mình để xem những sản phẩm Office có sẵn cho bạn.

Đi đến Microsoft Store

Mua Office 365 Home hoặc Office 365 Personal