Office 365

Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc mua Microsoft Office. Sản phẩm bạn đang cố gắng mua có thể không có sẵn tại quốc gia/khu vực của bạn hoặc có thể bạn đã gán sai quốc gia/khu vực thanh toán.

Nếu bạn đang cố gắng mua Office 365 Home hoặc Office 365 Personal, hãy kiểm tra bảng bên dưới và chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn. Nếu quốc gia/khu vực của bạn không có tên trong danh sách dưới đây, thì Office 365 Home và Office 365 Personal có thể không có sẵn để mua trực tuyến ở quốc gia/khu vực của bạn, nhưng có thể có sẵn từ Microsoft Store. Hãy truy cập Microsoft Store hoặc tới nhà bán lẻ tại địa phương của bạn để mua Office theo những cách khác.

Mua Office 365 Home hoặc Office 365 Personal