Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Bạn đang tìm thêm thông tin?

Xem các tùy chọn dành cho:

Office 365 Home

Phù hợp cho các hộ gia đình. Bao gồm các ứng dụng Office dành cho tối đa 5 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 PC hoặc máy Mac Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng, tối đa 5 người dùng
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
 • Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng, dành cho tối đa 5 người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu và ngoại trừ của Skype
 • Bảo mật nâng cao của Outlook.com, không có quảng cáo và hộp thư 50 GB dành cho tối đa 5 người dùng
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Office 365 Personal

Phù hợp với cá nhân. Bao gồm các ứng dụng Office cho 1 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 1 PC hoặc máy Mac Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office tối ưu hóa trên 1 máy tính bảng và 1 điện thoại
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
 • Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho 1 người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu và ngoại trừ của Skype
 • Bảo mật nâng cao của Outlook.com, không có quảng cáo và hộp thư 50 GB dành cho 1 người dùng
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Office Home & Student 2016 for PC

Phù hợp với các cá nhân có nhu cầu cơ bản. Tích hợp các ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote

Tích hợp các dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint và OneNote Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Một giấy phép có thể dùng cho 1 PC Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Phù hợp với các doanh nghiệp cần các ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không bao gồm email cấp doanh nghiệp.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Không tích hợp dịch vụ lưu trữ email cấp doanh nghiệp
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp, ứng dụng Office và các dịch vụ doanh nghiệp khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
 • Yammer
 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Cập nhật và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
 • Sở hữu hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cho phép khách hàng lên lịch cuộc hẹn trực tuyến bằng Microsoft Bookings
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Quản lý tác vụ và công việc nhóm bằng Microsoft Planner
 • Quản lý lịch biểu và các tác vụ hàng ngày của nhân viên bằng Microsoft StaffHub
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp và các dịch vụ doanh nghiệp khác. Không bao gồm ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

(Không bao gồm) Mách nước về tính tương thích của Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
 • Yammer
 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Cập nhật và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
 • Sở hữu hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×