Tận dụng tối đa Office với Office 365

Phiên bản cao cấp của các ứng dụng Office với các tính năng mới và độc quyền hàng tháng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
Các ứng dụng được tích hợpMách nước kèm theo thông tin về tính sẵn có của ứng dụng
OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
Để sử dụng trên
1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người
Với Skype, bạn có thể thực hiện các cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng ( có áp dụng trường hợp ngoại lệ) = Mách nước về các yêu cầu và trường hợp ngoại lệ của Skype
Hỗ trợ về Microsoft thông qua trò chuyện hoặc gọi điện mà không mất thêm phí trong toàn bộ thời gian đăng ký của bạn
Được cấp phép để sử dụng cho gia đình
Cách mua

Office 365 Home

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Accessmách nước kèm theo thông tin về tính sẵn có của Publisher và Access
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại, bao gồm Windows, iOS và Android mách nước kèm theo thông tin về Android và iOS
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 6 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 6 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Mua đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng mách nước kèm theo thông tin về việc hủy bỏ

Office 365 Personal

Một giải pháp dành cho bạn, trên toàn bộ thiết bị của bạn. Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp dành cho 1 người dùng trên PC hoặc máy Mac.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Accessmách nước kèm theo thông tin về tính sẵn có của Publisher và Access
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại, bao gồm Windows, iOS và Android mách nước kèm theo thông tin về Android và iOS
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Mua đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng mách nước kèm theo thông tin về việc hủy bỏ

Office Home & Student 2019

Những yếu tố thiết yếu giúp cá nhân hoàn thành mọi việc. Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên PC hoặc máy Mac.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint

Tích hợp các dịch vụ

(không tích hợp)
Các ứng dụng Office cổ điển
Word, Excel, PowerPoint
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
1 PC hoặc máy Mac
Được tích hợp trong 60 ngày
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Gói mua một lần

Office Home & Business 2019

 • Gói mua một lần dành cho 1 PC hoặc máy Mac

 • Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook

 • Hỗ trợ về Microsoft được tích hợp miễn phí trong 60 ngày

 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng gia đình và thương mại

Choose a plan
Select all the features you need and we'll recommend the right plan.
Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office ở PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)
OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web
Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùngMách nước kèm theo thông tin về yêu cầu đối với hệ điều hành
Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive
Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint
Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
Trung tâm dành cho làm việc nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams
Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager
Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings
Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
Số lượng người dùng tối đa
Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói


300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp, các ứng dụng Office và dịch vụ doanh nghiệp khác trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm phiên bản web của Outlook
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 20% trong thời gian có hạnMách nước kèm theo thông tin về ưu đãi đặc biệt trong thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp và các dịch vụ doanh nghiệp khác trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động. Không bao gồm các phiên bản ứng dụng Office trên máy tính.

Tích hợp các ứng dụng Office

(Chỉ các phiên bản trên web và thiết bị di động) Mách nước về tính tương thích của Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm phiên bản web của Outlook
Chỉ 5 điện thoại và 5 máy tính bảng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 50% trong thời gian có hạnMách nước kèm theo thông tin về ưu đãi đặc biệt trong thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới

Bạn đang tìm kiếm Office dưới dạng gói mua một lần?

Sở hữu phiên bản mới nhất của các sản phẩm Microsoft Office cho gia đình và doanh nghiệp của bạn với Office 2019 và Office 365.

Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive
 • Microsoft Teams
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive
 • Microsoft Teams
Hình ảnh đóng cửa sổ bật lên