Tận dụng tối đa Office với Office 365

Dành cho gia đình Dành cho doanh nghiệp
Biểu đồ so sánh
  Office 365 Business Office 365 Business Premium Office 365 Business Essentials

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng.
Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng.
USD$8.25 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$2.50 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động. Không bao gồm email doanh nghiệp.

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp, các ứng dụng Office và dịch vụ doanh nghiệp khác trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp và dịch vụ doanh nghiệp khác trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động. Không bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office.

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office

  

(Chỉ các phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động) 3

 

Tích hợp các dịch vụ

MicrosoftOneDrive

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Tính năng sản phẩm      
Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC & máy Mac

Tích hợp

Bao gồm

  

Các phiên bản được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint dành cho Windows hoặc máy Mac

(cộng thêm Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Bao gồm

Bao gồm

   

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Bao gồm

Bao gồm

   

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac1

Bao gồm

Bao gồm

Phiên bản web & di động của các ứng dụng Office

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web.

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Các phiên bản luôn cập nhật của Word, Excel, PowerPoint cho các thiết bị chạy iOS, Android trên tối đa 5 điện thoại và 5 máy tính bảng1

Bao gồm

Cộng thêm Outlook

Cộng thêm Outlook

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Làm việc nhóm & giao tiếp

Bao gồm

Bao gồm

Tổ chức các cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 250 người với Microsoft Teams2

Bao gồm

Bao gồm

Trò chuyện với nhóm của bạn từ máy tính hoặc khi đang di chuyển với Microsoft Teams

Bao gồm

Bao gồm

Tập trung mọi cuộc trò chuyện, cuộc họp, tệp và ứng dụng của nhóm để bạn có thể dễ dàng kết nối và cộng tác từ một nơi với Microsoft Teams

Bao gồm

Bao gồm

Tạo site nhóm để chia sẻ thông tin, nội dung và tệp trong mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng SharePoint

Bao gồm

Bao gồm

Email & lập lịch

Bao gồm

Bao gồm

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB

Bao gồm

Bao gồm

Sử dụng tên miền riêng của bạn (ví dụ: yourname@yourcompany.com)

Bao gồm

Bao gồm

Email cấp doanh nghiệp trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn và web với Exchange

Bao gồm

Bao gồm

Quản lý lịch của bạn, chia sẻ thời gian sẵn sàng họp, lên lịch cuộc họp và nhận lời nhắc

Bao gồm

Bao gồm

Lên lịch cuộc họp và phản hồi lời mời một cách dễ dàng thông qua lịch dùng chung

Bao gồm

Bao gồm

Thiết lập email người dùng mới, khôi phục tài khoản đã xóa, tạo tập lệnh tùy chỉnh và sử dụng nhiều tiện ích khác từ bất kỳ đâu

Lưu trữ & chia sẻ tệp

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive dành cho lưu trữ và chia sẻ tệp

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Làm việc trên tệp và lưu trực tiếp vào OneDrive hoặc SharePoint; mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên các thiết bị đã đồng bộ của bạn.

Chỉ OneDrive

Bao gồm

Bao gồm

Chia sẻ tệp với các liên hệ bên ngoài bằng cách cung cấp quyền truy nhập hoặc liên kết khách

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Chia sẻ tài liệu và gửi email một cách bảo mật để chỉ những người được phép mới có thể truy nhập thông tin

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Truy nhập và đồng bộ hóa tệp trên PC hoặc máy Mac và thiết bị di động

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Bảo mật & tuân thủ

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Bao gồm

Bảo vệ email của bạn khỏi thư rác, phần mềm xấu và các mối đe dọa đã biết bằng Exchange Online Protection

Bao gồm

Bao gồm

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều khoản quốc tế, khu vực, cũng như cụ thể trong ngành, với hơn 1.000 biện pháp kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Kiểm soát danh tính và thời điểm có người truy nhập vào thông tin doanh nghiệp của bạn nhờ nhóm bảo mật và quyền tùy chỉnh

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tạo chính sách mật khẩu yêu cầu người dùng đặt lại mật khẩu sau số ngày được chỉ định.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ & triển khai

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến 24/7

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Số lượng người dùng tối đa

300

300

300

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Các công cụ để xây dựng & quản lý doanh nghiệp của bạn

Bao gồm

Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams

Bao gồm

Giúp khách hàng của bạn lên lịch và quản lý cuộc hẹn dễ dàng hơn với Microsoft Bookings

Tích hợp

Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng.
Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng.
USD$8.25 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$2.50 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

Bạn đang tìm kiếm Office dưới dạng gói mua một lần?

Sở hữu phiên bản mới nhất của các sản phẩm Microsoft Office cho gia đình và doanh nghiệp của bạn với Office 2019 và Office 365.

1. Tương thích với Windows 10 trở lên. Để biết các yêu cầu đầy đủ dành cho PC và máy Mac, xem yêu cầu hệ thống.
2. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
3. Gói này hoạt động với Office 2019, Office 2016 và Office 2013. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010 có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm gói Office 365 F1.
4. Sau khi bản dùng thử miễn phí 1 tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.

5. Ưu đãi đặc biệt trong khoảng thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới