Tận dụng tối đa Office với Office 365

Dành cho gia đình Dành cho doanh nghiệp
Tận dụng tối đa Office với Office 365
  Office 365 Home Office 365 Personal Office Home & Student 2019

Giá trị tốt nhất

Phổ biến nhất

1.699.000,00 ₫ / năm

Xếp hạng người dùng: 4,4 trên 5

1.299.000,00 ₫ / năm

Xếp hạng người dùng: 5 trên 5

2.499.000,00 ₫

Chưa được xếp hạng

Hoặc mua với giá 170.000,00 ₫ mỗi tháng
Hoặc mua với giá 130.000,00 ₫ mỗi tháng
Gói mua một lần

  

  

Một giải pháp cho bạn và gia đình của bạn trên mọi thiết bị. Tích hợp các ứng dụng Office cao cấp dành cho tối đa 6 người dùng trên PC hoặc máy Mac.

Một giải pháp cho bạn trên mọi thiết bị. Tích hợp các ứng dụng Office cao cấp dành cho 1 người dùng trên PC hoặc máy Mac.

Những yếu tố cơ bản để các cá nhân hoàn thành mọi việc. Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên 1 PC hoặc máy Mac.

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSkype

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSkype

Tích hợp các dịch vụ


 

(không tích hợp)

Tính năng sản phẩm      

Phiên bản cao cấp của các ứng dụng Office với các tính năng mới, độc quyền mỗi tháng1

Feature included
Feature included
Feature not included

Bao gồm các ứng dụng 2

 Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access4

 Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access4

Word, Excel, PowerPoint

OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (tính năng sẽ khác nhau)

Feature included
Feature included
Feature included

Để sử dụng trên

Nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại, bao gồm Windows, iOS và Android5

Nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại, bao gồm Windows, iOS và Android5

1 PC hoặc máy Mac

1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người

Feature included

Cho tối đa 6 người dùng

Feature included

Cho 1 người dùng

Not included

Với Skype, bạn có thể thực hiện các cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng (có áp dụng trường hợp ngoại lệ) 3

Feature included

Cho tối đa 6 người dùng

Feature included

Cho 1 người dùng

Not included

Hỗ trợ về Microsoft thông qua trò chuyện hoặc gọi điện mà không mất thêm phí trong toàn bộ thời gian đăng ký của bạn

Feature included
Feature included

Được tích hợp trong 60 ngày

Được cấp phép để sử dụng cho gia đình

Feature included
Feature included
Feature included

Cách mua

Mua gói đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm6

Mua gói đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm6

Gói mua một lần

Office Home & Business 2019

 • Gói mua một lần dành cho 1 PC hoặc máy Mac
 • Các phiên bản 2019 cổ điển của Word, Excel, PowerPoint và Outlook
 • Hỗ trợ về Microsoft được tích hợp miễn phí trong 60 ngày
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng gia đình và thương mại

1. Tương thích với Windows 10 hoặc macOS. Xem yêu cầu hệ thống để biết thông tin đầy đủ về tính tương thích và các yêu cầu tính năng. Bạn phải chấp nhận các điều khoản cấp phép, cũng có tại microsoft.com/useterms.

2. Tính khả dụng và tính năng của ứng dụng thay đổi theo thiết bị, nền tảng và ngôn ngữ. 
3. Yêu cầu có tài khoản Skype. Loại trừ các số đặc biệt, cao cấp và không theo vùng địa lý. Các cuộc gọi tới điện thoại di động chỉ dành cho một số quốc gia. Phút gọi điện với Skype sẵn dùng ở một số quốc gia.
4. Publisher và Access chỉ sẵn dùng trên PC. 
5. iOS và Android yêu cầu bản tải xuống ứng dụng riêng biệt. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu xem những ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn.
6. Hủy bỏ bất cứ khi nào.