Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Bạn đang tìm thông tin khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Tốt nhất cho các hộ gia đình. Bao gồm các ứng dụng Office dành cho tối đa 5 người dùng.

Các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher (chỉ dành cho PC)
Access (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote cùng với Publisher và Access chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu về hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng, cho tối đa 5 người dùng
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
 • Với Skype, thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng trên mỗi người dùng, dành cho tối đa 5 người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu và hạn chế đối với Skype
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Tốt nhất cho cá nhân. Bao gồm các ứng dụng Office cho 1 người dùng.

Các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher (chỉ dành cho PC)
Access (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

OneDrive
Skype
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote cùng với Publisher và Access chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên 1 PC hoặc máy Mac Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu về hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office tối ưu hóa trên 1 máy tính bảng và 1 điện thoại
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive dành cho 1 người dùng
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
 • Với Skype, thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng trên 1 người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu và hạn chế đối với Skype
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Tốt nhất cho các cá nhân có nhu cầu cơ bản. Bao gồm các ứng dụng Office.

Các ứng dụng Office

Word
Excel
PowerPoint
OneNote

Dịch vụ

(Không bao gồm)
 • Các phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, và OneNote Mách nước về phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên 1 PC Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu về hệ điều hành
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Tốt nhất cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office cùng với lưu trữ và chia sẻ tệp điện toán đám mây. Không bao gồm email cấp doanh nghiệp.

Các ứng dụng Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Access (chỉ dành cho PC)
Publisher (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

OneDrive for Business
 • (Không tích hợp lưu trữ email cấp doanh nghiệp)
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho
 • các phiên bản trên Web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép sử dụng cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 điện thoại và 5 máy tính bảng cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu về hệ điều hành
 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Tốt nhất cho các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp, ứng dụng Office và các dịch vụ doanh nghiệp khác.

Các ứng dụng Office

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Access (chỉ dành cho PC)
Publisher (chỉ dành cho PC)

Dịch vụ

Exchange
SharePoint
OneDrive for Business
Skype for Business
Microsoft Teams
Yammer
 • Lưu trữ email cấp doanh nghiệp với hộp thư 50 GB
 • Địa chỉ miền email tùy chỉnh (name@​yourcompany.com)
 • Các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho
 • các phiên bản trên Web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép sử dụng cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 điện thoại và 5 máy tính bảng cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu về hệ điều hành
 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Sử dụng SharePoint để thông báo và gắn kết với mạng nội bộ trong toàn công ty và kết nối các nhóm với nội dung, chuyên môn và các quy trình với các site nhóm.
 • Các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn máy chủ cho tối đa 250 người với Skype for Business Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
 • Không gian làm việc dựa trên trò chuyện kết nối nhóm của bạn với Microsoft Teams
 • Cho phép khách hàng lên lịch các cuộc hẹn trực tuyến với Microsoft Bookings
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Cộng tác giữa nhiều bộ phận và vị trí với Yammer
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Tốt nhất cho các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp và các dịch vụ doanh nghiệp khác. Không bao gồm các ứng dụng Office.

Các ứng dụng Office

(Không bao gồm) Mách nước về tính tương thích Office

Dịch vụ

Exchange
SharePoint
OneDrive for Business
Skype for Business
Microsoft Teams
Yammer
 • Lưu trữ email cấp doanh nghiệp với hộp thư 50 GB
 • Địa chỉ miền email tùy chỉnh (name@​yourcompany.com)
 • Phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Sử dụng SharePoint để thông báo và gắn kết với mạng nội bộ trong toàn công ty và kết nối các nhóm với nội dung, chuyên môn và các quy trình với các site nhóm.
 • Các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn máy chủ cho tối đa 250 người với Skype for Business Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
 • Không gian làm việc dựa trên trò chuyện kết nối nhóm của bạn với Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Cộng tác giữa nhiều bộ phận và vị trí với Yammer
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Bạn đang tìm thông tin khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×