Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Bạn đang tìm thông tin khác?

Xem các tùy chọn dành cho:

Office 365 Home

Phù hợp cho các hộ gia đình. Bao gồm các ứng dụng Office dành cho tối đa 5 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • OneNote
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote, cùng với Publisher và Access chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng, cho tối đa 5 người dùng
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
 • Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng, dành cho tối đa 5 người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu và ngoại trừ đối với Skype
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Office 365 Personal

Phù hợp với cá nhân. Bao gồm các ứng dụng Office cho 1 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • OneNote
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
 • Skype
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote, cùng với Publisher và Access chỉ dành cho PC Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên 1 PC hoặc máy Mac Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên 1 máy tính bảng và 1 điện thoại
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive dành cho 1 người dùng
 • Các ứng dụng luôn được cập nhật
 • Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
 • Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho 1 người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu và ngoại trừ đối với Skype
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Office Home & Student 2016 for PC

Phù hợp với các cá nhân có nhu cầu cơ bản. Tích hợp các ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote

Tích hợp các dịch vụ

(Không tích hợp)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint và OneNote Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
 • Cài đặt trên 1 PC Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Phù hợp với các doanh nghiệp cần các ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không bao gồm email cấp doanh nghiệp.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive for Business
 • (Không bao gồm lưu trữ email cấp doanh nghiệp)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 điện thoại và 5 máy tính bảng cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp, ứng dụng Office và các dịch vụ doanh nghiệp khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
 • Publisher (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive for Business
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
 • Yammer
 • Lưu trữ email cấp doanh nghiệp với hộp thư 50 GB
 • Địa chỉ miền email riêng ( ten@​yourcompany​.com)
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 PC hoặc máy Mac, 5 điện thoại và 5 máy tính bảng cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Sử dụng SharePoint để thông báo và gắn kết với mạng nội bộ trong toàn công ty và kết nối các nhóm với nội dung, kiến thức chuyên môn và các quy trình bằng site nhóm.
 • Tổ chức cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn cho tối đa 250 người với Skype for Business Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
 • Không gian làm việc dựa trên trò chuyện giúp kết nối nhóm của bạn với Microsoft Teams
 • Cho phép khách hàng lên lịch các cuộc hẹn trực tuyến với Microsoft Bookings
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Cộng tác giữa nhiều bộ phận và vị trí với Yammer
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email cấp doanh nghiệp và các dịch vụ doanh nghiệp khác. Không bao gồm ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

(Không bao gồm) Mách nước về tính tương thích của Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive for Business
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
 • Yammer
 • Lưu trữ email cấp doanh nghiệp với hộp thư 50 GB
 • Địa chỉ miền email riêng ( ten@​yourcompany​.com)
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Sử dụng SharePoint để thông báo và gắn kết với mạng nội bộ trong toàn công ty và kết nối các nhóm với nội dung, kiến thức chuyên môn và các quy trình bằng site nhóm.
 • Tổ chức cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn cho tối đa 250 người với Skype for Business Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
 • Không gian làm việc dựa trên trò chuyện giúp kết nối nhóm của bạn với Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Cộng tác giữa nhiều bộ phận và vị trí với Yammer
 • Số lượng người dùng tối đa: 300
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×