Get the most from Office with Office 365

Các ứng dụng Office cao cấp được cài đặt đầy đủ kèm theo các tính năng mới và độc quyền mỗi tháng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
Các ứng dụng được bao gồm Mách nước kèm theo thông tin về tính khả dụng của ứng dụng
Có sẵn trên
1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng
Với Skype, bạn có thể thực hiện các cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng (có áp dụng trường hợp ngoại lệ) = Mách nước về các yêu cầu và trường hợp ngoại lệ của Skype
Hỗ trợ về Microsoft thông qua trò chuyện hoặc gọi điện mà không mất thêm phí trong toàn bộ thời gian đăng ký của bạn
Được cấp phép để sử dụng cho gia đình
Cách mua

Phù hợp cho gia đình. Bao gồm các ứng dụng Office dành cho tối đa 5 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access mách nước kèm theo thông tin về tính khả dụng của Publisher và Access
Lên tới 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 5 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 5 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Mua đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng mách nước kèm theo thông tin về việc hủy bỏ

Office 365 Home

Phù hợp với cá nhân. Bao gồm các ứng dụng Office cho 1 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access mách nước kèm theo thông tin về tính khả dụng của Publisher và Access
1 PC/máy Mac, 1 máy tính bảng và 1 điện thoại
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Mua đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng mách nước kèm theo thông tin về việc hủy bỏ

Office 365 Personal

Phù hợp với các cá nhân có nhu cầu cơ bản. Tích hợp các ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote

Tích hợp các dịch vụ

(không tích hợp)
Các ứng dụng Office cổ điển được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
1 PC
Được tích hợp trong 60 ngày
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Gói mua một lần

Office Home & Student 2016 for PC

Choose a plan
Select all the features you need and we'll recommend the right plan.
Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)
Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành và thiết bị
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint
Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
Hub để làm việc theo nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams
Khám phá cũng như nuôi dưỡng các mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager
Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings
Quản lý tác vụ và công việc nhóm với Microsoft Planner
Quản lý lịch biểu và các tác vụ hàng ngày của nhân viên với Microsoft StaffHub
Số lượng người dùng tối đa
Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 50 chỗ trở lên
Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp, các ứng dụng Office và dịch vụ doanh nghiệp khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm phiên bản web của Outlook
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Đã chọn
300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 20% trong thời gian có hạn! Chiết khấu đã được bao gồm trong giáMách nước kèm theo thông tin về ưu đãi đặc biệt trong thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp và các dịch vụ doanh nghiệp khác. Không bao gồm ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

(Không tích hợp) Mách nước về tính tương thích của Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm phiên bản web của Outlook
Chỉ 5 điện thoại và 5 máy tính bảng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói


tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 50% trong thời gian có hạn! Chiết khấu đã được bao gồm trong giáMách nước kèm theo thông tin về ưu đãi đặc biệt trong thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới
Close the Office applications dialog box

Office applications included

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (PC only)
 • Access (PC only)
Close the Office applications dialog box

Office applications included

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (PC only)
 • Access (PC only)
Close the Office applications dialog box

Office applications included

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (PC only)
Close the Office applications dialog box

Office applications included

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (PC only)
Close the Office applications dialog box

Services included

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
Close the Office applications dialog box

Services included

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
Popup close img