Nhận được nhiều nhất từ Office với Office 365

Bạn đang tìm thêm thông tin?

Xem các tùy chọn dành cho:

|
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Word, Excel, PowerPoint và OneNote Mách nước về các phiên bản Office hiện tại
Bản cài đặt sẵn dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
Trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng
Các ứng dụng luôn được cập nhật
Hỗ trợ Microsoft thông qua trò chuyện hoặc điện thoại mà không mất thêm phí
Với Skype, bạn có thể thực hiện cuộc gọi tới điện thoại di động và điện thoại cố định, 60 phút một tháng cho mỗi người dùng Mách nước về các yêu cầu và ngoại trừ đối với Skype
Bảo mật nâng cao cho Outlook.com, không có quảng cáo và hộp thư 50 GB
Được cấp phép sử dụng cho gia đình

Phù hợp cho các hộ gia đình. Bao gồm các ứng dụng Office dành cho tối đa 5 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
Các tính năng của gói
Office 365 Home
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm Outlook dành cho PC và máy Mac cùng Publisher và Access chỉ dành cho PC
5 PC hoặc máy Mac
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 5 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 5 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho tối đa 5 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Office 365 Home


Phù hợp với cá nhân. Bao gồm các ứng dụng Office cho 1 người dùng.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

OneDrive
Skype
Các tính năng của gói
Office 365 Personal
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm Outlook dành cho PC và máy Mac cùng Publisher và Access chỉ dành cho PC
1 PC hoặc máy Mac
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cho 1 người dùng
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Office 365 Personal


Phù hợp với các cá nhân có nhu cầu cơ bản. Tích hợp các ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote

Tích hợp các dịch vụ

(không tích hợp)
Các tính năng của gói
Office Home & Student 2016 for PC
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
1 PC
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Office Home & Student 2016 for PC

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)
Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu đối với hệ điều hành
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint
Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người Mách nước về tính tương thích của Skype for Business
Hub để làm việc theo nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams
Khám phá cũng như nuôi dưỡng các mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manager
Quản lý doanh nghiệp của bạn tốt hơn với Microsoft Bookings
Quản lý tác vụ và làm việc nhóm bằng Microsoft Planner
Quản lý lịch biểu và các tác vụ hàng ngày của nhân viên với Microsoft StaffHub
Số lượng người dùng tối đa
Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 50 chỗ trở lên
Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Phù hợp với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • OneDrive
Các tính năng của gói
Office 365 Business
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp, các ứng dụng Office và dịch vụ doanh nghiệp khác.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
Các tính năng của gói
Office 365 Business Premium
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm phiên bản web của Outlook
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Đã chọn
300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói

Phù hợp với các doanh nghiệp cần email doanh nghiệp và các dịch vụ doanh nghiệp khác. Không bao gồm ứng dụng Office.

Tích hợp các ứng dụng Office

(Không tích hợp) Mách nước về tính tương thích của Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams (bằng tiếng Anh)
Các tính năng của gói
Office 365 Business Essentials
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Cộng thêm phiên bản web của Outlook
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
300
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
tính năng này được tích hợp cho sản phẩm trong gói
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (chỉ dành cho PC)
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các ứng dụng Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (chỉ dành cho PC)
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
Đóng hộp thoại ứng dụng Office

Tích hợp các dịch vụ

 • Exchange
 • SharePoint
 • OneDrive
 • Skype for Business
 • Microsoft Teams
Cửa sổ bật lên đóng hình