Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn Office của bạn

Office cung cấp cho bạn quyền tự do hoàn tất công việc hầu như ở mọi nơi trên thiết bị yêu thích của mình. Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac.
Bạn đang tìm kiếm tùy chọn khác?

Office 365 Home

Office 365 Personal

Office Home &

Student 2016

Bạn đang tìm kiếm tùy chọn khác?
Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
{HomeM2M|price}

mỗi tháng

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Nhận ứng dụng được cài đặt cho 1 PC.
  • {HomeAndStud2016|price}
  • gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Bao gồm Outlook, Publisher, Access
Đã bao gồm
Bao gồm Outlook, Publisher, Access
Đã bao gồm
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Đã bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Đã bao gồm
1TB cho 1 người dùng
Đã bao gồm
15 GB
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Skype Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office 365 Home

Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.

{HomeM2M|price}

mỗi tháng
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Bao gồm Outlook, Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Đã bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã bao gồm
Skype Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
HiệnẨn

Office 365 Personal

Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Bao gồm Outlook, Publisher, Access
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Đã bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
1TB cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã bao gồm
Skype Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
HiệnẨn

Office Home & Student 2016

Nhận ứng dụng được cài đặt cho 1 PC.
  • {HomeAndStud2016|price}
  • gói mua một lần
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã bao gồm
15 GB
Luôn cập nhật
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Skype Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định
HiệnẨn

Tài nguyên khác

So sánh tất cả các tùy chọn

Xem tùy chọn

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.
Tìm hiểu thêm

Tài nguyên khác

So sánh tất cả các tùy chọn

Office Online

Sử dụng Office Online để cộng tác với gia đình và bạn bè trong các dự án được chia sẻ.
Office cho sinh viên
Xem tùy chọn
So sánh tất cả các tùy chọn
Xem tùy chọn

Khám phá Office trên nhiều thiết bị

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}]}