Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

Chọn Office của bạn

Office cung cấp cho bạn quyền tự do hoàn tất công việc hầu như mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị.

Office 365

Office 365 Home

Office 365 Personal

Office Online

Chọn Office của bạn

Office cung cấp cho bạn quyền tự do hoàn tất công việc hầu như mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị.

Office cho hộ gia đình
Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.
{HomeM2M|price}
mỗi tháng
{HomeM2M|price}

mỗi tháng

Văn bản
Office cho bạn
Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
{O365PersonalMonth|price}
mỗi tháng
văn bản
Cộng tác trên các dự án được chia sẻ trong thời gian thực. Làm việc hiệu quả bằng Office 365.

Miễn phí

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access
Đã chọn

5 PC hoặc máy Mac

Đã chọn

1 PC hoặc máy Mac

Máy tính bảng và điện thoại Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
1TB cho 1 người dùng
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho mỗi người dùng, tối đa 5 người
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
HiệnẨn

Office 365 Home

Office cho hộ gia đình. Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.

{HomeM2M|price}

mỗi tháng
Văn bản
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access
Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB/người cho tối đa 5 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho mỗi người dùng, tối đa 5 người
HiệnẨn

Office 365 Personal

Office cho bạn. Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.

{O365PersonalMonth|price}

mỗi tháng
Văn bản
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access
Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1TB cho 1 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
HiệnẨn

Office Online

Cộng tác trên các dự án được chia sẻ trong thời gian thực. Làm việc hiệu quả bằng Office 365.

Miễn phí

Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access
Máy tính bảng và điện thoại Văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC của bạn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
HiệnẨn

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Office cho học sinh
Xem tùy chọn
Office mua một lần
Xem tùy chọn

Bạn đang tìm kiếm lựa chọn khác?

Office cho học sinh
Office mua một lần
Office cho học sinh
Xem tùy chọn
Office mua một lần
Xem tùy chọn

Khám phá Office trên nhiều thiết bị

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}