Office 365 Home

Office 365 Personal

Office Home & Student 2016

Chọn Office của bạn

Office cho bạn khả năng tự do hoàn thành công việc ở hầu hết mọi nơi trên thiết bị yêu thích của mình. Giờ đây tích hợp cả các ứng dụng Office 2016 mới dành cho PC và máy Mac. Biểu tượng Mách nước

Xem các tùy chọn dành cho:
Học viên | Máy Mac | Doanh nghiệp

Office 365 là gì?

{HomeAndStud2016|price}
gói mua một lần
Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho tối đa 5 người dùng.
Nhận các ứng dụng được cài đặt cộng thêm dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác, cho 1 người dùng.
Nhận ứng dụng được cài đặt cho 1 PC.
WordExcelPowerPointOneNoteOutlookPublisherOneDrive for Business
  • Office được cài đặt cho PC/Máy Mac
  • Cài đặt trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
  • Nhận 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive mỗi người dùng, cho tối đa 5 người dùng
WordExcelPowerPointOneNoteOutlookPublisherOneDrive for Business
  • Office được cài đặt cho PC/Máy MAC
  • Cài đặt trên 1 PC hoặc máy Mac, 1 máy tính bảng và 1 điện thoại
  • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive
WordExcelPowerPointOneNote
  • Office được cài đặt cho 1 PC

Các ứng dụng Office được cài đặt Biểu tượng Mách nước
Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cũng bao gồm: Outlook (PC và máy Mac)
Publisher, Access (chỉ PC)
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Cũng bao gồm: Outlook (PC và máy Mac)
Publisher, Access (chỉ PC)
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Số bản cài đặt sẵn dùng Biểu tượng Mách nước

5 PC hoặc máy Mac
1 PC hoặc máy Mac
1 PC

Máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng mách nước, một dấu chấm than khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại

Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Lưu trữ đám mây trên OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh hoặc video trực tuyến và truy nhập chúng từ hầu hết mọi nơi

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Mỗi người 1 TB cho tối đa 5 người dùng
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
1TB cho 1 người dùng

Luôn cập nhật
Với các bản cập nhật thường xuyên, bạn sẽ luôn có được các tính năng và ứng dụng Office mới nhất.

Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký hiện hoạt

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

SkypeBiểu tượng Mách nước
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Mỗi người được 60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng

Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm

{r2:c1}

{r2:c2}
{r3:c2} {r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}

{r2:c3}
{r3:c3} {r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}

{r2:c4}
{r3:c4} {r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}

Thêm tài nguyên

So sánh tất cả các tùy chọn

Xem các tùy chọn

Office Online

Tạo, chia sẻ và cộng tác trong thời gian thực với các phiên bản web miễn phí của Word, Excel, PowerPoint và OneNote.

Tìm hiểu thêm

Tải các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị Tất cả
Một địa chỉ email cá nhân hóa cho phép bạn chọn phần đi sau ký hiệu @ trong địa chỉ email của bạn, vì vậy, bạn có thể lấy một địa chỉ, chẳng hạn như jack@seattlebrowns.com hoặc mike@wallfamily.com. Phần sau ký hiệu @ được gọi là tên miền. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email cá nhân hóa này với hộp thư Outlook.com hiện tại hoặc tạo hộp thư mới.
Bạn sẽ nhận được một email khoảng 5 ngày sau đăng ký Office 365. Vui lòng làm theo các hướng dẫn trong email để chọn địa chỉ email duy nhất của bạn.
Không. Bạn không được liên kết một miền hiện có với đăng ký Office 365 của bạn thông qua gói đăng ký này. Gói đăng ký này bao gồm một địa chỉ email cá nhân hóa được liên kết với chỉ một miền mới. Khoảng 5 ngày sau khi đăng ký Office 365 thông qua gói đăng ký này, bạn sẽ nhận được một email có hướng dẫn về cách thiết lập địa chỉ email cá nhân hóa của bạn.
Các địa chỉ email cá nhân hóa chỉ được cung cấp trong 12 tháng với đăng ký Office 365 của bạn, không gia hạn với đăng ký Office 365 hàng năm. Bạn có thể duy trì địa chỉ email hiện hoạt bằng cách gia hạn miền hàng năm trực tiếp với GoDaddy sau năm đầu tiên; chi phí bổ sung có thể áp dụng.
Địa chỉ email cá nhân hóa bao gồm trong đăng ký Office 365 của bạn chỉ tồn tại trong 12 tháng. Nếu bạn hủy bỏ đăng ký Office 365, địa chỉ email cá nhân hóa của bạn sẽ không tiếp tục sau 12 tháng đầu tiên trừ khi bạn gia hạn miền hàng năm trực tiếp với GoDaddy hoặc cơ quan đăng ký tên miền mà bạn lựa chọn sau năm đầu tiên.
Hãy truy nhập trang này để tìm hiểu thêm về địa chỉ email cá nhân hóa
iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×