Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

A row of boxes of Office 2016 and Office 365 products for PC
Dành cho PC Dành cho máy Mac
Bản Office của tôi không kèm theo đĩa
Cài đặt và sử dụng Office lần đầu tiên
Nếu bạn không có đĩa, hãy truy nhập www.office.com/setup để bắt đầu cài đặt và sử dụng Office lần đầu tiên.
Quản lý Office: tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại
 
Sử dụng liên kết Truy nhập tài khoản của tôi dưới đây để quản lý tài khoản Office của bạn, cài đặt hoặc cài đặt lại Office.
  • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Bạn có thể quản lý hầu hết các phiên bản Office trong tài khoản Microsoft của mình.
Office cho một PC (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 hoặc Office Professional 2013)
Sử dụng liên kết Truy nhập tài khoản của tôi dưới đây để:
  • Tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
  • Ghi bản sao dự phòng cho Office.
Office cho một PC (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016 hoặc Office Professional 2016)
Sử dụng liên kết Truy nhập tài khoản của tôi dưới đây để tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
 
Office cho một PC (Office Home & Student 2019, Office Home & Business 2019, Office Professional 2019)
Sử dụng liên kết Truy nhập tài khoản của tôi dưới đây để tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
 
Đăng ký Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University1)
Sử dụng liên kết Truy nhập tài khoản của tôi dưới đây để:
  • Quản lý tài khoản đăng ký của bạn, gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
  • Cài đặt các phiên bản Office bổ sung trên máy tính và thiết bị khác. Mọi cài đặt đều được thực hiện trực tuyến nên bạn không cần ghi bản sao dự phòng cho Office.
 
Bản Office của tôi có kèm theo đĩa nhưng tôi cần phải tải xuống trực tuyến
Nếu bạn đã mua phiên bản Office kèm theo đĩa (DVD) thì bạn có thể sử dụng liên kết dưới đây để:
  • Tải xuống bản Office cho PC không có ổ đĩa DVD, như netbook hay máy tính bảng.
  • Cài đặt lại Office—ví dụ: khi bạn mất đĩa.
Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm để bắt đầu quy trình tải xuống và cài đặt lại. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.
Tải xuống Office 2010
Bạn có thể tải xuống các sản phẩm Office 2010, miễn là bạn có khóa sản phẩm Office 2010 hợp lệ.

1. Tình trạng sẵn có của Office 365 University sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Tìm hiểu thêm.