Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

Bản Office của tôi không kèm theo đĩa

Cài đặt và sử dụng Office lần đầu

Nếu bạn không có đĩa, hãy truy nhập www.office.com/setup để bắt đầu cài đặt và sử dụng Office lần đầu.

Quản lý Office: tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại

Sử dụng liên kết Đi tới Tài khoản của Tôi dưới đây để quản lý tài khoản Office của bạn, cài đặt hoặc cài đặt lại Office.

 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Bạn có thể quản lý hầu hết các phiên bản Office trong tài khoản Microsoft của mình.

Office cho một PC duy nhất (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 hoặc Office Professional 2013)

Sử dụng liên kết Đi tới Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
 • Đặt mua hoặc ghi các bản sao lưu Office.

Office cho một PC duy nhất (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)

Sử dụng liên kết Đi tới Tài khoản của Tôi dưới đây để tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.

Đăng ký Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)

Sử dụng liên kết Đi tới Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Quản lý tài khoản đăng ký của bạn, gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt các phiên bản bổ sung của Office trên máy tính và thiết bị khác. Mọi cài đặt đều được thực hiện trực tuyến, do đó, không cần phải đặt mua hay ghi bản sao lưu Office.
Đi tới Tài khoản của Tôi

Bản Office của tôi kèm theo đĩa nhưng tôi cần phải tải xuống trực tuyến

Nếu bạn đã mua phiên bản Office kèm theo đĩa (DVD) thì bạn có thể sử dụng liên kết dưới đây để:

 • Tải xuống bản Office cho PC không có ổ đĩa DVD, như netbook hay máy tính bảng.
 • Cài đặt lại Office—ví dụ: nếu bạn đã bị mất đĩa.

Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm của mình để bắt đầu quy trình tải xuống và cài đặt lại. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Tải xuống

Bản sao Office của tôi ban đầu có kèm theo đĩa và tôi cần phải đặt mua đĩa sao lưu

Nếu bạn cần thay thế đĩa kèm theo bản Office của mình và PC của bạn có ổ đĩa DVD thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho sản phẩm Office với một khoản phí. Mách nước với danh sách các thị trường không có sẵn bản sao lưu Đặt mua trực tuyến và chúng tôi sẽ gửi đĩa cho bạn qua đường bưu điện.

Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản Microsoft thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu đây. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Tải xuống Office 2010

Bạn có thể tải xuống sản phẩm Office 2010, miễn là bạn có khóa sản phẩm Office 2010 hợp lệ.

Tải xuống

Tải xuống Office 2007

Bạn có thể tải xuống Office 2007, miễn là bạn có khóa sản phẩm Office 2007 hợp lệ.

Tải xuống

Cài đặt và sử dụng Office 365 lần đầu

Để cài đặt và sử dụng Office 365 lần đầu, hãy truy nhập www.office.com/setup.

Tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại

Office cho một máy Mac duy nhất (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)

Sử dụng liên kết Tải xuống dưới đây để:

 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office for Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm như một phần trong quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm.

Office cho một máy Mac duy nhất (Office 2016 for Mac Home & Student, Office 2016 for Mac Home & Business)

Sử dụng liên kết Đi tới Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office for Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm như một phần trong quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm.

Đăng ký Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)

Sử dụng liên kết Đi tới Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Quản lý tài khoản đăng ký của bạn, gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt các phiên bản bổ sung của Office trên máy tính và thiết bị khác. Mọi cài đặt đều được thực hiện trực tuyến, do đó, không cần phải đặt mua hay ghi bản sao lưu Office.

Đặt mua bản sao lưu Office

Nếu bạn cần thay thế đĩa kèm theo bản Office của mình và máy Mac của bạn có ổ đĩa DVD thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho Office với một khoản phí. Mách nước với danh sách các thị trường không có sẵn bản sao lưu Đặt mua trực tuyến và chúng tôi sẽ gửi đĩa cho bạn qua đường bưu điện.

Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm của mình như một phần trong quy trình đặt hàng. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Đặt mua một đĩa sao lưu cho Office 2016 trên máy Mac. Hãy đi tới đây.

Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2011 trên máy Mac. Đi