Office

Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office
Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office
Office

Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office
Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

Bản sao Office của tôi không kèm theo đĩa

Cài đặt và sử dụng Office lần đầu tiên
Nếu bạn không có đĩa, hãy truy nhập www.office.com/setup để bắt đầu cài đặt và sử dụng Office lần đầu tiên.
Quản lý Office: tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi bên dưới để quản lý tài khoản Office của bạn, cài đặt hoặc cài đặt lại Office.
 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Có thể quản lý hầu hết các phiên bản Office trong tài khoản Microsoft của bạn.
Office cho một PC đơn lẻ (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 hoặc Office Professional 2013)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
 • Đặt mua hoặc ghi bản sao lưu Office ra đĩa.
Office cho một PC đơn lẻ (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi bên dưới để tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
Thuê bao Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Quản lý tài khoản thuê bao của bạn bao gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt thêm bản Office trên máy tính và các thiết bị khác. Toàn bộ việc cài đặt được thực hiện trực tuyến, do đó không cần phải đặt mua hay ghi bản sao lưu Office ra đĩa.

Bản sao Office của tôi kèm theo đĩa, nhưng tôi cần phải tải xuống trực tuyến

Nếu bạn đã mua phiên bản Office kèm theo đĩa (DVD), thì bạn có thể dùng nối kết dưới dây để:
 • Tải xuống bản sao Office cho PC không có ổ đĩa DVD, chẳng hạn như netbook hay máy tính bảng.
 • Cài đặt lại Office—ví dụ nếu bạn đã bị mất đĩa.
Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình để bắt đầu quy trình tải xuống và cài đặt lại. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Bản sao Office của tôi ban đầu có kèm theo đĩa và tôi cần phải đặt mua đĩa sao lưu

Nếu bạn cần phải thay thế đĩa kèm theo bản sao Office của mình và bạn có PC có ổ đĩa DVD, thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho sản phẩm Office của mình với một khoản phí. dấu chấm than Hãy đặt mua trực tuyến và đĩa sẽ được gửi đến cho bạn qua đường bưu điện.
Lưu ý: Nếu không có tài khoản Microsoft, bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu tại đây. Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Tải xuống hoặc lấy bản sao lưu của Office 2010

Bạn cũng có thể tải xuống và đặt mua bản sao lưu của sản phẩm Office 2010, với điều kiện bạn phải có khóa sản phẩm Office 2010 hợp lệ.

Tải xuống Office 2007

Bạn có thể tải xuống Office 2007, với điều kiện bạn phải có khóa sản phẩm Office 2007 hợp lệ.

Cài đặt và sử dụng Office 365 lần đầu tiên

Để cài đặt và sử dụng Office 365 lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup.

Tải về, cài đặt hoặc cài đặt lại

Office cho một máy Mac đơn lẻ (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
Sử dụng nối kết Tải xuống dưới đây để:
 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office cho Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình như một phần của quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm.
Tải xuống
Office cho một máy Mac đơn lẻ (Office Home & Student 2016 for Mac,Office Home & Business 2016 for Mac)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office cho Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình như một phần của quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm.
Thuê bao Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Quản lý tài khoản thuê bao của bạn bao gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt thêm bản Office trên máy tính và các thiết bị khác. Toàn bộ việc cài đặt được thực hiện trực tuyến, do đó không cần phải đặt mua hay ghi bản sao lưu Office ra đĩa.

Đặt hàng bản sao lưu Office

Nếu bạn cần phải thay thế đĩa kèm theo bản sao Office của mình và bạn có máy Mac có ổ đĩa DVD, thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho Office của mình với một khoản phí. dấu chấm than Hãy đặt mua trực tuyến và đĩa sẽ được gửi đến cho bạn qua đường bưu điện.
Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình như một phần của quy trình đặt mua. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.
Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2016 trên máy Mac.
Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2011 trên máy Mac.
Office

Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

HiệnẨn
Đối với PC

Bản sao Office của tôi không kèm theo đĩa

Cài đặt và sử dụng Office lần đầu tiên
Nếu bạn không có đĩa, hãy truy nhập www.office.com/setup để bắt đầu cài đặt và sử dụng Office lần đầu tiên.
Quản lý Office: tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi bên dưới để quản lý tài khoản Office của bạn, cài đặt hoặc cài đặt lại Office.
 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Có thể quản lý hầu hết các phiên bản Office trong tài khoản Microsoft của bạn.
Office cho một PC đơn lẻ (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 hoặc Office Professional 2013)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
 • Đặt mua hoặc ghi bản sao lưu Office ra đĩa.
Office cho một PC đơn lẻ (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi bên dưới để tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
Thuê bao Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Quản lý tài khoản thuê bao của bạn bao gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt thêm bản Office trên máy tính và các thiết bị khác. Toàn bộ việc cài đặt được thực hiện trực tuyến, do đó không cần phải đặt mua hay ghi bản sao lưu Office ra đĩa.

Bản sao Office của tôi kèm theo đĩa, nhưng tôi cần phải tải xuống trực tuyến

Nếu bạn đã mua phiên bản Office kèm theo đĩa (DVD), thì bạn có thể dùng nối kết dưới dây để:
 • Tải xuống bản sao Office cho PC không có ổ đĩa DVD, chẳng hạn như netbook hay máy tính bảng.
 • Cài đặt lại Office—ví dụ nếu bạn đã bị mất đĩa.
Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình để bắt đầu quy trình tải xuống và cài đặt lại. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Bản sao Office của tôi ban đầu có kèm theo đĩa và tôi cần phải đặt mua đĩa sao lưu

Nếu bạn cần phải thay thế đĩa kèm theo bản sao Office của mình và bạn có PC có ổ đĩa DVD, thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho sản phẩm Office của mình với một khoản phí. dấu chấm than Hãy đặt mua trực tuyến và đĩa sẽ được gửi đến cho bạn qua đường bưu điện.
Lưu ý: Nếu không có tài khoản Microsoft, bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu tại đây. Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Tải xuống hoặc lấy bản sao lưu của Office 2010

Bạn cũng có thể tải xuống và đặt mua bản sao lưu của sản phẩm Office 2010, với điều kiện bạn phải có khóa sản phẩm Office 2010 hợp lệ.

Tải xuống Office 2007

Bạn có thể tải xuống Office 2007, với điều kiện bạn phải có khóa sản phẩm Office 2007 hợp lệ.
HiệnẨn
Đối với máy Mac

Cài đặt và sử dụng Office 365 lần đầu tiên

Để cài đặt và sử dụng Office 365 lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup.

Tải về, cài đặt hoặc cài đặt lại

Office cho một máy Mac đơn lẻ (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
Sử dụng nối kết Tải xuống dưới đây để:
Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office cho Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình như một phần của quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm.
Tải xuống
Office cho một máy Mac đơn lẻ (Office 2016 cho Mac Home & Student, Office 2016 cho Mac Home & Business)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office cho Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình như một phần của quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm
Thuê bao Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)
Sử dụng nối kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:
 • Quản lý tài khoản thuê bao của bạn bao gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt thêm bản Office trên máy tính và các thiết bị khác. Toàn bộ việc cài đặt được thực hiện trực tuyến, do đó không cần phải đặt mua hay ghi bản sao lưu Office ra đĩa.

Đặt hàng bản sao lưu Office

Nếu bạn cần phải thay thế đĩa kèm theo bản sao Office của mình và bạn có máy Mac có ổ đĩa DVD, thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho Office của mình với một khoản phí. dấu chấm than Hãy đặt mua trực tuyến và đĩa sẽ được gửi đến cho bạn qua đường bưu điện.
Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm của mình như một phần của quy trình đặt mua. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.
Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2016 trên máy Mac.Đi
Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2011 trên máy Mac.Đi
{ "pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#heroCnt|pmg-headline-fullscreen|1080"}]}