Quản lý, tải xuống, sao lưu hoặc khôi phục sản phẩm Office

Bản Office của tôi không kèm theo đĩa

Cài đặt và sử dụng Office cho lần đầu tiên

Nếu bạn không có đĩa, hãy truy nhập www.office.com/setup để bắt đầu cài đặt và sử dụng Office cho lần đầu tiên.

Quản lý Office: tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại

Sử dụng liên kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để quản lý tài khoản Office của bạn, cài đặt hoặc cài đặt lại Office.

 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Bạn có thể quản lý hầu hết các phiên bản Office trong tài khoản Microsoft của mình.

Office cho một PC duy nhất (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 hoặc Office Professional 2013)

Sử dụng liên kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.
 • Đặt hàng hoặc ghi các bản sao lưu Office.

Office cho một PC duy nhất (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)

Sử dụng liên kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để tải xuống và cài đặt lại Office trên cùng một PC.

Đăng ký Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)

Sử dụng liên kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Quản lý tài khoản đăng ký của bạn, gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt các phiên bản bổ sung của Office trên máy tính và thiết bị khác. Mọi cài đặt đều được thực hiện trực tuyến, do đó, không cần phải đặt hàng hay ghi bản sao lưu Office.
Truy nhập Tài khoản của Tôi

Bản Office của tôi kèm theo đĩa nhưng tôi cần phải tải xuống trực tuyến

Nếu bạn đã mua phiên bản Office kèm theo đĩa (DVD) thì bạn có thể sử dụng liên kết dưới đây để:

 • Tải xuống bản Office cho PC không có ổ đĩa DVD, như netbook hay máy tính bảng.
 • Cài đặt lại Office—ví dụ: nếu bạn đã bị mất đĩa.

Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm của mình để bắt đầu quy trình tải xuống và cài đặt lại. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Tải xuống

Bản sao Office của tôi ban đầu có kèm theo đĩa và tôi cần phải đặt mua đĩa sao lưu

Nếu bạn cần thay thế đĩa kèm theo bản Office của mình và bạn có PC có ổ đĩa DVD thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho sản phẩm Office với một khoản phí. Biểu tượng Mách nước Đặt mua trực tuyến và chúng tôi sẽ gửi đĩa cho bạn qua đường bưu điện.

 • Để đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2016 trên PC chạy Windows, hãy truy nhập vào đây
 • Để đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2013, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft thì bạn vẫn có thể đặt mua đĩa sao lưu tại đây. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Tải xuống Office 2010

Bạn có thể tải xuống các sản phẩm Office 2010, với điều kiện bạn phải có khóa sản phẩm Office 2010 hợp lệ.

Tải xuống

Tải xuống Office 2007

Bạn có thể tải xuống Office 2007, với điều kiện bạn phải có khóa sản phẩm Office 2007 hợp lệ.

Tải xuống

Cài đặ̣t và sử dụng Office 365 cho lần đầu tiên

Để cài đặt và sử dụng Office 365 cho lần đầu tiên, hãy truy nhập www.office.com/setup.

Tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại

Office cho một máy Mac duy nhất (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)

Sử dụng liên kết Tải xuống dưới đây để:

 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office for Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm như một phần trong quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Office cho một máy Mac duy nhất (Office 2016 for Mac Home & Student, Office 2016 for Mac Home & Business)

Sử dụng liên kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Tải xuống và cài đặt sản phẩm Office for Mac của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm như một phần trong quy trình tải xuống và cài đặt. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Đăng ký Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University)

Sử dụng liên kết Truy nhập Tài khoản của Tôi dưới đây để:

 • Quản lý tài khoản đăng ký của bạn, gồm gia hạn, hủy bỏ và thông tin thanh toán.
 • Cài đặt các phiên bản bổ sung của Office trên máy tính và thiết bị khác. Mọi cài đặt đều được thực hiện trực tuyến, do đó, không cần phải đặt hàng hay ghi bản sao lưu Office.

Đặt mua bản sao lưu Office

Nếu bạn cần thay thế đĩa đi kèm với bản Office của mình và bạn có PC có ổ đĩa DVD thì bạn có thể đặt mua đĩa sao lưu cho sản phẩm Office với một khoản phí. Biểu tượng Mách nước Đặt mua trực tuyến và chúng tôi sẽ gửi đĩa cho bạn qua đường bưu điện.

Lưu ý: Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp khóa sản phẩm của mình như một phần trong quy trình đặt hàng. Giúp tôi tìm khóa sản phẩm của mình.

Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2016 trên máy Mac. Hãy truy nhập vào đây.

Đặt mua đĩa sao lưu cho Office 2011 trên máy Mac. Hãy truy nhập

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×