Excel

Sắp xếp lại

Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn.
Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Microsoft Excel với biểu đồ.
Excel

Sắp xếp lại

Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn.
Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Microsoft Excel với biểu đồ.
Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Microsoft Excel với biểu đồ.
Excel

Sắp xếp lại

Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn.
Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Microsoft Excel với biểu đồ.
Excel

Sắp xếp lại

Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn.

Excel ở mọi nơi và vào mọi lúc bạn cần

Excel hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn.

Cài đặt Excel trên PC, máy Mac, iPad®, iPhone®, máy tính bảng Android™ và điện thoại Android™ của bạn. Hoạt động hiệu quả tại cơ quan, tại nhà hoặc trên đường đi.

Excel hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn

Excel ở mọi nơi và vào mọi lúc bạn cần

Excel hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn

Cài đặt Excel trên PC, máy Mac, iPad®, iPhone®, máy tính bảng Android™ và điện thoại Android™ của bạn. Hoạt động hiệu quả tại cơ quan, tại nhà hoặc trên đường đi.

Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Excel đã sắp xếp lại với dự liệu được hoàn thành tự động.
Thông tin chuyên sâu đều trong dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu của bạn
Sắp xếp dữ liệu dạng số hoặc văn bản của bạn trong bảng tính hoặc sổ làm việc. Xem dữ liệu trong ngữ cảnh sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Định dạng lại và sắp xếp lại
Khi bạn nhìn vào các cấu hình khác nhau, Excel tìm hiểu và nhận dạng mẫu của bạn, đồng thời tự động hoàn tất dữ liệu còn lại cho bạn. Không yêu cầu công thức hoặc macro.
Tiến hành phân tích
Excel sẽ thực hiện các phân tích phức tạp cho bạn. Đồng thời, Excel cũng tóm tắt dữ liệu của bạn kèm theo bản xem trước của nhiều tùy chọn pivot-table khác nhau nên bạn có thể so sánh chúng và chọn tùy chọn phù hợp với nội dung của bạn nhất.
Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Excel đã sắp xếp lại với dự liệu được hoàn thành tự động.
Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Excel đã sắp xếp lại với dự liệu được hoàn thành tự động.

Một máy tính xách tay đang hiển thị bảng tính Excel đã sắp xếp lại với dự liệu được hoàn thành tự động.

Thông tin chuyên sâu đều trong dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu của bạn
Sắp xếp dữ liệu dạng số hoặc văn bản của bạn trong bảng tính hoặc sổ làm việc. Xem dữ liệu trong ngữ cảnh sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Định dạng lại và sắp xếp lại
Khi bạn nhìn vào các cấu hình khác nhau, Excel tìm hiểu và nhận dạng mẫu của bạn, đồng thời tự động hoàn tất dữ liệu còn lại cho bạn. Không yêu cầu công thức hoặc macro.
Tiến hành phân tích
Excel sẽ thực hiện các phân tích phức tạp cho bạn. Đồng thời, Excel cũng tóm tắt dữ liệu của bạn kèm theo bản xem trước của nhiều tùy chọn pivot-table khác nhau nên bạn có thể so sánh chúng và chọn tùy chọn phù hợp với nội dung của bạn nhất.

Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.

Hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn

Hiển thị bằng biểu đồ và đồ thị
Excel có thể đề xuất các biểu đồ và đồ thị mô tả đúng nhất các mẫu dữ liệu của bạn. Nhanh chóng xem trước các tùy chọn của bạn rồi chọn biểu đồ và đồ thị thể hiện rõ nhất thông tin chuyên sâu của bạn.
Tìm cốt truyện tốt nhất của bạn
Khám phá và so sánh các cách khác nhau để biểu thị trực quan dữ liệu – và mục đích – của bạn. Khi bạn nhìn thấy cách thể hiện tốt nhất dữ liệu của mình, hãy áp dụng định dạng, biểu đồ thu nhỏ, biểu đồ và các bảng chỉ với một cú bấm chuột.
Đánh dấu các xu hướng và mẫu
Giúp bạn dễ dàng đánh dấu các xu hướng và mẫu trong dữ liệu của mình bằng các thanh, màu và biểu tượng để đánh dấu trực quan các dữ liệu quan trọng.
Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.
Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.

Hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn

Hiển thị bằng biểu đồ và đồ thị
Excel có thể đề xuất các biểu đồ và đồ thị mô tả đúng nhất các mẫu dữ liệu của bạn. Nhanh chóng xem trước các tùy chọn của bạn rồi chọn biểu đồ và đồ thị thể hiện rõ nhất thông tin chuyên sâu của bạn.
Tìm cốt truyện tốt nhất của bạn
Khám phá và so sánh các cách khác nhau để biểu thị trực quan dữ liệu – và mục đích – của bạn. Khi bạn nhìn thấy cách thể hiện tốt nhất dữ liệu của mình, hãy áp dụng định dạng, biểu đồ thu nhỏ, biểu đồ và các bảng chỉ với một cú bấm chuột.
Đánh dấu các xu hướng và mẫu
Giúp bạn dễ dàng đánh dấu các xu hướng và mẫu trong dữ liệu của mình bằng các thanh, màu và biểu tượng để đánh dấu trực quan các dữ liệu quan trọng.
Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.
Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.

Hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn

Hiển thị bằng biểu đồ và đồ thị.
Excel có thể đề xuất các biểu đồ và đồ thị mô tả đúng nhất các mẫu dữ liệu của bạn. Nhanh chóng xem trước các tùy chọn của bạn rồi chọn biểu đồ và đồ thị thể hiện rõ nhất thông tin chuyên sâu của bạn.
Tìm cốt truyện tốt nhất của bạn
Khám phá và so sánh các cách khác nhau để biểu thị trực quan dữ liệu – và mục đích – của bạn. Khi bạn nhìn thấy cách thể hiện tốt nhất dữ liệu của mình, hãy áp dụng định dạng, biểu đồ thu nhỏ, biểu đồ và các bảng chỉ với một cú bấm chuột.
Đánh dấu các xu hướng và mẫu
Giúp bạn dễ dàng đánh dấu các xu hướng và mẫu trong dữ liệu của mình bằng các thanh, màu và biểu tượng để đánh dấu trực quan các dữ liệu quan trọng.
Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.
Một máy tính bảng đang hiển thị bảng tính Excel với bản xem trước về biểu đồ được đề xuất.
Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ cho bảng tính Excel.
Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ cho bảng tính Excel.

Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ cho bảng tính Excel.

Thêm một loạt con mắt khác

Chia sẻ được đơn giản hóa
Đảm bảo mọi người đều có phiên bản mới nhất bằng cách chia sẻ sổ làm việc của bạn trực tuyến để người khác có thể xem, sửa và cộng tác. Hoặc chỉ cần gửi email hay nhắn tin tức thời dưới dạng phần đính kèm.
Chia sẻ từ đám mây
Bạn sẽ theo dõi phiên bản mới nhất vì OneDrive hoặc SharePoint theo mặc định sẽ lưu trữ bảng tính của bạn trên đám mây. Bạn chỉ cần gửi cho tất cả mọi người một liên kết tới cùng một tệp, với quyền truy cập mọi lúc, mọi nơi cho cả nhóm.
Cộng tác trong thời gian thực
Sau khi đã lưu bảng tính vào OneDrive, bạn và nhóm của mình có thể cùng làm việc trong thời gian thực với Excel Online.
Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ cho bảng tính Excel.
Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ cho bảng tính Excel.

Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ cho bảng tính Excel.

Thêm một loạt con mắt khác

Chia sẻ được đơn giản hóa
Đảm bảo mọi người đều có phiên bản mới nhất bằng cách chia sẻ sổ làm việc của bạn trực tuyến để người khác có thể xem, sửa và cộng tác. Hoặc chỉ cần gửi email hay nhắn tin tức thời dưới dạng phần đính kèm.
Chia sẻ từ đám mây
Bạn sẽ theo dõi phiên bản mới nhất vì OneDrive hoặc SharePoint theo mặc định sẽ lưu trữ bảng tính của bạn trên đám mây. Bạn chỉ cần gửi cho tất cả mọi người một liên kết tới cùng một tệp, với quyền truy cập mọi lúc, mọi nơi cho cả nhóm.
Cộng tác trong thời gian thực
Sau khi đã lưu bảng tính vào OneDrive, bạn và nhóm của mình có thể cùng làm việc trong thời gian thực với Excel Online.

Cộng tác trên dự án được chia sẻ

Office Online kết hợp các tính năng thường được sử dụng của Office với các tính năng đồng tác giả trong thời gian thực, nhờ đó các nhóm tại cơ quan hoặc trường học có thể cộng tác với nhau trên các tài liệu, bản trình bày và bảng tính chung.

Khơi nguồn thiết kế của bạn

Thể hiện phong cách và sự chuyên nghiệp của bạn bằng các mẫu đồng thời tiết kiệm thời gian. Duyệt các mẫu Word ở hơn 40 danh mục.

Kết nối với chuyên gia

Xem tính năng mới cũng như tìm các mẹo cổ điển và thủ thuật của các biên tập viên để giúp bạn tạo, chỉnh sửa và căn chỉnh tài liệu như một chuyên gia.

Khám phá Office trên nhiều thiết bị

iTunes, iPhone, và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Android là thương hiệu của Google Inc.

{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""},

{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}