Microsoft Exchange Online

Sở hữu email cấp doanh nghiệp với Exchange

Sở hữu email cấp doanh nghiệp dưới dạng gói Exchange Online độc lập hoặc dưới dạng một phần của gói Office 365 Business tích hợp Office và nhiều ứng dụng khác.

Xem thêm các gói Office 365

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

Office 365
Business Premium

Chọn một gói

Mua Exchange mới dưới dạng dịch vụ được lưu trữ từ Microsoft hoặc dưới dạng một phần của gói Office 365 Business Premium tích hợp SharePoint, Skype for Business và nhiều ứng dụng khác

Bạn đang tìm kiếm Máy chủ Exchange? Xem thông tin cấp phép
Giá chưa bao gồm thuế.
{EXOp1buy|price}
người dùng/tháng
cam kết hàng năm
{EXOp2buy|price}
người dùng/tháng
cam kết hàng năm
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
Choose yearly or monthly subscription for Office 365 Business Premium
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)

Email cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng.

Tất cả các tính năng của Exchange Online Plan 1, cộng với lưu trữ không giới hạn, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu.

Tất cả các tính năng của Exchange Online Plan 1, cộng với ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ, 1 TB dung lượng để lưu trữ và chia sẻ tệp, hội thảo video và nhiều lợi ích khác.

Danh sách những tính năng chính của các gói Office Hộp thư lớn

Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB.

Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này

100 GB dung lượng lưu trữ hộp thư

Bao gồm tính năng này

Hỗ trợ Outlook

Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Quyền truy nhập dựa trên web

Đối với truy nhập máy khách dựa trên web, Outlook trên web mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của máy khách Outlook đầy đủ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Ứng dụng Outlook

Hoàn thành nhiều việc hơn trên điện thoại và máy tính bảng của bạn với ứng dụng Outlook dành cho iOS và Android.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Quản lý hộp thư đến

Tập trung vào những thư quan trọng nhất với tính năng Thư không quan trọng, vốn áp dụng kỹ thuật học máy để dọp dẹp hộp thư đến của bạn và thiết lập các quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Lịch và danh bạ chung

So sánh lịch để lên lịch cuộc họp và truy nhập vào các tính năng cộng tác, gồm lịch chung, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, danh bạ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và khả năng ủy nhiệm.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Bảo mật

Mọi hộp thư đều được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ

Giữ hộp thư đến gọn gàng bằng cách tự động di chuyển thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Giữ Nội dung Gốc

Sử dụng tính năng Giữ Nội dung Gốc để bảo toàn các mục hộp thư đã xóa và chỉnh sửa từ hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Lưu trữ không giới hạn

Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (100 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Thư thoại được lưu trữ

Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Ngăn mất dữ liệu (DLP)

Kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm bằng các chính sách DLP dựng sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi

người dùng Biểu tượng Mách nước

Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm Office được cài đặt đầy đủ trên tới 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi

người dùng Biểu tượng Mách nước

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Các phiên bản Office trực tuyến gồm Word, Excel và PowerPoint

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo âm thanh, video HD và web

không giới hạn Biểu tượng Mách nước

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Mạng xã hội doanh nghiệp để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Công cụ quản lý công việc nhằm trợ giúp nhóm lập kế hoạch, sắp xếp, giao và cộng tác trên các tác vụ

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r22:c1}
{r22:c2}
{r23:c1}
{r23:c2}
{r24:c1}
{r24:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r22:c1}
{r22:c3}
{r23:c1}
{r23:c3}
{r24:c1}
{r24:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r22:c1}
{r22:c4}
{r23:c1}
{r23:c4}
{r24:c1}
{r24:c4}
iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.