Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Exchange

So sánh các gói Exchange Online

Exchange Online sẵn có dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sử dụng như một phần của gói Office 365 bao gồm Office, SharePoint và Skype for Business. Bảng dưới đây so sánh hai gói độc lập, hoặc bạn có thể so sánh các tùy chọn Office 365.
Exchange

So sánh các gói Exchange Online

Exchange Online sẵn có dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sử dụng như một phần của gói Office 365 bao gồm Office, SharePoint và Skype for Business. Bảng dưới đây so sánh hai gói độc lập, hoặc bạn có thể so sánh các tùy chọn Office 365.

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

{EXOp1buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm

{EXOp2buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hộp thư lớn
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ Outlook
Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quyền truy nhập trên nền web
Đối với quyền truy nhập ứng dụng khách trên nền web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Ứng dụng Outlook
Hoàn thành nhiều việc hơn trên điện thoại và máy tính bảng của bạn với ứng dụng Outlook nhanh chóng trong Windows 10.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý hộp thư đến
Tập trung vào những thư quan trọng nhất với tính năng Ít quan trọng, vốn áp dụng kỹ thuật học máy để dọp dẹp hộp thư đến của bạn và thiết lập các quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Cộng tác trên tài liệu
Lưu phần đính kèm trực tiếp vào OneDrive for Business chỉ với một lần bấm và chia sẻ nối kết đến tệp—ngay từ Outlook Web App.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Nhóm
Đơn giản hóa việc cộng tác với Nhóm Office 365, vốn cho phép nhóm tự tổ chức, làm việc cùng nhau trên các công cụ và các thiết bị cũng như phát triển dựa trên chuyên môn của người khác.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
So sánh lịch để lên lịch cuộc họp và truy nhập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và chức năng ủy nhiệm.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng với một mô hình mở rộng cho phép truy nhập bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Bảo mật
Mọi hộp thư đều được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Giữ hộp thư đến gọn gàng bằng cách tự động di chuyển thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Giữ Nội dung Gốc
Sử dụng Giữ Nội dung Gốc để bảo toàn các mục hộp thư đã xóa và sửa từ hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Lưu trữ không giới hạn
Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).
Đã bao gồm
Thư thoại được lưu trữ
Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.
Đã bao gồm
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ nhạy cảm bằng các chính sách DLP dựng sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.
Đã bao gồm
HiệnẨn
Exchange Online Plan 1

{EXOp1buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hộp thư lớn
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB.
Đã bao gồm
Hỗ trợ Outlook
Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.
Đã bao gồm
Quyền truy nhập trên nền web
Đối với quyền truy nhập ứng dụng khách trên nền web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ.
Đã bao gồm
Ứng dụng Outlook
Hoàn thành nhiều việc hơn trên điện thoại và máy tính bảng của bạn với ứng dụng Outlook nhanh chóng trong Windows 10.
Đã bao gồm
Quản lý hộp thư đến
Tập trung vào những thư quan trọng nhất với tính năng Ít quan trọng, vốn áp dụng kỹ thuật học máy để dọp dẹp hộp thư đến của bạn và thiết lập các quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc.
Đã bao gồm
Cộng tác trên tài liệu
Lưu phần đính kèm trực tiếp vào OneDrive for Business chỉ với một lần bấm và chia sẻ nối kết đến tệp—ngay từ Outlook Web App.
Đã bao gồm
Nhóm
Đơn giản hóa việc cộng tác với Nhóm Office 365, vốn cho phép nhóm tự tổ chức, làm việc cùng nhau trên các công cụ và các thiết bị cũng như phát triển dựa trên chuyên môn của người khác.
Đã bao gồm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
So sánh lịch để lên lịch cuộc họp và truy nhập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và chức năng ủy nhiệm.
Đã bao gồm
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng với một mô hình mở rộng cho phép truy nhập bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App.
Đã bao gồm
Bảo mật
Mọi hộp thư đều được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
Đã bao gồm
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Giữ hộp thư đến gọn gàng bằng cách tự động di chuyển thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Giữ Nội dung Gốc
Sử dụng Giữ Nội dung Gốc để bảo toàn các mục hộp thư đã xóa và sửa từ hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Lưu trữ không giới hạn
Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).
Thư thoại được lưu trữ
Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ nhạy cảm bằng các chính sách DLP dựng sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.
HiệnẨn
Exchange Online Plan 2

{EXOp2buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hộp thư lớn
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB.
Đã bao gồm
Hỗ trợ Outlook
Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.
Đã bao gồm
Quyền truy nhập trên nền web
Đối với quyền truy nhập ứng dụng khách trên nền web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ.
Đã bao gồm
Ứng dụng Outlook
Hoàn thành nhiều việc hơn trên điện thoại và máy tính bảng của bạn với ứng dụng Outlook nhanh chóng trong Windows 10.
Đã bao gồm
Quản lý hộp thư đến
Tập trung vào những thư quan trọng nhất với tính năng Ít quan trọng, vốn áp dụng kỹ thuật học máy để dọp dẹp hộp thư đến của bạn và thiết lập các quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc.
Đã bao gồm
Cộng tác trên tài liệu
Lưu phần đính kèm trực tiếp vào OneDrive for Business chỉ với một lần bấm và chia sẻ nối kết đến tệp—ngay từ Outlook Web App.
Đã bao gồm
Nhóm
Đơn giản hóa việc cộng tác với Nhóm Office 365, vốn cho phép nhóm tự tổ chức, làm việc cùng nhau trên các công cụ và các thiết bị cũng như phát triển dựa trên chuyên môn của người khác.
Đã bao gồm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
So sánh lịch để lên lịch cuộc họp và truy nhập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và chức năng ủy nhiệm.
Đã bao gồm
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng với một mô hình mở rộng cho phép truy nhập bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App.
Đã bao gồm
Bảo mật
Mọi hộp thư đều được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
Đã bao gồm
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Giữ hộp thư đến gọn gàng bằng cách tự động di chuyển thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Giữ Nội dung Gốc
Sử dụng Giữ Nội dung Gốc để bảo toàn các mục hộp thư đã xóa và sửa từ hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Lưu trữ không giới hạn
Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).
Đã bao gồm
Thư thoại được lưu trữ
Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.
Đã bao gồm
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ nhạy cảm bằng các chính sách DLP dựng sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.
Đã bao gồm
iTunes, iPhone, và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Android là thương hiệu của Google Inc.

{"pmgControls":[

{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},

{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}