Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Exchange

So sánh các gói Exchange Online

Exchange Online có sẵn dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sử dụng như một phần của gói Office 365 bao gồm Office, SharePoint và Skype for Business. Bảng sau đây so sánh hai gói độc lập hoặc bạn có thể so sánh các tùy chọn Office 365.
Exchange

So sánh các gói Exchange Online

Exchange Online có sẵn dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sử dụng như một phần của gói Office 365 bao gồm Office, SharePoint và Skype for Business. Bảng sau đây so sánh hai gói độc lập hoặc bạn có thể so sánh các tùy chọn Office 365.

Exchange Online Gói 1

Exchange Online Gói 2

{EXOp1buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm

{EXOp2buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hộp thư lớn
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ Outlook
Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quyền truy nhập trên nền web
Đối với quyền truy nhập ứng dụng khách trên nền web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tính di động
Quyền truy nhập trên thiết bị di động sẵn có từ tất cả các điện thoại có thể nhận email, bao gồm các thiết bị Windows Phone và Blackberry.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lịch và danh bạ được chia sẻ
Người dùng có thể so sánh lịch để lên lịch các cuộc họp và có thể truy nhập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và chức năng đại diện.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Ứng dụng dành cho Outlook
Người dùng có thể mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng với một mô hình mở rộng cho phép truy nhập phần bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Bảo mật
Mọi hộp thư được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lưu trữ Tại chỗ
Giảm tình trạng lộn xộn của hộp thư đến bằng cách tự động di chuyển các thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại chỗ.
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Giữ Nội dung Gốc
Sử dụng Giữ Nội dung Gốc để duy trì các mục hộp thư đã xóa và sửa đổi từ các hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Dung lượng lưu trữ không giới hạn
Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).
Đã bao gồm
Thư thoại được lưu trữ
Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.
Đã bao gồm
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Kiểm soát dữ liệu kinh doanh nhạy cảm bằng các chính sách DLP cài sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.
Đã bao gồm
HiệnẨn
Exchange Online Gói 1

{EXOp1buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hộp thư lớn
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB.
Đã bao gồm
Hỗ trợ Outlook
Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.
Đã bao gồm
Quyền truy nhập trên nền web
Đối với quyền truy nhập ứng dụng khách trên nền web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ.
Đã bao gồm
Tính di động
Quyền truy nhập trên thiết bị di động sẵn có từ tất cả các điện thoại có thể nhận email, bao gồm các thiết bị Windows Phone và Blackberry.
Đã bao gồm
Lịch và danh bạ được chia sẻ
Người dùng có thể so sánh lịch để lên lịch các cuộc họp và có thể truy nhập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và chức năng đại diện.
Đã bao gồm
Ứng dụng dành cho Outlook
Người dùng có thể mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng với một mô hình mở rộng cho phép truy nhập phần bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App.
Đã bao gồm
Bảo mật
Mọi hộp thư được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
Đã bao gồm
Lưu trữ Tại chỗ
Giảm tình trạng lộn xộn của hộp thư đến bằng cách tự động di chuyển các thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại chỗ.
Đã bao gồm
Giữ Nội dung Gốc
Sử dụng Giữ Nội dung Gốc để duy trì các mục hộp thư đã xóa và sửa đổi từ các hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Dung lượng lưu trữ không giới hạn
Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).
Thư thoại được lưu trữ
Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Kiểm soát dữ liệu kinh doanh nhạy cảm bằng các chính sách DLP cài sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.
HiệnẨn
Exchange Online Gói 2

{EXOp2buy|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hộp thư lớn
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB.
Đã bao gồm
Hỗ trợ Outlook
Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.
Đã bao gồm
Quyền truy nhập trên nền web
Đối với quyền truy nhập ứng dụng khách trên nền web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ.
Đã bao gồm
Tính di động
Quyền truy nhập trên thiết bị di động sẵn có từ tất cả các điện thoại có thể nhận email, bao gồm các thiết bị Windows Phone và Blackberry.
Đã bao gồm
Lịch và danh bạ được chia sẻ
Người dùng có thể so sánh lịch để lên lịch các cuộc họp và có thể truy nhập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và chức năng đại diện.
Đã bao gồm
Ứng dụng dành cho Outlook
Người dùng có thể mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng với một mô hình mở rộng cho phép truy nhập phần bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App.
Đã bao gồm
Bảo mật
Mọi hộp thư được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
Đã bao gồm
Lưu trữ Tại chỗ
Giảm tình trạng lộn xộn của hộp thư đến bằng cách tự động di chuyển các thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại chỗ.
Đã bao gồm
Giữ Nội dung Gốc
Sử dụng Giữ Nội dung Gốc để duy trì các mục hộp thư đã xóa và sửa đổi từ các hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đã bao gồm
Dung lượng lưu trữ không giới hạn
Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).
Đã bao gồm
Thư thoại được lưu trữ
Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và chức năng tự động tham gia của công ty.
Đã bao gồm
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Kiểm soát dữ liệu kinh doanh nhạy cảm bằng các chính sách DLP cài sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.
Đã bao gồm

{"pmgControls":[

{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},

{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}