Exchange

So sánh các phiên bản Exchange Server

Bảng dưới đây thể hiện những tính năng mới hoặc được cải thiện trong Exchange Server 2013 so với các phiên bản trước.
Exchange

So sánh các phiên bản Exchange Server

Bảng dưới đây thể hiện những tính năng mới hoặc được cải thiện trong Exchange Server 2013 so với các phiên bản trước.

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Luôn nằm trong tầm kiểm soát

Việc quản trị được đơn giản hóa
Dùng một giao diện duy nhất trên nền web với Trung tâm Quản trị Exchange cho tất cả các dịch vụ Exchange, cả tại chỗ và trực tuyến.
Một phần
Toàn bộ
Công cụ dòng lệnh mạnh mẽ và
linh hoạt
Giảm độ phức tạp bằng cách dùng mã PowerShell.
Toàn bộ
Toàn bộ
Toàn bộ
Hộp thư dung lượng lớn với chi
phí thấp
Được hỗ trợ cho hộp thư lớn hơn trong khi triển khai lưu trữ với chi phí thấp hơn.
Một phần
Toàn bộ
Toàn bộ
Quản trị dựa trên vai trò
Dùng vai trò để điều khiển truy nhập và ủy quyền nhiệm vụ.
Toàn bộ
Toàn bộ
Điện toán đám mây theo cách
bạn muốn
Triển khai hộp thư tại chỗ, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai với triển khai hỗn hợp.
Toàn bộ
Toàn bộ
Tính sẵn có được quản lý
Một giải pháp tích hợp về khả năng sẵn có cao sẽ giám sát và quản lý khả năng sẵn có của dịch vụ từ đầu đến cuối trên tất cả các vai trò và dịch vụ.
Một phần
Toàn bộ

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Email di động
Truy nhập vào email di động theo cách bạn muốn.
Toàn bộ
Toàn bộ
Toàn bộ
Outlook Web App
Nhận email trên nền web hỗ trợ truy nhập từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và trình duyệt.
Một phần
Một phần
Toàn bộ
Cảm ứng tối ưu hóa
Cảm nhận trải nghiệm email được thiết kế cho điều khiển bằng cảm ứng hoặc bằng chuột.
Toàn bộ
Thư thoại với hộp thư đến hợp nhất
Kiểm tra và phân loại thư thoại nhanh hơn với bản xem trước văn bản.
Một phần
Toàn bộ
Toàn bộ
Quản lý hộp thư đến quá tải
Dẫn hướng email dễ dàng hơn với dạng xem hội thoại, tránh tình trạng email không gửi được hoặc sai địa chỉ với Mẹo Thư, sắp xếp email với tính năng soạn thư và trả lời cùng dòng.
Một phần
Toàn bộ
Hỗ trợ ứng dụng
Dễ dàng viết ứng dụng cho Outlook và Outlook Web App với công nghệ web, sau đó điều khiển và triển khai ứng dụng đó từ trong Exchange.
Toàn bộ
Tích hợp SharePoint
Truy nhập vào thông tin dự án từ SharePoint và Exchange, tất cả từ bên trong Outlook, bằng các hộp thư của site.
Toàn bộ

Bảo vệ tổ chức của bạn

Bảo vệ chống thư rác và phần
mềm xấu
Nhiều điểm tích hợp bảo vệ dữ liệu và tin nhắn của bạn.
Toàn bộ
Toàn bộ
Toàn bộ
Bảo vệ thông tin doanh nghiệp
Đảm bảo an toàn cho dữ liệu với cảnh báo, chặn tin nhắn, mã hóa và Quản lý Quyền Thông tin (IRM).
Một phần
Toàn bộ
Toàn bộ
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Dùng DLP cài sẵn để xác định, theo dõi và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và thông báo cho người dùng về vi phạm chính sách trước khi gửi email.
Toàn bộ
Lưu trữ và lưu giữ tại chỗ
Tự động lưu giữ dữ liệu dựa trên chính sách hoặc các yêu cầu kinh doanh và lưu trữ nội dung cũ hơn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ để đơn giản hóa sự tuân thủ.
Một phần
Toàn bộ
Toàn bộ
Quản lý Khám phá Điện tử
Dùng một giao diện duy nhất để tìm kiếm hộp thư Exchange, trang SharePoint và các cuộc hội thoại Skype for Business của bạn.
Một phần
Một phần
Toàn bộ
HiệnẨn

Exchange Server 2007

Luôn nằm trong tầm kiểm soát

Việc quản trị được đơn giản hóa
Dùng một giao diện duy nhất trên nền web với Trung tâm Quản trị Exchange cho tất cả các dịch vụ Exchange, cả tại chỗ và trực tuyến.
Công cụ dòng lệnh mạnh mẽ và linh hoạt
Giảm độ phức tạp bằng cách dùng mã PowerShell.
Toàn bộ
Hộp thư dung lượng lớn với chi phí thấp
Được hỗ trợ cho hộp thư lớn hơn trong khi triển khai lưu trữ với chi phí thấp hơn.
Một phần
Quản trị dựa trên vai trò
Dùng vai trò để điều khiển truy nhập và ủy quyền nhiệm vụ.
Điện toán đám mây theo cách bạn muốn
Triển khai hộp thư tại chỗ, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai với triển khai hỗn hợp.
Tính sẵn có được quản lý
Một giải pháp tích hợp về khả năng sẵn có cao sẽ giám sát và quản lý khả năng sẵn có của dịch vụ từ đầu đến cuối trên tất cả các vai trò và dịch vụ.

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Email di động
Truy nhập vào email di động theo cách bạn muốn.
Toàn bộ
Outlook Web App
Nhận email trên nền web hỗ trợ truy nhập từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và trình duyệt.
Một phần
Cảm ứng tối ưu hóa
Cảm nhận trải nghiệm email được thiết kế cho điều khiển bằng cảm ứng hoặc bằng chuột.
Thư thoại với hộp thư đến hợp nhất
Kiểm tra và phân loại thư thoại nhanh hơn với bản xem trước văn bản.
Một phần
Quản lý hộp thư đến quá tải
Dẫn hướng email dễ dàng hơn với dạng xem hội thoại, tránh tình trạng email không gửi được hoặc sai địa chỉ với Mẹo Thư, sắp xếp email với tính năng soạn thư và trả lời cùng dòng.
Hỗ trợ ứng dụng
Dễ dàng viết ứng dụng cho Outlook và Outlook Web App với công nghệ web, sau đó điều khiển và triển khai ứng dụng đó từ trong Exchange.
Tích hợp SharePoint
Truy nhập vào thông tin dự án từ SharePoint và Exchange, tất cả từ bên trong Outlook, bằng các hộp thư của site.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu
Nhiều điểm tích hợp bảo vệ dữ liệu và tin nhắn của bạn.
Toàn bộ
Bảo vệ thông tin doanh nghiệp
Đảm bảo an toàn cho dữ liệu với cảnh báo, chặn tin nhắn, mã hóa và Quản lý Quyền Thông tin (IRM).
Một phần
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Dùng DLP cài sẵn để xác định, theo dõi và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và thông báo cho người dùng về vi phạm chính sách trước khi gửi email.
Lưu trữ và lưu giữ tại chỗ
Tự động lưu giữ dữ liệu dựa trên chính sách hoặc các yêu cầu kinh doanh và lưu trữ nội dung cũ hơn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ để đơn giản hóa sự tuân thủ.
Một phần
Quản lý Khám phá Điện tử
Dùng một giao diện duy nhất để tìm kiếm hộp thư Exchange, trang SharePoint và các cuộc hội thoại Skype for Business của bạn.
Một phần
HiệnẨn

Exchange Server 2010

Luôn nằm trong tầm kiểm soát

Việc quản trị được đơn giản hóa
Dùng một giao diện duy nhất trên nền web với Trung tâm Quản trị Exchange cho tất cả các dịch vụ Exchange, cả tại chỗ và trực tuyến.
Một phần
Công cụ dòng lệnh mạnh mẽ và linh hoạt
Giảm độ phức tạp bằng cách dùng mã PowerShell.
Toàn bộ
Hộp thư dung lượng lớn với chi phí thấp
Được hỗ trợ cho hộp thư lớn hơn trong khi triển khai lưu trữ với chi phí thấp hơn.
Toàn bộ
Quản trị dựa trên vai trò
Dùng vai trò để điều khiển truy nhập và ủy quyền nhiệm vụ.
Toàn bộ
Điện toán đám mây theo cách bạn muốn
Triển khai hộp thư tại chỗ, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai với triển khai hỗn hợp.
Toàn bộ
Tính sẵn có được quản lý
Một giải pháp tích hợp về khả năng sẵn có cao sẽ giám sát và quản lý khả năng sẵn có của dịch vụ từ đầu đến cuối trên tất cả các vai trò và dịch vụ.
Một phần

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Email di động
Truy nhập vào email di động theo cách bạn muốn.
Toàn bộ
Outlook Web App
Nhận email trên nền web hỗ trợ truy nhập từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và trình duyệt.
Một phần
Cảm ứng tối ưu hóa
Cảm nhận trải nghiệm email được thiết kế cho điều khiển bằng cảm ứng hoặc bằng chuột.
Thư thoại với hộp thư đến hợp nhất
Kiểm tra và phân loại thư thoại nhanh hơn với bản xem trước văn bản.
Toàn bộ
Quản lý hộp thư đến quá tải
Dẫn hướng email dễ dàng hơn với dạng xem hội thoại, tránh tình trạng email không gửi được hoặc sai địa chỉ với Mẹo Thư, sắp xếp email với tính năng soạn thư và trả lời cùng dòng.
Một phần
Hỗ trợ ứng dụng
Dễ dàng viết ứng dụng cho Outlook và Outlook Web App với công nghệ web, sau đó điều khiển và triển khai ứng dụng đó từ trong Exchange.
Tích hợp SharePoint
Truy nhập vào thông tin dự án từ SharePoint và Exchange, tất cả từ bên trong Outlook, bằng các hộp thư của site.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu
Nhiều điểm tích hợp bảo vệ dữ liệu và tin nhắn của bạn.
Toàn bộ
Bảo vệ thông tin doanh nghiệp
Đảm bảo an toàn cho dữ liệu với cảnh báo, chặn tin nhắn, mã hóa và Quản lý Quyền Thông tin (IRM).
Toàn bộ
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Dùng DLP cài sẵn để xác định, theo dõi và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và thông báo cho người dùng về vi phạm chính sách trước khi gửi email.
Lưu trữ và lưu giữ tại chỗ
Tự động lưu giữ dữ liệu dựa trên chính sách hoặc các yêu cầu kinh doanh và lưu trữ nội dung cũ hơn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ để đơn giản hóa sự tuân thủ.
Toàn bộ
Quản lý Khám phá Điện tử
Dùng một giao diện duy nhất để tìm kiếm hộp thư Exchange, trang SharePoint và các cuộc hội thoại Skype for Business của bạn.
Một phần
HiệnẨn

Exchange Server 2013

Luôn nằm trong tầm kiểm soát

Việc quản trị được đơn giản hóa
Dùng một giao diện duy nhất trên nền web với Trung tâm Quản trị Exchange cho tất cả các dịch vụ Exchange, cả tại chỗ và trực tuyến.
Toàn bộ
Công cụ dòng lệnh mạnh mẽ và linh hoạt
Giảm độ phức tạp bằng cách dùng mã PowerShell.
Toàn bộ
Hộp thư dung lượng lớn với chi phí thấp
Được hỗ trợ cho hộp thư lớn hơn trong khi triển khai lưu trữ với chi phí thấp hơn.
Toàn bộ
Quản trị dựa trên vai trò
Dùng vai trò để điều khiển truy nhập và ủy quyền nhiệm vụ.
Toàn bộ
Điện toán đám mây theo cách bạn muốn
Triển khai hộp thư tại chỗ, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai với triển khai hỗn hợp.
Toàn bộ
Tính sẵn có được quản lý
Một giải pháp tích hợp về khả năng sẵn có cao sẽ giám sát và quản lý khả năng sẵn có của dịch vụ từ đầu đến cuối trên tất cả các vai trò và dịch vụ.
Toàn bộ

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Email di động
Truy nhập vào email di động theo cách bạn muốn.
Toàn bộ
Outlook Web App
Nhận email trên nền web hỗ trợ truy nhập từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và trình duyệt.
Toàn bộ
Cảm ứng tối ưu hóa
Cảm nhận trải nghiệm email được thiết kế cho điều khiển bằng cảm ứng hoặc bằng chuột.
Toàn bộ
Thư thoại với hộp thư đến hợp nhất
Kiểm tra và phân loại thư thoại nhanh hơn với bản xem trước văn bản.
Toàn bộ
Quản lý hộp thư đến quá tải
Dẫn hướng email dễ dàng hơn với dạng xem hội thoại, tránh tình trạng email không gửi được hoặc sai địa chỉ với Mẹo Thư, sắp xếp email với tính năng soạn thư và trả lời cùng dòng.
Toàn bộ
Hỗ trợ ứng dụng
Dễ dàng viết ứng dụng cho Outlook và Outlook Web App với công nghệ web, sau đó điều khiển và triển khai ứng dụng đó từ trong Exchange.
Toàn bộ
Tích hợp SharePoint
Truy nhập vào thông tin dự án từ SharePoint và Exchange, tất cả từ bên trong Outlook, bằng các hộp thư của site.
Toàn bộ

Bảo vệ tổ chức của bạn

Bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu
Nhiều điểm tích hợp bảo vệ dữ liệu và tin nhắn của bạn.
Toàn bộ
Bảo vệ thông tin doanh nghiệp
Đảm bảo an toàn cho dữ liệu với cảnh báo, chặn tin nhắn, mã hóa và Quản lý Quyền Thông tin (IRM).
Toàn bộ
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Dùng DLP cài sẵn để xác định, theo dõi và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và thông báo cho người dùng về vi phạm chính sách trước khi gửi email.
Toàn bộ
Lưu trữ và lưu giữ tại chỗ
Tự động lưu giữ dữ liệu dựa trên chính sách hoặc các yêu cầu kinh doanh và lưu trữ nội dung cũ hơn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ để đơn giản hóa sự tuân thủ.
Toàn bộ
Quản lý Khám phá Điện tử
Dùng một giao diện duy nhất để tìm kiếm hộp thư Exchange, trang SharePoint và các cuộc hội thoại Skype for Business của bạn.
Toàn bộ
Một phần:
Một phần
Toàn bộ:
Toàn bộ
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}