Làm việc thông minh hơn ở mọi nơi

Microsoft Exchange cho phép bạn thực hiện nhiều việc hơn với trải nghiệm email phong phú cấp doanh nghiệp trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn và web.

  • Tận hưởng những khả năng email doanh nghiệp với hộp thư lớn hơn và đáng tin cậy hơn
  • Trải nghiệm cộng tác tốt hơn với tính năng chia sẻ tài liệu
  • Bổ sung các tính năng lưu trữ, bảo mật và tuân thủ nâng cao