Exchange

Làm việc thông minh hơn với email và lịch cấp doanh nghiệp

Thích ứng với phong cách làm việc của bạn

Exchange giúp bạn cộng tác trên các tài liệu quan trọng và cung cấp cho bạn hộp thư đến ưu tiên để ưu tiên những thư quan trọng, cũng như thích ứng với kiểu làm việc của bạn, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.

Exchange 2016 on a Windows tablet PC

Hộp thư đến thông minh

Nhận quyền truy nhập vào hộp thư đến cá nhân hóa hơn với các tính năng hữu ích cùng cách thức xem và tương tác với email thông minh hơn, khoa học hơn. Các cải tiến về tìm kiếm mang lại cho bạn kết quả hoàn thiện hơn và nhanh hơn. Với Phần bổ trợ, bạn có được khả năng mở rộng và tùy chỉnh mạnh mẽ, giúp kết nối bạn với các dịch vụ hiện đại và các ứng dụng dòng nghiệp vụ nội bộ.

a closeup of an Exchange 2016 inbox

Khả năng lập lịch mạnh mẽ

Sắp xếp thời gian của bạn với hệ thống lập lịch cung cấp nhiều tính năng ngoài việc lên lịch cơ bản cho các cuộc hẹn và cam kết. Tự động ghi lại các sự kiện từ email, như các chuyến bay và đặt chỗ khách sạn, đồng thời, nhận các đề xuất về địa điểm họp dựa trên vị trí của bạn.

An Exchange calendar that shows flight details and other appointments and events

Khám phá nhiều hơn với Exchange

Thư viện Năng suất của FastTrack

Tận dụng mọi cách mà Office 365 có thể giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc hiệu quả hơn.

Trợ lý Triển khai Exchange Server

Sử dụng công cụ đơn giản này để nhận trợ giúp triển khai bạn cần.

Thư viện Kỹ thuật Exchange

Tìm hiểu tường tận về Exchange bằng cách truy nhập thư viện kỹ thuật Exchange.


Đọc thêm về các dịch vụ email doanh nghiệp

Các dịch vụ lưu trữ email chuyên nghiệp dành cho công ty chuyên nghiệp của bạn
Lập kế hoạch cho một tương lai bảo mật của công ty bạn
Tìm tính năng dịch vụ email phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ bảo mật email

Khám phá thêm các cách Exchange có thể trợ giúp doanh nghiệp của bạn

Đưa email của bạn lên cấp doanh nghiệp

Theo dõi Exchange

Social_Twitter
Theo dõi Exchange trên Twitter
Icon Exchange Blog
Blog Exchange
Microsoft Exchange Server 2019 là phiên bản mới nhất của Exchange. Các phiên bản trước đây gồm có Exchange 2016, Exchange 2013, Exchange 2010 và Exchange 2007.