{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}

Câu hỏi thường gặp về Exchange

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Exchange, trong đó có Exchange Online, Exchange Server 2013 và Exchange Online Protection.

Kiến trúc
FAST được tích hợp riêng vào Exchange làm công cụ tìm kiếm nên bạn không phải mua giấy phép riêng để sử dụng các tính năng lập chỉ mục và tìm kiếm mạnh mẽ mà công nghệ FAST cung cấp.
Máy chủ Exchange 2010 Edge được hỗ trợ nếu tổ chức của bạn muốn bảo vệ Edge trong môi trường Exchange mới.
Tuân thủ
Có. Bạn có thể sử dụng Trung tâm eDiscovery để tìm kiếm trên email, các mục lịch, liên hệ, tin nhắn tức thời và tài liệu mà không ảnh hưởng đến năng suất của người dùng.
Giữ Tại chỗ Dựa theo Thời gian cho phép bạn giữ lại dữ liệu email một cách bất biến trong khoảng thời gian mà bạn chỉ định. Điều này cho phép các tổ chức đáp ứng nhu cầu quản lý bên trong và bên ngoài về bảo toàn dữ liệu.
Giữ Tại chỗ dựa trên Truy vấn cung cấp khả năng chọn chi tiết mục nào nên được bảo toàn và mục nào có thể được khử bỏ.
Tính năng quản lý
Bạn có thể quản lý các tính năng mạnh mẽ, chẳng hạn như Phòng ngừa Mất Dữ liệu (DLP), các ứng dụng Outlook và hộp thư của site từ Trung tâm Quản trị Exchange, một giao diện quản trị dựa trên web. Giao diện hợp lý hóa và trực quan này giúp bạn quản lý hiệu quả Exchange, phân công công việc và tập trung vào phát triển doanh nghiệp. Bạn cũng có thể thực hiện và script công việc quản lý bằng Windows PowerShell.
Có. Nếu cần nâng cấp, bạn có thể chuyển tài khoản của bạn sang một trong các gói Office 365 Enterprise cùng trong một dòng dịch vụ như các gói độc lập Exchange Online. Nếu muốn chuyển sang dòng dịch vụ khác, ví dụ gói Doanh nghiệp Nhỏ hoặc Quy mô trung bình, trước tiên bạn phải hủy tài khoản Exchange Online rồi đăng ký tài khoản khác. Tìm hiểu thêm về việc nâng cấp các gói Office 365.
Lưu ý rằng khi nâng cấp tài khoản của bạn, tên miền của bạn sẽ được chuyển cho tài khoản mới, bất kể bạn đã dùng tên miền riêng của bạn cho tài khoản đó hoặc đã thiết đặt một tên miền khi tạo tài khoản Exchange Online của bạn.
Tính di động
Có. Exchange đã tạo tiêu chuẩn phổ biến để đồng bộ hóa email trên thiết bị di động – Exchange ActiveSync. Ngoài ra, Exchange còn cung cấp trải nghiệm Outlook Web App tuyệt vời hoạt động với các thiết bị hỗ trợ trình duyệt web nên người dùng thiết bị di động của bạn có thể truy nhập email của họ bằng nhiều cách dễ dàng.
Có. Exchange cung cấp các tính năng quét từ xa cho những thiết bị kết nối với Exchange ActiveSync. Đối với những tổ chức muốn đảm bảo không có dữ liệu nào được lưu trữ bên ngoài tổ chức của họ, Outlook Web App cung cấp trải nghiệm được thiết kế để truy nhập trình duyệt web không lưu trữ dữ liệu của tổ chức trên thiết bị di động.
Bảo mật
Các tính năng Phòng ngừa Mất Dữ liệu (DLP) xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu. Exchange cung cấp các chính sách DLP tích hợp sẵn được dựa trên các tiêu chuẩn quản lý và phân loại, chẳng hạn như PII và PCI, và có thể mở rộng để hỗ trợ các chính sách khác quan trọng với doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, các Mẹo Chính sách mới trong Outlook còn thông báo cho người dùng về các vi phạm chính sách trước khi dữ liệu nhạy cảm được gửi. Các tính năng này giúp bạn giữ an toàn cho tổ chức khỏi tình trạng người dùng gửi nhầm thông tin nhạy cảm của công ty tới những người không được phép xem thông tin đó.
Exchange cung cấp một dịch vụ dựa trên Internet có chức năng bảo vệ email đến và đi của tổ chức khỏi spam, vi-rút, scam lừa đảo và các vi phạm về chính sách email. Các SLA được hỗ trợ tài chính chứng thực cho chất lượng cao của dịch vụ. Exchange Server 2013 còn bao gồm tính năng bảo vệ chống vi-rút tích hợp sẵn.
Xã hội
Có. Exchange có thể kết nối với các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như mạng xã hội, để tập hợp tất cả thông tin liên hệ của bạn vào một nơi. Exchange thậm chí còn xóa các mục nhập trùng lặp và giúp bạn củng cố thông tin để các thẻ liên hệ của bạn cập nhật hơn đồng thời làm cho danh sách của bạn gọn gàng hơn.
Truy nhập Web
Có. Outlook Web App hoạt động với các trình duyệt hiện đại, trong đó có Internet Explorer, Safari, Chrome và Firefox. Ngoài ra, Outlook Web App đã được viết lại để có thiết kế cảm ứng sao cho máy tính bảng và các thiết bị thông minh cũng nhận được trải nghiệm Outlook Web App tuyệt vời.
Có, mô hình phát triển ứng dụng cho phép nhà phát triển viết những ứng dụng có thể nổi lên trong nhiều ứng dụng khách. Do vậy, người quản trị có thể quản lý, triển khai và truy nhập các ứng dụng mới dành cho Outlook của bạn để người dùng có thể xem và sử dụng trong cả Outlook và Outlook Web App.