Exchange

Các tính năng hàng đầu của Exchange

Tăng năng suất người dùng và giữ cho tổ chức của bạn an toàn đồng thời duy trì sự kiểm soát mà bạn cần.
Cận cảnh trang trong Trung tâm quản trị Exchange, nơi bạn quản lý hệ thống email của mình.

Luôn nằm trong tầm kiểm soát

Exchange giúp bạn điều chỉnh giải pháp của bạn dựa trên các nhu cầu đặc thù của bạn và đảm bảo việc liên lạc của bạn luôn sẵn sàng, trong khi bạn luôn có khả năng kiểm soát. Chuyển lên điện toán đám mây nhanh chóng, triển khai tại chỗ hoặc quản lý triển khai kết hợp cả hộp thư trực tuyến và hộp thư tại chỗ. Quản lý các chức năng mạnh mẽ, bao gồm ngăn mất dữ liệu và các hộp thư của site, từ Trung tâm quản trị Exchange trên nền web dễ sử dụng. Quyền truy nhập dựa trên vai trò giúp bạn quản lý Exchange hiệu quả và ủy quyền nhiệm vụ. Với tính năng lưu trữ Exchange, hộp thư lớn và chính sách lưu trữ, người dùng của bạn có thể lưu giữ những dữ liệu quan trọng vào một nơi và bạn có thể kiểm soát nhu cầu lưu trữ và tuân thủ của mình.
Cận cảnh hộp thư đến của người dùng trong Outlook Web App được hỗ trợ bởi Exchange.

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Exchange giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn bằng cách giúp họ quản lý khối lượng thông tin liên lạc ngày càng tăng trên nhiều thiết bị và cùng nhau làm việc hiệu quả hơn theo nhóm. Với hộp thư đến gọn gàng tập trung vào những thông tin liên quan và quan trọng, người dùng có thể làm được nhiều việc hơn và nhanh chóng hơn. Nâng cao cộng tác với Hộp thư của site cho phép người dùng làm việc nhanh hơn theo nhóm mình tham gia và chia sẻ thông tin dễ dàng. SharePoint cung cấp các chức năng đồng tác giả, lưu trữ tài liệu và lập phiên bản, trong khi Exchange xử lý việc nhắn tin. Đơn giản hóa việc liên lạc nhờ tùy chỉnh Exchange bằng cách tích hợp các ứng dụng trên nền web dành cho Outlook và Outlook Web App. Đăng nhập đơn vào nhiều ứng dụng giảm sự phức tạp cho người dùng.
Cận cảnh hộp thư đến của người dùng trong Outlook Web App được hỗ trợ bởi Exchange.
Cận cảnh Mẹo Chính sách trong một email giúp ngăn gửi thông tin nhạy cảm.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Exchange giúp bảo vệ việc trao đổi thông tin kinh doanh và các thông tin nhạy cảm, đơn giản hóa việc tuân thủ nội bộ và tuân thủ quy định. Các tính năng chống virus, thư rác, tấn công lừa đảo được cài sẵn giúp tích cực bảo vệ thông tin liên lạc của bạn. Các tính năng ngăn mất dữ liệu giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu và Mẹo Chính sách trong Outlook thông báo cho người dùng về các vi phạm chính sách trước khi gửi dữ liệu nhạy cảm. Chuyên viên bộ phận tuân thủ của bạn có thể chạy Khám phá Điện tử Tại chỗ trong Exchange, SharePoint và Skype for Business từ Trung tâm Khám phá Điện tử để xác định, lưu giữ và phân tích dữ liệu của tổ chức. Dữ liệu luôn nằm ở nơi lưu trữ tại chỗ nên bạn không bao giờ phải quản lý một kho dữ liệu riêng biệt.
{"pmgControls": [{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}