Các tính năng hàng đầu của Exchange

Tăng năng suất người dùng và giữ an toàn cho tổ chức của bạn, đồng thời duy trì sự kiểm soát mà bạn cần.

Dùng thử hoặc mua
Một trang trong Trung tâm quản trị Exchange, nơi bạn quản lý hệ thống email của mình.

Duy trì kiểm soát

Exchange giúp bạn điều chỉnh giải pháp của mình dựa trên các nhu cầu đặc thù và đảm bảo việc liên lạc của bạn luôn sẵn sàng, đồng thời, bạn luôn duy trì khả năng kiểm soát. Nhanh chóng chuyển sang đám mây, triển khai tại chỗ hoặc quản lý triển khai kết hợp với các hộp thư trực tuyến và tại chỗ. Quản lý những chức năng mạnh mẽ, bao gồm ngăn mất dữ liệu và Nhóm Office 365 Mách nước kèm theo các yêu cầu về Nhóm Office 365, từ Trung tâm quản trị Exchange nền web dễ sử dụng. Truy nhập dựa trên vai trò giúp bạn quản lý Exchange hiệu quả và phân công tác vụ. Với tính năng lưu trữ Exchange, hộp thư lớn và chính sách duy trì, người dùng của bạn có thể lưu giữ dữ liệu quan trọng ở cùng một nơi, đồng thời, bạn có thể kiểm soát các nhu cầu lưu trữ và tuân thủ của mình.

Cận cảnh hộp thư đến của người dùng trong Outlook trên web, hoạt động trên nền tảng Exchange.

Làm được nhiều việc hơn trên mọi thiết bị

Exchange giúp bạn làm việc hiệu quả hơn bằng cách giúp bạn quản lý khối lượng thông tin liên lạc ngày càng tăng trên nhiều thiết bị và cùng nhau làm việc hiệu quả hơn theo nhóm. Với hộp thư đến tập trung vào các thư liên quan và quan trọng, đồng thời, thiết lập các quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc, bạn có thể hoàn thành được nhiều việc hơn, nhanh hơn. Đơn giản hóa và tăng cường cộng tác với Nhóm Office 365 Mách nước kèm theo các yêu cầu đối với Nhóm Office 365, giúp kết nối mọi người, thông tin và công cụ bạn cần để giúp các bạn cùng nhau hoàn thành được nhiều việc hơn. Với hộp thư đến, lịch và cuộc hội thoại nhóm, nhóm của bạn có thể tự sắp xếp và duy trì tiến độ công việc. Việc chia sẻ tệp cho nhóm trở nên dễ dàng với OneDrive for Business—bạn có thể đồng tác giả trong thời gian thực và khi một tệp được cập nhật, mọi thành viên nhóm đều tự động được thông báo. Truy nhập nội dung, cuộc hội thoại, tác vụ hoặc lịch biểu từ thiết bị của bạn, bằng cách sử dụng ứng dụng Outlook for iOS và Outlook for Android hoặc Outlook trên web.

Mẹo Chính sách trong email giúp ngăn gửi thông tin nhạy cảm.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Exchange giúp bảo vệ liên lạc doanh nghiệp và thông tin nhạy cảm, đơn giản hóa việc tuân thủ nội bộ và quy định. Các lớp bảo vệ tích hợp giúp chủ động chống lại virus, thư rác và cuộc tấn công giả mạo để bảo vệ các liên lạc của bạn. Các tính năng ngăn mất dữ liệu giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu, cùng các Mẹo Chính sách trong Outlook thông báo cho người dùng về các vi phạm chính sách trước khi dữ liệu nhạy cảm được gửi đi. Chuyên viên bộ phận tuân thủ có thể chạy tính năng Khám phá Điện tử Tại chỗ trên khắp Exchange, SharePoint và Skype for Business từ Trung tâm Khám phá Điện tử Mách nước về tính khả dụng của Khám phá Điện tử trong một số gói Office 365 chọn lọc để xác định, duy trì và phân tích dữ liệu tổ chức của bạn. Dữ liệu luôn được duy trì tại chỗ nên bạn không bao giờ phải quản lý kho lưu trữ dữ liệu riêng.

iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.