Câu hỏi thường gặp về việc cấp phép Exchange


Mục Câu hỏi thường gặp sau đây sẽ giải đáp các câu hỏi phổ biến về việc cấp phép Exchange.

Chuyển đổi giữa các phiên bản Exchange Server

|

Không, mọi Exchange CAL kể từ sau Exchange Server 2003 đều không còn tích hợp giấy phép máy khách Outlook và bạn phải mua riêng giấy phép này cho Exchange Server 2019. Exchange Server 2019 Standard CAL mang tới cho bạn quyền truy nhập email, lịch, danh bạ và tác vụ qua Outlook trên web hoặc qua Exchange ActiveSync trên thiết bị di động.

Giá cả và việc cấp phép máy chủ

|

Không. Có thể sử dụng cả Standard CAL và Enterprise CAL với một trong hai phiên bản máy chủ.

Mỗi phiên bản chạy của Exchange Server 2019 sẽ cần có một giấy phép máy chủ—bất kể phiên bản đó vốn được cài đặt trên máy thực hay máy ảo. Tìm hiểu thêm về hỗ trợ trực quan hóa.

Không. Người dùng bên ngoài không cần phải có CAL để truy nhập Exchange Server 2019; quyền truy nhập vào chức năng tiêu chuẩn của Exchange dành cho người dùng bên ngoài được tích hợp với chính giấy phép Exchange Server 2019.

Khách hàng vẫn có thể cấp phép Exchange Server 2019 với CAL cho mỗi người dùng hoặc mỗi thiết bị. Nếu một vài người dùng cùng sử dụng một máy tính và từng người không truy nhập máy chủ Exchange từ các vị trí khác, như PC tại nhà thì họ có thể được cấp phép với CAL cho một thiết bị.

Có. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Các điều kiện tiên quyết của Exchange Server 2019.

Khách hàng có thể mua các tính năng Hộp thư lưu trữ tại chỗ và Giữ nội dung gốc thông qua Exchange Online Archiving for Exchange Server và họ có thể nhận tính năng bảo mật nâng cao thông qua Exchange Online Protection. Mọi tính năng cao cấp khác đều chỉ sẵn có thông qua Enterprise CAL hoặc E-CAL Suite.

Đúng. Khách hàng sẽ được tính phí thường niên cho đăng ký Exchange Online Protection để bảo vệ người dùng khỏi vi-rút và thư rác, cũng như Ngăn Mất Dữ liệu (DLP) trong Exchange Online (gọi chung là “Dịch vụ”). Khách hàng cũng có thể chọn mua Exchange Enterprise CAL không kèm theo Dịch vụ nếu họ không cần tới DLP hoặc chức năng bảo vệ chống vi-rút và chống thư rác.

Nếu bạn đã mua với tùy chọn Mở, bạn có thể nhận Exchange Enterprise CAL kèm theo hoặc không kèm theo Dịch vụ. Nếu bạn đã mua với tùy chọn Lựa chọn, khách hàng sẽ có hai tùy chọn. Họ có thể mua Giấy phép (L-only) và nhận CAL không kèm theo Đảm bảo Phần mềm hoặc Dịch vụ. Hoặc nếu họ muốn có Đảm bảo Phần mềm (L&SA) thì họ cũng sẽ phải mua Dịch vụ.

Giá cả và việc cấp phép Exchange Online

|

Exchange Online được cấp phép thông qua một mô hình đăng ký, trong đó, mỗi người dùng sẽ cần có một Giấy phép đăng ký người dùng (USL). Có ba loại đăng ký: Exchange Online Kiosk, Exchange Online Plan 1 và Exchange Online Plan 2. Bạn có thể mua riêng những đăng ký này hoặc mua dưới dạng một phần trong gói Office 365 tích hợp SharePoint Online, Skype for Business Online và Office ProPlus.

Để so sánh các gói khác nhau, xem mục So sánh các gói Exchange Online. Hoặc để biết thêm chi tiết, xem mục Mô tả dịch vụ Exchange Online.

Không. Hộp thư tài nguyên, bao gồm Hộp thư phòng và Hộp thư thiết bị, là những loại hộp thư đặc biệt được cung cấp miễn phí kèm theo Exchange Online. Không có giới hạn nào về số lượng đăng ký phòng hội thảo.

Không. Hộp thư chung không có thông tin xác thực đăng nhập nên chỉ những người dùng được cấp phép đã được cấp quyền truy nhập đại diện (quyền đầy đủ đối với hộp thư, gửi với tư cách hoặc gửi thay mặt) mới có thể truy nhập.
Hộp thư chung không bao gồm các chức năng lưu trữ cá nhân hoặc lưu giữ pháp lý. Nếu cần các tính năng này, bạn có thể mua Exchange Online Plan 1 hoặc Plan 2, rồi gán gói đó cho hộp thư chung.
Không có giới hạn nào về số lượng hộp thư dùng chung mặc dù kích cỡ được giới hạn đến 50 GB. Nếu bạn cần có một hộp thư dùng chung lớn hơn 50 GB, sẽ cần gán giấy phép Exchange Online Plan 2 cho hộp thư đó.

Bạn phải gán hộp thư chung cho đăng ký Exchange Online Plan 1 kèm theo Exchange Online Archiving hoặc cho đăng ký Exchange Online Plan 2 để bật tính năng Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ. Bạn không thể sử dụng hộp thư chung để lưu trữ email cho tổ chức, ngoại trừ với những thư đã được gửi từ hộp thư chung hoặc được hộp thư chung nhận.
Bạn chỉ có thể sử dụng Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ để lưu trữ thư cho một người dùng hoặc thực thể đã được áp dụng giấy phép. Không được phép sử dụng Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ làm phương tiện lưu trữ thư từ nhiều người dùng hoặc thực thể. Ví dụ: người quản trị CNTT không thể tạo hộp thư chung và cho phép người dùng sao chép (qua quy tắc CC hoặc Truyền dẫn) hộp thư chung để phục vụ cho mục đích lưu trữ rõ ràng.

Bạn phải gán hộp thư chung cho đăng ký Exchange Online Plan 2 để bật tính năng Giữ Nội dung Gốc.

Có, những hộp thư này cũng cần đăng ký. Loại đăng ký có thể là Exchange Online Kiosk hoặc Exchange Online Plan 1 hay Plan 2.

Không. Để biết thêm thông tin về Hộp thư lưu kết quả tìm kiếm, hãy xem mục Tạo hộp thư lưu kết quả tìm kiếm để lưu trữ kết quả tìm kiếm.

Hộp thư thư mục công cộng được cung cấp cho người dùng có đăng ký Exchange Online Plan 1 và Plan 2. Hộp thư này không được cung cấp cho người dùng Exchange Online Kiosk.

Không. Không được phép sử dụng các quy tắc ghi nhật ký, truyền dẫn hay tự động chuyển tiếp để sao chép thư vào một hộp thư Exchange Online cho mục đích chuyển phát kép. Để bảo lưu thư, bạn phải đưa nội dung người dùng vào Giữ Nội dung Gốc hoặc ghi nhật ký thư vào một đích nhật ký bên ngoài.

Không có giới hạn nào cho chính sách thời lượng lưu giữ. Bạn có thể đặt thời lượng lưu giữ dựa theo nhu cầu doanh nghiệp của mình.

Tính năng Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ trong Exchange Online Plan 2 mang lại dung lượng lưu trữ dữ liệu email không giới hạn cho một người dùng. Tính năng Hộp thư lưu trữ tại chỗ có hạn mức mặc định đủ lớn cho việc sử dụng vừa phải, bao gồm cả hoạt động nhập email lịch sử của một người dùng. Trong những trường hợp hiếm khi xảy ra rằng người dùng đạt đến hạn mức này, Office 365 sẽ tự động làm tăng kích cỡ lưu trữ, nghĩa là người dùng sẽ không hết dung lượng lưu trữ hộp thư và người quản trị sẽ không yêu cầu dung lượng lưu trữ bổ sung cho lưu trữ hộp thư này.

Bạn có một số tùy chọn:
• Bạn có thể xuất dữ liệu của người dùng đó sang tệp PST và lưu trữ tại chỗ.
• Bạn có thể giữ lại dữ liệu trong hộp thư của người dùng đó bằng cách bật tính năng Giữ Nội dung Gốc cho người dùng đó và đánh dấu hộp thư là không hoạt động, như mô tả ở đây. Không cần duy trì giấy phép đăng ký người dùng đối với hộp thư không hiện hoạt.
• Nếu bạn có triển khai kết hợp của Exchange Server và Exchange Online, bạn có thể di chuyển hộp thư về tại chỗ. Tìm hiểu thêm về triển khai kết hợp tại đây.

Exchange Online Kiosk được thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Đăng ký này cung cấp 2 GB dung lượng hộp thư cho mỗi người dùng và quyền truy nhập dựa trên web thông qua Outlook trên web. Một số tính năng nhất định bị vô hiệu hóa với người dùng Kiosk, bao gồm quy tắc hộp thư đến, hộp thư thư mục công cộng và hộp thư site. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Mô tả dịch vụ Exchange Online.

Có, mọi đăng ký Exchange Online, bao gồm Exchange Online Kiosk, đều cho phép các chức năng có phạm vi trên toàn tổ chức như Khám phá Điện tử Tại Chỗ, ghi nhật ký, chính sách lưu giữ tùy chỉnh, tính năng lọc chống thư rác và chống phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.

Người dùng có hộp thư Kiosk được bảo vệ bằng SLA thời gian chạy và dự phòng địa lý tương tự như các hộp thư Exchange Online khác.

Để bật tính năng Giữ Nội dung Gốc cho hộp thư Kiosk, bạn phải nâng cấp lên Exchange Online Plan 2 hoặc mua phần bổ trợ Exchange Online Archiving for Exchange Online.

Không. Khi một người dùng được gán đăng ký Kiosk, tích hợp IM và hiện diện trong Outlook trên web sẽ bị hủy kích hoạt, ngay cả khi người dùng đó có đăng ký Skype for Business Online. Ngoài ra, do quyền truy nhập của Dịch vụ Web Exchange vào các hộp thư Kiosk bị chặn nên nhân viên Kiosk sẽ không nhận được các bản cập nhật về hiện diện nền lịch trong Skype for Business, đồng thời, thư OOF email cũng sẽ không được hiển thị. Nên gán đăng ký Exchange Online Plan 1 cho người dùng cần tới những chức năng này.

Có. Trong Cổng thông tin dịch vụ Microsoft Online, bạn có thể gán đăng ký mới cho người dùng và loại bỏ đăng kỹ cũ. Hoạt động này sẽ tự động cập nhật các chức năng của người dùng trong Exchange Online. Thủ tục mua đăng ký mới và hủy bỏ đăng ký cũ sẽ không giống nhau; hãy xem thỏa thuận giấy phép cụ thể để biết chi tiết.

Có. Trong Cổng thông tin dịch vụ Microsoft Online, bạn có thể gán đăng ký mới cho người dùng và loại bỏ đăng kỹ cũ. Hoạt động này sẽ tự động cập nhật các chức năng của người dùng trong Exchange Online. Để hoạt động chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ nhất có thể, bạn nên loại bỏ mọi Giữ Nội dung Gốc khỏi hộp thư của người dùng trước khi gán đăng ký mới cho họ. Hành vi hạ cấp diễn ra như sau:

• Dữ liệu hộp thư: Mọi dữ liệu trong hộp thư và kho lưu trữ của người dùng đều được bảo lưu. Nếu người dùng có tổng cộng hơn 50 GB dữ liệu trong hộp thư chính cùng với kho lưu trữ thì việc chuyển đổi sẽ thành công nhưng hộp thư đó sẽ không tuân thủ điều khoản cấp phép cho đến khi người dùng xóa dữ liệu vượt mức.
• Giữ Nội dung Gốc: Nếu hộp thư đang được Giữ Nội dung Gốc thì phần lưu giữ sẽ vẫn được giữ nguyên tại chỗ. Hộp thư sẽ không tuân thủ điều khoản cấp phép cho đến khi xóa xong Giữ Nội dung Gốc. Nếu đang sử dụng Directory Sync, bạn có thể xóa Giữ Nội dung Gốc bằng cách cập nhật đối tượng Active Directory cho người dùng, nếu không, bạn sẽ phải gọi cho bộ phận hỗ trợ để yêu cầu xóa chúng.
• Thư thoại được lưu trữ: Tính năng này sẽ được tự động tắt cho người dùng như một phần của việc chuyển tiếp.

Thủ tục mua đăng ký mới và hủy bỏ đăng ký cũ sẽ không giống nhau; hãy xem thỏa thuận giấy phép cụ thể để biết chi tiết.

Có. Trong Cổng thông tin dịch vụ Microsoft Online, bạn có thể gán đăng ký mới cho người dùng và loại bỏ đăng kỹ cũ. Hoạt động này sẽ tự động cập nhật các chức năng của người dùng trong Exchange Online. Để hoạt động chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ nhất có thể, bạn nên xóa các quy tắc hộp thư đến và thông báo SMS của người dùng trước khi gán đăng ký mới cho họ. Hành vi hạ cấp diễn ra như sau:

• Kích cỡ hộp thư: Nếu kích cỡ vượt quá 2 GB, sẽ không thực hiện được hành động này.
• Quy tắc hộp thư đến: Các quy tắc hộp thư đến hiện có được giữ nguyên nhưng không chỉnh sửa được. Bạn có thể gọi đến bộ phận hỗ trợ Office 365 và yêu cầu họ thay mặt bạn xóa quy tắc của người dùng để hộp thư tuân thủ điều khoản cấp phép.
• Thông báo SMS: Các thông báo SMS hiện có được giữ nguyên nhưng bạn không thể tạo thông báo mới. Bạn có thể gọi điện đến bộ phận hỗ trợ Office 365 và yêu cầu họ xóa thông báo SMS hiện có của người dùng để hộp thư tuân thủ điều khoản cấp phép.

Thủ tục mua đăng ký mới và hủy bỏ đăng ký cũ sẽ không giống nhau; hãy xem thỏa thuận giấy phép cụ thể để biết chi tiết.

Nếu bạn không lưu trữ bất kỳ hộp thư trên các máy chủ được sử dụng để kết nối với Office 365, bạn có thể cấp phép bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn cấu hình Office 365 kết hợp (HCW). HCW xác thực đăng ký Office 365 của bạn và cài đặt giấy phép thích hợp trên các máy chủ. 

Bạn có thể sử dụng PowerShell để nhập khóa sản phẩm mới.

Bạn có thể trỏ bản ghi MX của mình tới Exchange Online trong triển khai kết hợp. Trong kịch bản này, Exchange Online Protection (EOP) cung cấp tính năng lọc chống thư rác và chống phần mềm xấu trên thư đến cho người dùng tại chỗ nên những người dùng tại chỗ này cần có đăng ký EOP.

Người dùng có giấy phép F1 không thể đặt cấu hình những người được đại diện vào hộp thư của riêng mình nhưng họ có thể truy nhập vào hộp thư khác (bao gồm hộp thư chung) và thực hiện mọi hành động được đại diện.

Tài nguyên về Exchange

Theo dõi Exchange

Theo dõi Exchange trên Twitter

Theo dõi Exchange trên Blog