Câu chuyện khách hàng của Exchange

“Trung tâm Quản trị Exchange mang lại cho chúng tôi tính linh hoạt cực lớn. Đối với một nhóm CNTT toàn cầu luôn cần sẵn sàng 24/7, cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì các thành viên nhóm có thể quản lý giải pháp từ mọi nơi”, nhận xét của Bernd Schwenk, Phó Chủ tịch phụ trách CNTT tại ADVA Optical Networking SE

Quy mô doanh nghiệp

Công nghiệp

Xóa bộ lọc
Ghi chú: Các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng có thể bằng tiếng Anh.