Exchange Server 2016

Làm việc thông minh hơn ở bất cứ đâu với email công việc trên máy chủ của riêng bạn.

Cấp phépDùng thử ngay (bằng tiếng Anh)
Tải xuống bản dùng thử miễn phí 180 ngày của Exchange Server 2016.
Một hộp thư đến email hiển thị tìm kiếm đang được thực hiện ở tất cả thư mục

Hộp thư đến thông minh hơn

Exchange 2016 giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn thông qua khả năng tìm kiếm nhanh hơn và một hộp thư đến mang tính cá nhân hóa cao hơn, hữu ích hơn và thông minh hơn.

Cửa sổ cài đặt chung của Exchange Server trong Internet Explorer

Kiến trúc được đơn giản hóa

Một kiến trúc được đơn giản hóa, vốn được tạo ra từ đám mây, kết hợp các vai trò truy nhập máy khách và hộp thư đến, nhờ đó, bạn có thể lập kế hoạch và điều chỉnh quy mô triển khai một cách dễ dàng hơn. Tồn tại song song với Exchange 2013 một cách hợp lý để giúp bạn nâng cấp dễ dàng hơn.

Cửa sổ Internet Explorer hiển thị Khám phá Điện tử tại chỗ và tính năng giữ

Bảo mật và tuân thủ

Tính năng Ngăn mất dữ liệu (DLP) ở Exchange Server 2016 bao gồm nhiều loại thông tin nhạy cảm trong hộp thư hơn. Ngoài ra, tính năng kiểm tra nâng cao còn cho phép báo cáo tốt hơn và tích hợp công cụ của bên thứ ba dễ dàng hơn.

Thư email được hiển thị cạnh ngăn xem trước tệp đính kèm tài liệu bằng cách sử dụng Word Online

Cộng tác tốt hơn

Với cách tiếp cận tệp đính kèm mới giúp loại bỏ những vấn đề về phiên bản cùng những cải tiến khác của Exchange Server 2016, bạn có thể sẽ cộng tác trên các tài liệu dễ dàng hơn.

Hộp thư đến email với thư mới xuất hiện trong ngăn xem trước

Năng suất di động

Exchange Server 2016 hỗ trợ những trải nghiệm Outlook mới nhất trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn và web để bạn làm được nhiều việc hơn, dù ở bất kỳ đâu.