Cấp phép Exchange Server 2019


Tìm hiểu về các tùy chọn cấp phép Exchange Server 2019.

Giấy phép máy chủ


Với loại giấy phép này, bạn phải gán một giấy phép cho mỗi bản phần mềm máy chủ đang được chạy. Có hai phiên bản máy chủ:

  • Tiêu chuẩn: được thiết kế cho nhu cầu về hộp thư của các tổ chức nhỏ đến vừa. Cũng phù hợp với các vai trò không phải là hộp thư trong triển khai Exchange lớn hơn. Phiên bản này hỗ trợ từ 1 đến 5 cơ sở dữ liệu hộp thư.
  • Doanh nghiệp: được thiết kế cho các tổ chức lớn hơn, có thể đòi hỏi một số lượng cơ sở dữ liệu hộp thư lớn hơn. Phiên bản này hỗ trợ từ 1 đến 100 cơ sở dữ liệu hộp thư.

Giấy phép truy nhập máy khách (CAL)


Với loại giấy phép này, sẽ cần một CAL cho mỗi người dùng hoặc thiết bị truy nhập vào phần mềm máy chủ. Có hai loại CAL cho Exchange, cả hai đều hoạt động với một trong hai phiên bản máy chủ:

  • Standard: được thiết kế nhằm giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn từ gần như mọi nền tảng, trình duyệt hay thiết bị di động, kèm theo các tính năng trong Exchange Server 2019 có thể giúp người dùng của bạn làm việc hiệu quả hơn ở mọi nơi — đồng thời giúp bảo vệ dữ liệu của tổ chức bạn. Để kích hoạt tính năng Standard CAL cho một người dùng, người dùng phải được cấp phép với Standard CAL.
  • Enterprise: được thiết kế để cho phép tổ chức giảm chi phí và độ phức tạp của việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bằng chức năng lưu trữ được tích hợp mới và các khả năng bảo vệ thông tin. Enterprise CAL được bán dưới dạng một phần bổ trợ cho Standard CAL — để kích hoạt các tính năng Enterprise CAL, người dùng phải được cấp phép một Standard CAL cộng thêm một Enterprise CAL.
Bảng sau đây cung cấp thông tin phân tích tính năng chi tiết cho từng CAL.

Email, lịch, danh bạ và tác vụ

Bao gồm tính năng này
Outlook trên web (Hỗ trợ Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari và Microsoft Edge)

Bao gồm tính năng này
Các ứng dụng cho Outlook và Outlook trên web

Bao gồm tính năng này
Hộp thư của site2

Bao gồm tính năng này
Các chức năng Kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò (RBAC)

Bao gồm tính năng này
Ghi nhật ký

Theo cơ sở dữ liệu
Giải mã nhật ký

Không bao gồm tính năng này
Chính sách duy trì

Mặc định
Hộp thư lưu trữ tại chỗ2

Không bao gồm tính năng này
Tìm kiếm nhiều hộp thư

Bao gồm tính năng này
Giữ nội dung gốc2

Không bao gồm tính năng này
Kiểm soát và bảo vệ thông tin (IPC): quy tắc bảo vệ truyền dẫn, quy tắc bảo vệ Outlook, tìm kiếm Quản lý Quyền Thông tin (IRM)

Không bao gồm tính năng này
Email, lịch, danh bạ và tác vụ

Bao gồm tính năng này
Outlook trên web (Hỗ trợ Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari và Microsoft Edge)

Bao gồm tính năng này
Các ứng dụng cho Outlook và Outlook trên web

Bao gồm tính năng này
Hộp thư của site2

Bao gồm tính năng này
Các chức năng Kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò (RBAC)

Bao gồm tính năng này
Ghi nhật ký

Theo danh sách phân phối/người dùng
Giải mã nhật ký

Bao gồm tính năng này
Chính sách duy trì

Mặc định và tùy chỉnh
Hộp thư lưu trữ tại chỗ2

Có bao gồm tính năng này
Tìm kiếm nhiều hộp thư

Bao gồm tính năng này
Giữ nội dung gốc2

Bao gồm tính năng này
Kiểm soát và bảo vệ thông tin (IPC): quy tắc bảo vệ truyền dẫn, quy tắc bảo vệ Outlook, tìm kiếm Quản lý Quyền Thông tin (IRM)

Bao gồm tính năng này

Standard CAL

Standard CAL cộng thêm Enterprise CAL1

Email, lịch, danh bạ và tác vụ
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Outlook trên web (Hỗ trợ Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari và Microsoft Edge)
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Các ứng dụng cho Outlook và Outlook trên web
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Hộp thư của site2
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Các chức năng Kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò (RBAC)
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Ghi nhật ký
Theo cơ sở dữ liệu
Theo danh sách phân phối/người dùng
Giải mã nhật ký
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Chính sách duy trì
Mặc định
Mặc định và tùy chỉnh
Hộp thư lưu trữ tại chỗ2
Không bao gồm tính năng này
Có bao gồm tính năng này
Tìm kiếm nhiều hộp thư
Bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Giữ nội dung gốc2
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
Kiểm soát và bảo vệ thông tin (IPC): quy tắc bảo vệ truyền dẫn, quy tắc bảo vệ Outlook, tìm kiếm Quản lý Quyền Thông tin (IRM)
Không bao gồm tính năng này
Bao gồm tính năng này
1Exchange Enterprise CAL khả dụng ở hai biến thể: có và không có Dịch vụ. Enterprise CAL có dịch vụ cũng bao gồm Exchange Online Protection (các dịch vụ chống phần mềm xấu và chống thư rác), cộng thêm DLP đám mây trong Office 365. Lưu ý rằng nếu bạn mua Standard CAL hoặc Enterprise CAL không có Dịch vụ, bạn cũng có thể mua Exchange Online Protection dưới dạng một gói độc lập. Dịch vụ DLP trong Office 365 sẽ không sẵn có dưới dạng gói độc lập.

2Các tính năng này có yêu cầu phiên bản Outlook cụ thể. Tìm hiểu thêm.Theo dõi Exchange 

Social_Twitter

Theo dõi Exchange trên Twitter

Icon Exchange Blog

Theo dõi Exchange trên Blog