Giấy phép máy chủ

Với loại giấy phép này, bạn phải gán một giấy phép cho mỗi bản phần mềm máy chủ đang được chạy. Có hai phiên bản máy chủ:
  • Tiêu chuẩn: được thiết kế cho nhu cầu về hộp thư của các tổ chức nhỏ đến vừa. Cũng phù hợp với các vai trò không phải là hộp thư trong triển khai Exchange lớn hơn. Phiên bản này hỗ trợ từ 1 đến 5 cơ sở dữ liệu hộp thư.
  • Doanh nghiệp: được thiết kế cho các tổ chức lớn hơn, có thể đòi hỏi một số lượng cơ sở dữ liệu hộp thư lớn hơn. Phiên bản này hỗ trợ từ 1 đến 100 cơ sở dữ liệu hộp thư.

Giấy phép truy nhập máy khách (CAL)

Với loại giấy phép này, sẽ cần một CAL cho mỗi người dùng hoặc thiết bị truy nhập vào phần mềm máy chủ. Có hai loại CAL cho Exchange, cả hai đều hoạt động với một trong hai phiên bản máy chủ:
  • Standard: được thiết kế nhằm giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn từ gần như mọi nền tảng, trình duyệt hay thiết bị di động, kèm theo các tính năng trong Exchange Server 2016 có thể giúp người dùng của bạn làm việc hiệu quả hơn ở mọi nơi—đồng thời giúp bảo vệ dữ liệu tổ chức của bạn. Để kích hoạt tính năng Standard CAL cho một người dùng, người dùng phải được cấp phép với Standard CAL.
  • Enterprise: được thiết kế để cho phép tổ chức giảm chi phí và độ phức tạp của việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bằng chức năng lưu trữ được tích hợp mới và các khả năng bảo vệ thông tin, đồng thời, cũng giúp bạn cắt giảm chi phí bằng cách thay thế hệ thống thư thoại kế thừa bằng Unified Messaging. Enterprise CAL được bán dưới dạng một phần bổ trợ cho Standard CAL—để kích hoạt các tính năng Enterprise CAL, người dùng phải được cấp phép một Standard CAL cộng thêm một Enterprise CAL.

Bảng sau đây cung cấp thông tin phân tích tính năng chi tiết cho từng CAL.

So sánh các tính năng của Standard CAL với Standard CAL cộng thêm Enterprise CAL

Tính năng

Chi tiết tính năng và nhiều thông tin khác về

chi tiết tính năng và các thông tin khác

Chi tiết tính năng và các thông tin khác về Standard cộng thêm Enterprise CALMách nước kèm theo chi tiết về những nội dung được tích hợp trong hai loại Exchange Enterprise CAL có sẵn

Tính năng

Email, lịch, danh bạ và tác vụ

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Outlook trên Web (Hỗ trợ Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari và Edge)

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Các ứng dụng cho Outlook và Outlook trên web

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng
Hộp thư site Mách nước kèm theo thông tin về các ứng dụng Office 365 dành cho thiết bị di động
Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Các chức năng Kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò (RBAC)

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Ghi nhật ký

Cho từng cơ sở dữ liệuCho từng danh sách người dùng/danh sách phân phối
Tính năng

Giải mã nhật ký

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Unified Messaging

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Chính sách duy trì

Mặc định và tùy chỉnhMặc định và tùy chỉnh
Tính năng

Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu cụ thể cho phiên bản của Outlook đối với tính năng này

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Tìm kiếm trong nhiều hộp thư

Bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Giữ Nội dung Gốc

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Ngăn Mất Dữ liệu (DLP) Mách nước kèm theo thông tin về các yêu cầu cụ thể cho phiên bản của Outlook đối với tính năng này

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
Tính năng

Kiểm soát và bảo vệ thông tin (IPC): quy tắc bảo vệ truyền dẫn, quy tắc bảo vệ Outlook, tìm kiếm Quản lý Quyền Thông tin (IRM)

Không bao gồm tính năng nàyBao gồm tính năng này
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}