Mã hóa Thư Office 365

Cung cấp khả năng liên lạc doanh nghiệp bảo mật với tính năng bảo mật nâng cao, cho phép người dùng gửi và nhận email được mã hóa dễ dàng như email thông thường trực tiếp từ máy tính của họ. Tùy chỉnh cổng thông tin xem email để nâng cao thương hiệu cho tổ chức của bạn. Bạn có thể mã hóa email mà không cần mua, đặt cấu hình hay duy trì phần cứng và phần mềm phức tạp, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư, giải phóng các nguồn lực CNTT và giảm thiểu các rủi ro khi gửi thư.

Cải thiện tính bảo mật và độ tin cậy

Mã hóa Thư Office 365 mang lại tính bảo mật và độ tin cậy nâng cao, giúp bảo vệ thông tin của bạn.

 • Gửi thư email được mã hóa đến bất kỳ ai, bất kể địa chỉ email của người nhận.
 • Mang lại khả năng mã hóa mạnh mẽ, tự động cùng cơ sở hạ tầng tiết kiệm chi phí.
 • Loại bỏ nhu cầu về chứng chỉ và sử dụng địa chỉ email của người nhận làm khóa công khai.
 • Liên lạc qua mạng có hỗ trợ TLS giúp nâng cao thêm tính bảo mật cho thư.
 • Tăng cường tính bảo mật cho các thư trả lời sau đó bằng cách mã hóa từng thư một trong chuỗi thư.

Duy trì kiểm soát

Mã hóa Thư Office 365 giúp dữ liệu của bạn luôn được an toàn, đồng thời cho phép bạn duy trì kiểm soát trong môi trường của mình.

 • Dễ dàng thiết lập mã hóa bằng cách sử dụng các quy tắc truyền dẫn hành động đơn lẻ trong Exchange.
 • Bảo vệ thông tin nhạy cảm và dữ liệu từ khi rời khỏi cổng thông tin của bạn, một cách nhất quán và tự động.
 • Tính năng mã hóa dựa trên chính sách sẽ mã hóa các thư tại cổng thông tin dựa trên các quy tắc chính sách.
 • Giúp quản lý tuân thủ bằng cách tận dụng chức năng tích hợp ngăn mất dữ liệu với hiệu suất cao.
 • Tích hợp với cơ sở hạ tầng email hiện có để giảm thiểu chi phí đầu tư vốn trả trước.
 • Phát triển thương hiệu của tổ chức bạn sử dụng văn bản tạo thương hiệu tùy chỉnh hoặc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và một logo tùy chỉnh.
Mã hóa Thư Office 365

Dễ sử dụng và duy trì

Bảo vệ email tổ chức của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.

 • Dễ dàng dẫn hướng qua thư được mã hóa với giao diện Office 365 rõ ràng.
 • Email đã mã hóa được chuyển thẳng đến hộp thư đến của người nhận và không vào dịch vụ Web.
 • Dễ dàng giải mã và đọc email mà không cần cài đặt phần mềm ứng dụng khách.
 • Đơn giản hóa quản lý người dùng giúp loại bỏ nhu cầu duy trì chứng chỉ.
 • Quy trình mã hóa vô hình đối với người gửi, họ không cần làm gì ngoài việc soạn và gửi thư như bình thường.

Dùng thử Mã hóa Thư Office 365. Bản dùng thử này cho phép bạn dùng thử các chức năng Quản lý Quyền Thông tin, cũng như các chức năng của Mã hóa Thư Office 365.

Cách mua Mã hóa Thư Office 365

Mã hóa Thư Office 365 yêu cầu bạn mua Microsoft Azure Rights Management. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Microsoft Azure Rights Management.