Mã hóa Thư Office 365

Như một phần trong các đầu tư tích hợp của chúng tôi về bảo vệ thông tin, chúng tôi sẽ giới thiệu các chức năng mã hóa email mới phong phú và bảo vệ quyền trong Mã hóa Thư Office 365 được tích hợp ở đầu Azure Information Protection. Chức năng Mã hóa Thư Office 365 mới giúp chia sẻ email được bảo vệ dễ dàng hơn với bất kỳ ai—trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Bảo vệ email nhạy cảm

Giúp giảm rủi ro vô tình tiết lộ bằng cách mã hóa và bảo vệ quyền cho thư email được gửi cả bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

 • Mới! Gửi thư được mã hóa và bảo vệ quyền cho mọi người trong và ngoài tổ chức của bạn (bao gồm người dùng Office 365, các ứng dụng email không phải Office 365 và dịch vụ email dựa trên web, chẳng hạn như Gmail.com và Outlook.com) với các mẫu Không Chuyển tiếp hoặc Dịch vụ Quản lý Quyền tùy chỉnh để kích hoạt kịch bản B2B và B2C.
 • Gửi email được mã hóa đến bất kỳ ai, bất kể địa chỉ email của họ.
 • Mang lại khả năng mã hóa mạnh mẽ, tự động với cơ sở hạ tầng tiết kiệm chi phí.
 • Loại bỏ nhu cầu về chứng chỉ và sử dụng địa chỉ email của người nhận làm khóa công khai.
 • Liên lạc thông qua mạng có hỗ trợ Transport Layer Security để tăng cường bảo mật hơn cho thư.
 • Tăng cường bảo mật cho phản hồi email bằng cách mã hóa từng thư trong chuỗi thư.

Duy trì kiểm soát

Kiểm soát dữ liệu nhạy cảm với các chính sách linh hoạt hoặc kiểm soát khách hàng không thể thức được tích hợp trong Office 365.

 • Mới! Kiểm soát người dùng cuối cho phép người dùng dễ dàng mã hóa và áp dụng các mẫu quản lý quyền.
 • Mới! Cung cấp và quản lý khóa mã hóa của riêng bạn với tính năng Mang theo Khóa của Bạn dành cho Azure Information Protection.
 • Dễ dàng quản lý dữ liệu nhạy cảm bằng quy tắc truyền dẫn Exchange cho một hành động.
 • Bảo vệ thông tin và dữ liệu nhạy cảm một cách nhất quán và tự động để không bị rời khỏi cổng kết nối của bạn.
 • Sử dụng tính năng mã hóa dựa trên chính sách để mã hóa thư tại cổng kết nối dựa trên quy tắc chính sách của bạn.

Đáp ứng nhu cầu tuân thủ dễ dàng hơn

 • Mới! Nếu bạn là người dùng Office 365, hãy gửi email được mã hóa từ thiết bị bất kỳ bằng Outlook for Windows, Outlook for Mac hoặc Outlook.com.
 • Giúp quản lý tuân thủ thông qua việc tích hợp mạnh mẽ với các chức năng ngăn mất dữ liệu.
 • Mới! Trải nghiệm đọc trong dòng gốc bằng máy khách Outlook cho người dùng Office 365.
 • Mới! Người nhận thư không phải Office 365 có thể xác thực và đọc thư được bảo vệ bằng tài khoản Google hay Yahoo dành cho người tiêu dùng của mình, ngoài Mật mã dùng Một Lần và tài khoản Microsoft.
 • Dễ dàng dẫn hướng qua thư được mã hóa với giao diện Office 365 rõ ràng.
 • Chuyển phát email đã mã hóa đến hộp thư đến của người nhận và không vào dịch vụ Web.
 • Mã hóa và đọc email được mã hóa có độ tin cậy, mà không cần cài đặt phần mềm khách.
 • Tận hưởng quản lý người dùng được đơn giản hóa giúp loại bỏ nhu cầu duy trì chứng chỉ.

Dùng thử tính năng Mã hóa Thư Office 365 với bản dùng thử Office 365 E3.

Cách mua Mã hóa Thư Office 365

Mua Office 365 E3 để sử dụng tính năng Mã hóa Thư Office 365.